Tiedonhankintasuunnitelma

tekijä: Johanna Tuulia Kinnunen Viimeisin muutos perjantai 11. elokuuta 2017, 14.39

 TIEDONHANKINTASUUNNITELMA

1. AIHEEN VALINTA JA AIHEESEEN TUTUSTUMINEN


Aihe avainkäsitteiksi

Opinnäytteet ja väitöskirjat


PÄÄAINEESI TAI TIETEENALASI:

 

AIHEESI:
Valitse kiinnostuksesi mukaan oma aihe tai tutustu pääaineesi keskeisiin tutkimusaiheisiin ja valitse niistä "harjoitusaihe".

 

TUTUSTU AIHEESEESI JA NIMEÄ KÄYTTÄMÄSI TIEDONLÄHTEET:
Vähintään 2, esim. jokin tietokanta ja hakuteos. Ei yksittäisten kirjojen tai lehtien nimiä

 

TUTKIMUSKYSYMYKSET:
Esim. 1 pääkysymys ja 1 tarkentava kysymys.

 

2. HAKUTERMIT JA HAKUSTRATEGIAT


Hakutermit ja hakustrategiat

MITÄ TIEDONLÄHTEITÄ KÄYTÄT HAKUSANOJEN KARTOITTAMISEEN?
Mainitse nimeltä esim. jokin asiasanasto, muita lähteitä?

 

MITÄ TYÖVÄLINETTÄ /-TAPAA KÄYTIT HAKUTERMIEN IDEOINTIIN?
Esim. miellekartta.

 

HAKUTERMISI:
Listaa kaikki ideoimasi hakutermit seuraaviin kategorioihin. Kirjoita kaikki termit sekä suomeksi että englanniksi.
a) ASIASANAT: 
Kokeile, löydätkö YSA:sta aiheeseesi liittyviä asiasanoja. Löytämäsi asiasanat:

 

b) AIHEEN PERUSKÄSITTEET JA OMAT TERMISI:
Tutkimuksessa käytettävät aiheen peruskäsitteet, sekä itse ideoimasi muut aiheeseen liittyvät termit:

 

3. HAKULAUSEET

Hakulauseet

MUODOSTA AIHEESTASI HAKULAUSEITA (vähintään 2)
Käytä operaattoreita, fraasimerkkejä ja katkaisumerkkiä.

 

4. TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUSAINEISTOT

 
Tutkimusmenetelmät ja tutkimusaineistot
Tutkimusaineistojen käyttöoikeudet

Avoin tiede ja tutkimus

MAINITSE 2-3 TIEDONLÄHDETTÄ, JOISTA LÖYDÄT TIETOA TUTKIMUSMENETELMISTÄ:


MAINITSE 2-3 TIEDONLÄHDETTÄ, JOISTA LÖYDÄT VALMIITA TUTKIMUSAINEISTOJA:
Huomioi oman aineiston keräämiseen liittyvät lupakäytännöt!


5. TIETEENALASI JULKAISUKÄYTÄNNÖT

 
Tieteenalasi julkaisukäytännöt


LUETTELE, MITÄ JULKAISUTYYPPEJÄ TARVITSET TIETEENALASI JULKAISUKÄYTÄNNÖISTÄ JOHTUEN: 
Selvitä, missä muodossa alallasi julkaistaan uutta tietoa. Tämä määrittää sen, millaisia julkaisutyyppejä etsit. Etsitkö pääasiassa esim. kirjoja, kansainvälisiä artikkeleita, mitä muita julkaisuja?

 

6. TIEDONLÄHTEIDEN VALINTA

Hae lähteet
Hae kirjoja
Hae lehtiä ja artikkeleita
Avoin tiede ja tutkimus

MAINITSE JOKAISELLE EDELLISEN KOHDAN JULKAISUTYYPILLE 1-3 KESKEISTÄ TIEDONLÄHDETTÄ. 
Esim. oman tieteenalasi tietokantaa, EI esim. Google tai yksittäisten kirjojen ja lehtien nimiä. Mainitse ainakin yksi avoin tiedonlähde ja merkitse se OA-tunnuksella (OA = Open access).7. SYSTEMAATTINEN TIEDONHAKU
KOKEILE HAKUA YHDESSÄ EDELLÄ MAINITSEMISTASI TIETOKANNOISTA.
Käytä aiemmin muodostamiasi hakulauseita.

KÄYTTÄMÄSI TIEDONLÄHDE:
(Esim. oman tieteenalasi tietokanta, ei esim. Google.)

 

ARVIOI VALITSEMASI TIETOKANNAN KÄYTTÖKELPOISUUTTA
Lyhyt perustelu: 

 

 

8. HAKUTULOKSEN PARANTAMINEN

 
Paranna hakutulostasi

MAINITSE YLEISIÄ STRATEGIOITA, JOILLA HAKUTULOSTA VOI PARANTAA, KUN SAAT

a) tuloksia aiheen vierestä:

 b) liikaa tuloksia:

 

 

c) liian vähän tuloksia:

9. LÄHTEIDEN ARVIOINTI

Valitse tieteellisiä ja luotettavia lähteitä

MAINITSE 3-5 TEKIJÄÄ, JOILLA VOIT ARVIOIDA LÄHTEEN TIETEELLISYYTTÄ: 

 

10. LÄHTEIDEN JA VIITTEIDEN TALLENNUS


Tutkimusetiikka ja tekijänoikeudet
Älä sorru tieteelliseen vilppiin
Merkitse oikein lähteet ja viitteet

 

MITKÄ TIEDOT LEHTIARTIKKELISTA ON MAINITTAVA LÄHDELUETTELOSSA?
Esim. tekijän nimi jne.

 

ANNA ESIMERKKI SIITÄ, MILTÄ LEHTIARTIKKELIVIITE NÄYTTÄÄ LÄHDELUETTELOSSA
Kirjoita kokonainen viite sellaisena, kuin kirjoittaisit sen lähdeluetteloon:

 

MITÄ VIITTEIDENHALLINTAOHJELMAA TAI -TAPAA AIOT KÄYTTÄÄ OPINNÄYTTEISSÄSI?