Paranna hakutulostasi

tekijä: Eeva Marjatta Koponen Viimeisin muutos keskiviikko 07. lokakuuta 2020, 14.21

Heti Kirjastotuutorin alussa totesimme, että tiedonhaku on osa suunnitelmallista tutkimusprosessia. Tämä tarkoittaa, että tutkimuksesi edistyessä sekä tietämyksesi ja ymmärryksesi syvetessä tai mahdollisesti uudelleen suuntautuessa

 • kokeilet erilaisia hakutermejä ja hakutermiyhdistelmiä.
 • käytät useita tietokantoja ja opettelet hyödyntämään niiden haku-, rajaus- ym. ominaisuuksia

Videolla Paranna hautulostasi (5 min) opit, millä keinoilla voit muokata hakuasi ja parantaa hakutulostasi. Huom! Videossa esimerkkinä käytetty tietokanta Academic Search Elite ei ole enää käytössä. Voit kuitenkin soveltaa videon ohjeita muihin tietokantoihin. (Jos alla oleva video ei näy, katso video tästä linkistä.) 

 

Tutkimustiedonhaussa, kun et vielä tiedä, mitä aiheestasi on tutkittu ja kirjoitettu, tavoitteesi on optimoida tiedonhakusi kattavuus ja tarkkuus. Alla olevassa taulukossa on vinkkejä hakutuloksen parantamiseen. Vinkit perustuvat Kirjastotuutorissa tähän mennessä käsiteltyihin asioihin, joten jos jokin kohta on vieras, palaa taakse päin ja kertaa!

Jos löydät liian vähän tai et lainkaan aiheeseesi liittyvää materiaalia eli tarvitset lisää kattavuutta

 • Ideoi vielä miellekarttasi parissa, käsitteiden sisällöt ja suhteet voivat olla hyvin monimuotoisia.
 • Tarkista hakutermiesi oikeinkirjoitus.
 • Käytä hakutermeistäsi katkaistua muotoa perusmuodon sijaan.
 • Käytä yleisempiä käsitteitä, esimerkiksi motoriikka, eikä psykomotoriikka.
  Huomaa, että kirjoja haettaessa joudut usein käyttämään yleisempiä käsitteitä kuin artikkelihauissa.
 • Muista kielisyys (suomi/englanti) ja termien synonyymit, esimerkiksi "speech communication" OR "oral communication".
 • Tarkista, että olet käyttänyt AND & OR -operaattoreita oikein yhdistäessäsi hakutermejä. Periaatteessa AND vähentää kattavuutta, OR lisää kattavuutta.
 • Tarkista, oletko valinnut oikeat tietokannat tieteenalasi julkaisukäytännöt ja aiheesi huomioiden.
 • Mieti, voisitko käyttää monitieteisiä tai muuten yleisempiä tietokantoja.
 • Tarkista, että olet käyttänyt tietokantaan sopivaa hakustrategia

 testaa_tietosi.png

Testaa, mitä opit lähteiden tieteellisyydestä ja luotettavuudesta, sekä hakutuloksen parantamisesta!
Vastaa kysymyksiin
ja jatka sitten eteenpäin.

 

Jos löydät yhdenkin hyvän lähteen, voit löytää aiheestasi lisää
 • Kokeilemalla hakua niillä asia- tai avainsanoilla, joilla löytämääsi julkaisua on kuvailtu.
 • Tutkimalla onko joltain löytämäsi julkaisun kirjoittajalta ilmestynyt muuta aiheeseesi liittyvää aineistoa.
 • Tutkimalla löytämäsi julkaisun lähdeluetteloa (references). Tällä tavalla voit löytää aiemmin ilmestyneitä julkaisuja samasta aiheesta.
 • Tutkimalla julkaisuja, jotka ovat viitanneet löytämääsi artikkeliin eli käyttäneet sitä lähteenä. Tiedot viitanneista julkaisuista (citations tai cited by) löytyvät useista tiedonlähteistä, esimerkiksi Google Scholarista. Tällä tavalla voit löytää uudempia julkaisuja samasta aiheesta.
 • Käyttämällä yleisempiä tietokantoja.
Jos saat liikaa hakutuloksia eli tarvitset lisää tarkkuutta
 • Rajaa hakutulosta esimerkiksi tietyn ikäisiin julkaisuihin (julkaisuvuosi) tai tietyn kielisiin julkaisuihin.
 • Etsiessäsi tieteellisiä julkaisuja voit rajata tulosjoukkoosi vain vertaisarvioidut eli peer review -artikkelit. Tätä ominaisuutta ei ole kaikissa tietokannoissa.
 • Mieti, voitko hakea aihettasi yhdistelemällä kahta tai useampaa käsitettä AND-operaattorilla, jolloin uusi käsite tuo rajaavan lisänäkökulman hakuusi.
 • Mieti myös, kannattaisiko hakea yksityiskohtaisemalla käsitteellä: esimerkiksi psykomotoriikka motoriikka-käsitteen sijaan, erityisesti artikkelihauissa.
 • Rajaa hakusi Aihe- tai vastaavaan kenttään: hakusanalaatikon vieressä on usein pudotusvalikko, josta haun voi kohdistaa eri tavoin. Näin saat karsituksi hakutuloksista aiheesi kannalta vähemmän oleellisia julkaisuja.
 • Käytä rajattuja (esimerkiksi tieteenala) tietokantoja.