Hakutermit ja hakustrategiat

tekijä: Eeva Marjatta Koponen Viimeisin muutos keskiviikko 15. maaliskuuta 2017, 15.43

Hakutermi ja hakustrategia 


Hakutermillä
 voidaan tarkoittaa mitä hyvänsä sanaa, jolla haet tietoa. Tieteellisessä tiedonhankinnassa aiheesi ja siitä tekemäsi käsiteanalyysit määrittävät hakutermisi.

Hakustrategialla tarkoitetaan valintoja, erityisesti hakutermien ja niiden yhdistämisen suhteen, joiden mukaan päätät tehdä tiedonhakusi.

 • Erityyppiset tiedonlähteet vaativat erilaista hakustrategiaa:
  • Mitä laaja-alaisempi tiedonlähde eli mitä enemmän hakupinta-alaa,  sitä yksityiskohtaisemmat hakutermit ja haun rajaukset. Esimerkkejä laaja-alaisista tiedonlähteistä ovat JYKDOK / Kansainväliset e-aineistoot ja Google Scholar.
  • Mitä kapea-alaisempi tai aineistoistaan vähän tietoa sisältävä tiedonlähde eli mitä vähemmän hakupinta-alaa, sitä väljemmät hakutermit ja vähemmän rajauksia. Esimerkki kapea-alaisesta tiedonlähteestä on JYKDOK / Kotimaiset artikkelit (ARTO).

Luonnollisen kielen sanat

Aloita tiedonhaku kokeilemalla aiheesi peruskäsitteitä ja muita hakutermejä, joita ideoit miellekarttaasi. Jos hakutuloksissasi on täysosumia, poimi näiden lähteiden tiedoista julkaisussa käytetyt asiasanat, ja muokkaa hakuasi niiden avulla. Muista täydentää miellekarttaasi tiedonhankinnan edetessä!


Asiasanat ja asiasanastot

 
Videolla Asiasanastot ja thesaurukset ( 2 min 26 s) kerrotaan, mitä asiasanastot ja thesaurukset ovat, ja kuinka voit käyttää nittä hakutermien työstämisessä ja tiedonhaussa.
(Jos alla oleva video ei näy, katso video tästä linkistä.)

 

 • Tieteellisissä tietokannoissa voit käyttää hakutermeinä uonnollisen kielen sanojen lisäksi asiasanoja. Asiasanat ovat termejä, joilla julkaisujen sisältö kuvaillaan tietokantoihin.
 • Asiasanat on tietokannoissa koottu asiasanastoiksi, joista voit etsiä omia hakutermejäsi vastaavia tai niihin liittyviä asiasanoja. Asiasanastoissa näet myös asiasanojen hierarkian: laajemmat aj suppeamman termit, sekä synonyymit.
 • Asiasanat löytyvät tietokannoista esimerkiksi kohdista Thesaurus, Subject Terms tai Subjects.
 • Kotimaiset tietokannat käyttävät yhteistä suomenkielistä YSA-asiasanastoa, myös vaikka kuvailtava aineisto olisi muunkielinen. Poikkeuksena kansainväliset e-kirjat, joiden sisältö on kuvailtu vain englanniksi. 

Esimerkki 1: Thesauruksen käyttö ABI/INFORM Complete -tietokannassa: voit poimia asiasanat suoraan tietokannan asiasanastosta eli thesauruksesta.

Esimerkki tesauruksen käytöstä ABI/Inform Complete -tietokannassa

Asiasanojen etsiminen kirjoista, artikkelista ja opinnäytteistä

Kun löydät hyvän lähteen, esimerkiksi kirjan tai artikkelin, avaa sen tiedot ja katso, millä asiasanoilla lähde on kuvailtu. Käytä sitten asiasanalistasta löytämiäsi hyviä asiasanoja omassa tiedonhaussasi.

