Avoin tiede ja tutkimus

tekijä: Johanna Tuulia Kinnunen Viimeisin muutos tiistai 17. tammikuuta 2017, 11.40

Suuri osa verkossa olevista tieteellisistä julkaisuista on maksullisia, käyttöoikeudeltaan rajoitettuja julkaisuja, joihin esimerkiksi kirjastot voivat hankkia käyttöoikeuksia. Myös avoimessa verkossa on kuitenkin paljon tieteellistä aineistoa, joka on kaikkien luettavissa ilmaiseksi ja esteettömästi. Avoimesta verkosta voi hakea esimerkiksi tieteellisä lehtiä ja artikkeleita, opinnäytteitä, konferenssijulkaisja ja organisaatioiden omia julkaisuja.

Avoin tiede pyrkii edistämään tieteellisen tiedon vapaata levitystä. Tieteellinen julkaisu on avoimesti saatavissa, kun se on sekä tiedeyhteisön että suuren yleisön luettavissa internetistä ilmaiseksi ja esteettömästi. Tutkimusjulkaisujen lisäksi tiedon avoin saatavuus liittyy myös tutkimuksessa tuotettujen ja käytettyjen tutkimusaineistojen avoimeen saatavuuteen. Tutkimusaineistoja tallennetaan kotimaisiin ja kansainvälisiin julkaisuarkoistoihin.

Avoimella julkaisemisella on monia etuja. Se lisää julkaisujen vaikuttavuutta, ja todennäköisyys tulla viitatuksi kasvaa. Avoin tiede luo globaalia hyvinvointia, edistää kansantaloutta, yritysten toimintamahdollisuuksia ja innovaatioita.

Avoin julkaiseminen Jyväskylän yliopistossa

 Open access -logo
 • Tieteellisen julkaisun voi julkaista avoimesti eri tavoin. ”Kultainen reitti” tarkoittaa artikkelin
  julkaisemista open access -lehdessä.
  Useimmiten tutkija / tutkimusryhmä
  / organisaatio maksaa artikkelista julkaisumaksun.
 • ”Vihreä reitti” tarkoittaa artikkelin
  rinnakkaisjulkaisemista avoimessa
  julkaisuarkistossa. Se on tutkijalle ilmaista.
 • Tiedelehdissä avoin julkaiseminen alkoi yleistyä vuonna 2000 ja nyt kultaisen tien avoin julkaiseminen kasvaa eniten. (Portti-verkkolehti 12.1.17)
 • Jyväskylän yliopisto pyrkii edistämään erityisesti julkaisujen rinnakkaistallentamista yliopiston avoimeen julkaisuarkistoon sen lisäksi, että artikkeli julkaistaan esimerkiksi tiedelehdessä. 
 • Tavoitteena myös tutkimusdatan avoimuus. Avoin saatavuus liittyy sekä tutkimusjulkaisujen saatavuuteen että tutkimusten taustalla olevien tutkimusaineistojen avoimeen saatavuuteen. Avoin tutkimusympäristö edellyttää, että tutkimustulosten lisäksi myös tausta-aineistot ovat jatkotutkimuksen hyödynnettävissä.

 • Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistoon voi tallentaa sekä tutkimuksia että tutkimusdataa.

 • Lisätietoa: Open Access Jyväskylän yliopistossa

Avoimia verkkoaineistoja ja tiedonlähteitä

Laadukkaita avoimia verkkoaineistoja tuottavat mm. 

 • yliopistot (yliopistojen julkaisuarkistoihin tallennetut tutkimukset, opinnäytteet jne.)
 • tutkimuslaitokset
 • valtion laitokset
 • kunnat
 • Tilastokeskus
 • Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Avoimia verkkoaineistoja

Yliopistojen avoimet
julkaisuarkistot

Opinnäytteet, väitöskirjat, opean access- ja rinnakkaistallennetut julkaisut ja aineistot

Opinnäytteet ja väitöskirjat

DART-Europe E-theses Portal

Open access -lehdet
Kirjat
Avoimet tiedonhaun
monialaiset portaalit
 • Europeana
  - portaali Euroopan, erityisesti EU-maiden, kirjastojen, museoiden ja arkistojen digitoituihin aineistoihin.
Tutkimusaineistot

Muista viitata oikein myös silloin, kun käytät avoimesti verkossa saatavilla olevaa lähdettä! Näin viittaat -ohjeet Kirjastotuutorin 3. osiossa.


Google Scholar

 • Google Scholar on esimerkki avoimen verkon tieteelliseen tiedonhakuun suunnitellusta hakukoneesta.
 • Avoimien verkkoaineistojen arvioinnissa on oltava erityisen tarkka. Koska internet on tiedontuotannon kanavana kaikille avoin, ei sisällön luotettavuutta kontrolloida välttämättä mitenkään.
 • Google löytää vain murto-osan verkon julkaisuista. Se sopii hyvin esimerkiksi tutkimusiaheeseen liittyvien blogien, wikien, uutisten, keskustelujen ja konferenssijulakaisujen hakemiseen.
 • Näin arvioit Google-hakuasi.