Miten arvioit Google-hakuasi? backup

tekijä: Eeva Marjatta Koponen Viimeisin muutos maanantai 09. tammikuuta 2017, 16.14

 

Tieteellisten ja luotettavien lähteiden etsimiseen suositellaan kirjaston hankkimien tiedonhakupalvelujen käyttöä. Hakukoneista löytävät parhaiten tieteellisiä aineistoja Google Scholar ja Scirus. Medialukutaitoon ja myös informaatiolukutaitoon kuuluu kuitenkin tiedostaminen missä Google on hyvä ja missä se ei yksin riitä sekä Google-haun perusteiden ymmärtäminen.

Mitä Google hakee?

Googlen hakutoimintoa eli hakualgoritmia muutetaan ja kehitetään jatkuvasti. Lisäksi hakualgoritmi on liikesalaisuus. Nämä kannattaa muistaa, kun arvioit Google-haun tuloksiasi.

Google-haku poikkeaa monessa asiassa kirjastojen hankkimien hakupalvelujen käytöstä. Kirjastopalveluihin aineisto valitaan tai valikoituu tiettyjen kriteerien perusteella.  Google on puolestaan hakukone, jolloin haku kohdistuu hakurobotin linkistä linkkiin haravoimaan Internet-aineistoon. Hakurobotti ei pääse esimerkiksi maksullisiin tietokantoihin eikä teknisesti moniin kirjastotietokantoihin.

Syvä web / pinta-web:

Internetin informaatio jakautuu kahteen eri maailmaan:

 • syvään webiin eli näkymättömään webiin (Deep Web tai Invisible Web) - noin 80 % koko Internetin laajudesta,
 • pinta-webiin eli näkyvään webiin (Surface Web) - noin 20 % koko Internetistä.

 

Googlen ja muiden hakukoneiden haravat pystyvät tarttumaan vain pinta-webiin, ja suurin osa verkkotiedosta jää siis niiden ulottumattomiin. Syvän webin aineistojen katsotaan olevan pintaa laadukkaampaa, joten tästäkin syystä kannattaa välttää Googlen käyttöä opinnäytteiden ja esseetehtävien tiedonhakuun. Googlella voit toki löytää tietoa yksittäisistä julkaisuista, mutta se ei kerro mistä saat julkaisun käsiisi, jos Googlessa ei ole siihen linkkiä.

Googlea kannattaa käyttää:

 • arkitiedon haussa,
 • yksittäisten yritysten, tutkimuslaitosten, viranomaisten ja muiden yhteisöjen jäljittämisessä,
 • ajankohtaista, myös tutkimukseen liittyvää keskustelua voit seurata Googlen löytämistä blogeista ja wiki-sivustoista.

Google-haun perusteita

 • Googlessa ei ole käytössä asiasanoja, joten joudut itse miettimään hakusanojen synonyymit sekä laajemmat ja suppeammat käsitteet.
 • Googlessa ei ole käytössä hakusanojen katkaisua, mutta hakee sanojen eri taivutusmuodoilla, vaikka kirjoittaisit hakusanan perusmuotoon.
 • Googlessa Boolen operaattoreiden toiminta on epäselvä. Jos haet kahdella sanalla, haku toteutuu useimmiten AND-hakuna. Huomaat kuitenkin hakutuloksista, että niissä on mukana vain toinen hakusanoistasi.
 • Googlessa voi saada täsmätuloksen kirjoittamalla hakulauseeksi luonnollisen kielen lauseen, tai esimerkiksi etsittävän lehtiartikkelin otsikon.
 • Google muistaa aiemmat hakusi ja tunnistaa sijaintisi sekä käyttämäsi www-selaimen ja sen kielen; niinpä se ei anna samaa hakutulosta eri hakijoille tai eri tietokoneille.
 • Koska hakualgoritmi on liikesalaisuus, tuloslistan muodostuminen erityisesti kärkeen nousevien sivustojen osalta voi herättää ihmetystä. Erota myös mainokset varsinaisista hakutuloksista!
 • Voit paremmin ohjata hakuasi Tarkan haun valinnoilla.
 • Tutustu Googlen omaan hakuohjeisiin.

Google Scholar

Vaikka Google Scholar on nimensä mukaisesti erikoistunut tieteellisen kirjallisuuden hakukoneeksi, sen rinnalla kannattaa käyttää kirjaston hankkimia hakupalveluja erityisesti opinnäytteiden tiedonhakuihin:

 • jotkut merkittävät tiedekustantajat ovat estäneet Google Scholarin hakurobotin pääsyn tietokantaansa,
 • kaikki Google Scholarin löytämät julkaisut eivät ole välttämättä tieteelllisiä.

 

Tarkennettua hakua käyttämällä voit saada täsmätuloksia esimerkiksi yksittäistä tutkimusartikkelia tai suppeasta aihepiiristä hakiessasi. Google Scholarin valintakriteereistä ja tuloslistan muodostumisesta ei ole tarkkaa tietoa. Google Scholar kerää tietoa myös julkaisujen saamista viittauksista toisissa lähteissä, ja mitä useammin julkaisuun on viitattu, sitä korkeammalla se on tuloslistassa. Viittausten määrä on julkaisuvuotta tärkeämpi järjestyskriteeri.

Pääset lukemaan Google Scholarin löytämiä julkaisuja, kun olet yliopiston verkossa ja kirjasto on hankkinut niihin käyttöoikeuden.

Google Scholarin omat hakuohjeet.

Oulun yliopiston kirjaston Google Scholar -pikaopas.

Tutustu myös Marja-Leena Harjuniemen blogikirjoitukseen Tiesitkö tämän Googlesta?

Muistathan arvioida kriittisesti löytämäsi Internet-aineistot.