Valitse tieteellisiä ja luotettavia lähteitä

tekijä: Eeva Marjatta Koponen Viimeisin muutos maanantai 09. tammikuuta 2017, 16.41

 

Tieteellistä ja luotettavaa?

Julkaisujen tieteellisyyden selvittämiseen on monta tietä:

 • Tieteenalan arvostetuimpien lehtien ja arvostettujen tiedekustantamojen julkaisujen tasoon voit yleisesti luottaa.
 • Julkaisut itsessään myös kertovat sen tieteellisestä tasosta, ja esim. lehtien kotisivuilla yleensä selkeästi kerrotaan, onko kyseessä tieteellinen aikakauslehti vai jonkun muun tyyppinen julkaisu. Tieteellisistä lehdistä käytetään englanniksi nimityksiä scholarly journals tai academic journals.
 • Työkaluja aikakauslehtien ja sarjajulkaisujen tieteellisyystason tarkistamiseen:
  • Julkaisufoorumi: suomalaisten eri alojen tutkijaryhmien laatima luokitus kansainvälisten ja kotimaisten aikakauslehtien ja sarjajulkaisujen tieteellisyystasosta. Jos tarkistamaasi julkaisua ei siitä löydy, se ei ehkä ole tieteellinen. Julkaisufoorumin luokituksessa tieteelliset lehdet on jaettu tasoluokkiin, joista 1 on perustaso, 2 on johtava taso ja 3 on korkein taso.
  • Ulrichsweb: kansainvälinen aikakauslehtien ja sarjajulkaisujen tietokanta. Saat lehden tiedot, kun haet lehden ISSN-numerolla tai nimellä. Löydät tiedon esimerkiksi siitä, ovatko jossakin lehdessä julkaistut artikkelit vertaisarvioituja.

Tieteellisten tekstien tyypillisiä piirteitä

Tieteellisissä teksteissä on yleensä samantyyppinen kokonaisjäsennys, johon sisältyy:

 • johdatteleva osuus ja tutkimusteeman teoriatausta
 • menetelmien ja aineiston esittely
 • tulosten esittely
 • tulosten yleispätevyyden ja jatkotutkimusaiheiden pohdiskelu
 • lähdeviitteet ja lopussa lähdeluettelo.

IMRD-kaava: I=Introduction, M=Methods & Materials, R=Results, D=Discussion.

Vertaisarviointi

Vertaisarvioinnin eli referee-menettelyn läpikäyneet artikkelit ja julkaisut (engl. peer-reviewed articles) ovat tieteellisesti tasokkaimpia. Vertaisarvioinnissa julkaisukäsikirjoituksen arvioivat julkaisun toimituksen lisäksi toimituksen valitsemat ulkopuoliset asiantuntijat, ennen kuin se hyväksytään julkaistavaksi tieteelliseen lehteen.

Monissa tietokannoissa voit rajata hakutulokset vertaisarvioituihin artikkeleihin.

Lähdekriitikon muistilista

 • Jos epäilet lähteesi tieteellistä tasoa, keskustele asiasta opettajasi kanssa tai etsi uusia lähteitä.
 • Gradutyöt vastaavat vielä harvoin tasoltaan tieteellisen asiantuntijan tekemää tutkimusta.
 • Käytä aina kun se on mahdollista alkuperäislähdettä, ei jonkun toisen lainausta tai tulkintaa siitä. (E-aineistot ovat tässä mielessä yleensä vaivattomia, painettuja voit joutua tilaamaan kaukopalvelun kautta.)
 • Huomioi myös aineiston ikä:
  • jos aiheestasi on julkaistu paljon, kannattaa yleensä aloittaa mahdollisimman tuoreesta ainestosta.
 • Tieteellisen ja ei-tieteellisen aineiston eroihin voit perehtyä tarkemmin Texasin yliopiston kirjaston laatiman Research Guides -sivuston avulla.

 

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,