Tutkimusaineistojen käyttöoikeudet

tekijä: Eeva Marjatta Koponen Viimeisin muutos torstai 19. tammikuuta 2017, 11.30

Tarkista ensin, onko saatavilla valmiita tutkimusaineistoja esimerkiksi Tietoarkiston tai Kielipankin kautta.

Jos päädyt keräämään oman tutkimusaineiston, selvitä yhdessä ohjaajasi kanssa ennen aineistonkeruun aloittamista seuraavat asiat Jyväskylän yliopiston säännöksistä ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) sivustolta:

Tutkimuksen eettiset periaatteet

Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteellisessä tutkimuksessa tutkittaville mahdollisesti koituvien haittojen tai riskien osalta:

Tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste tiedoista, jotka kerätään ihmisiltä tutkimustarkoituksiin ja sisältävät tutkittavia identifioivia henkilötietoja:

Tutkimusasetelmaan ja menetelmiin liittyvät asiat:

 • Rekrytointiprosessin kuvaaminen on usein jo osa saatekirjettäsi tutkittaville, mutta viimeistään kirjaat sen työhösi. Tee se siis avoimesti ja harkiten.
 • Suostumusten ja lupien kysyminen on osa saatekirjettäsi tutkittaville.
 • Suostumukset ja luvat koskevat muun muassa,
  • mitä tietoja olet keräämässä.
  • mihin tarkoitukseen keräät kyseisiä tietoja.
  • mitä mahdollista jatkokäyttöä kerätyillä tiedoilla on, käytätpä niitä vain itse toisessa julkaisussasi tai kun tarkoitus on tallentaa ne johonkin arkistoon myös muiden tutkijoiden käyttettäviksi.

Aineistot, joita voit käyttää pyytämällä käyttöluvan:

 • Julkisiin arkistoihin, kuten Tietoarkisto ja Kielipankki, kerätyt aineistot; yksinkertaiset ja selkeät lupakäytännöt.
 • Yksityiset arkistot ja vastaavat sekä esimerkiksi some-aineistot.
  • Tarkista aina tuottajan käyttöehdot, esim. Facebookin osalta hankala ja jatkuvasti muuttuva tilanne.
  • Lisäksi pyydä aina esimerkiksi Facebookin tai keskustelupalstojen aineistojen osalta aineistoa kirjoittavien henkilöiden lupa heidän kirjoitustensa käyttämiseen tutkimustarkoituksiisi.
   • Saatat syyllistyä tietosuojarikkomukseen, mikäli keräät tunnisteellisia tai välillisesti tunnistettavia henkilötietoja ihmisen sitä tietämättä.
  • Huomaa, että tutkimusaineistosi saattaa olla jo valmiiksi arkistoituna.
   • Esimerkiksi Suomi24-keskustelupalstan kirjoitukset ovat aivan laillisesti saatavilla Kielipankin kautta.

Tutkimusaineistojen hallinnan periaatteet

Tutkimusaineistolla tarkoitetaan tässä laajasti kaikkea, mitä syntyy tutkimusprosessin aikana.

Tutkimusaineistojen elinkaari:

 •  Aineistojen tutkimus- ja käyttölupien lisäksi varmista ohjaajaltasi tutkimusaineistollesi tietoturvallinen säilytyspaikka.
  • Esimerkiksi pilvipalvelut eivät ole sellaisia, jos käytät tunnisteellisia tai välillisesti tunnisteellisia henkilötietoja.

Jos teet tutkimusta ryhmässä tai hankkeessa:

 • Selvitä omat oikeutesi ja velvollisuutesi esimerkiksi tutkimusaineistojen käytön suhteen.
 • Huomioi myös julkaisueettiset periaatteet.
  • Nekin määrittävät ryhmäläisten oikeuksia, esimerkkinä nimien kirjoitusjärjestys.