Esimerkki 2: Artikkeli Preparing Early Childhood Educators for Global Education: The Implications of Prior Learning
on kuvailtu ERIC-tietokantaan esimerkiksi seuraavilla asiasanoilla:

Teacher Education, Early Childhood Education, Kindergarten, Best Practices, Thematic Approach, Educational History, Educational Development, School Expansion, Educational Quality

Voit etsiä samoilla asisanoilla kuvailtuja lähteitä suoraan tietokannassa, tai poimia asisanoista itsellesi hyödylliset omia hakujasi varten.

 descriptors_eric.pngSanahaku vai asiasanahaku

Tieteellisissä tietokannoissa voit pääsääntöisesti käyttää normaalin perushaun eli sanahaun lisäksi tarkempaa asiasanahakua, jossa hakutermeiksi käyvät vain asiasanat.


Sanahaku

Asiasanahaku

Mitä eroa?

Luonnollisen kielen sanoja, erikoistermistöä, lyhenteitä jne.

 • Muista kielisyys.
 • Asiasanat käyvät myös sanahakuun.

Lisää saatavan hakutuloksen kattavuutta.

Asiasanastojen eli tesaurusten termejä, joilla tietokantojen tekijät ovat kuvailleet kunkin aineiston pääsisällön.

 • Käytä asiasanahaussa vain näitä, ja aina sanastossa esitetyssä muodossa.
 • Asiasanahaku tarkoittaa, että käytät haussa asiasanoja ja kohdennat hakusi valitsemalla pudotusvalikosta (tietokannasta riippuen) esimerkiksi subject terms.

Lisää saatavan hakutuloksen tarkkuutta.

Mihin tietoihin haku kohdistuu? Aineistojen nimiin, asiasanoihin, tiivistelmiin yms. Aineistojen asiasanoihin.
Mitä hyötyä?

Voit käyttää kaikkia ajattelemiasi hakutermejä, myös niitä, joita et asiasanastoista löydä.

Voit yleensä käyttää katkaisua = jättää merkkijonosta pois sanan taivutuspäätteet. Katkaisumerkki on yleensä *, joissain kotimaisissa tiedonlähteissä ?, esimerkiksi gradu*. Tärkeää etenkin suomen kielellä haettaessa.

Haku kohdistuu pelkästään aineistojen keskeiseen sisältöön.

Saat melko varmasti hakutuloksia.

Asiasanastosta löydät myös uusia hakutermejä: laajempia, suppeampia, rinnakkaistermejä. Lisää ne miellekarttaasi!

Mihin sopii?

Alustavassa / kartoittavassa tiedonhaussa.

Aiheissa, jotka esim. uutuutensa tai erityisyytensä takia eivät löydy asiasanastoista.

Tarkoin rajatuissa tiedonlähteissä.

Tiedonlähteissä, joissa on hyvät hakutuloksen muokkaus/suodatusvälineet.

Tiedonlähteissä, jotka eivät käytä asiasanoitusta.

Hyvin yleisissä tai paljon tutkituissa aiheissa.

Kotimaisissa tietokannoissa, joissa yleensä ei ole tiivistelmiä eli hakupinta-alaa on todella vähän (aineiston nimi, asiasana).
HUOM! JYKDOK-hauissa ei asiasanahakua, mutta voit käyttää asiasanoja sanahaussa.

Laaja-alaisissa / monitieteisissä tiedonlähteissä, mikäli asiasanahaku on tarjolla.

Tiedonlähteissä, joissa on kehnot hakutuloksen muokkaus/suodatusvälineet.

Mistä löytyy? Ks. Tutustu aiheeseesi.

Kotimaiset tietokannat käyttävät yhteistä suomenkielistä YSA-asiasanastoa, vaikka kuvailtava aineisto olisi muunkielinen. Poikkeuksena kansainväliset e-kirjat.
Löydät YSAn JYKDOKin tietokantahaulla ja usein linkkinä tietokantojen pikaohjeista.

Kansainvälisissä tietokannoissa on yleensä omat asiasanastonsa, jotka löytyvät kohdista Thesaurus, Subject Terms, Subjects.

Huomaa, että yhden tietokannan asiasanat eivät siis välttämättä toimi toisessa!

tuutori_tiivistelmä3_hakusanat.png 

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,