Tieteenalasi julkaisukäytännöt

tekijä: Eeva Marjatta Koponen Viimeisin muutos perjantai 27. lokakuuta 2017, 10.56

 

TieteenalasiTyypilliset julkaisumuodotTiedonmuodostuksen tavoitteet

Humanistiset alat
Kasvatustieteelliset alat
Yhteiskuntatieteelliset alat
Kauppa- ja taloustieteelliset alat

 • Sekä kotimaista että kansainvälistä tutkimusta pidetään olennaisena
 • Suositaan kotimaisia ja kansainvälisiä  vertaisarvioituja lehtiartikkeleita
 • Erityispiirteenä monografioiden ja kokoomateosartikkeleiden suuri määrä

 • Kauppatieteissä myös konferenssijulkaisut
 • Humanistisissa tieteissä tiedonmuodostus on holistista ja kertautuvaa –> pyritään ilmiöiden kokonaisvaltaiseen tulkitsemiseen ja ymmärtämiseen.
 • Kasvatustieteet edustavat soveltavia tieteenaloja, joissa pyritään löytämään ratkaisuja yhteiskunnallisiin kysymyksiin
 • Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tiedonmuodostuksessa on piirteitä sekä humanistisesta että kasvatustieteellisestä tutkimuksesta –> kertautuvaa, kehämäistä ja soveltavaa
Liikuntatieteet
Terveystieteet
Psykologia
 • Pääpaino kansainvälisessä tutkimuksessa
 • Suositaan kansainvälisiä vertaisarvioituja lehtiartikkeleita
 • Tiedonmuodostus lähempänä luonnontieteellistä kuin humanistista tutkimusta --> teoreettista, hierarkkista ja kumuloituvaa
 • Pääpiirteiltään aikaisempaa tutkimustietoa hyödyntäviä aloja -->tavoitteena ratkaisujen löytäminen
Matemaattis-luonnontieteelliset alat
 • Pääpaino kansainvälisessä tutkimuksessa
 • Suositaan kansainvälisiä vertaisarvioituja lehtiartikkeleita
 • Tiedonmuodostus on teoreettista, hierarkkista ja kumuloituvaa
 • Tutkimuksen tavoitteena on yleisten lainalaisuuksien löytäminen

Muut tieteenalat

Esim. IT-alat

 • Pohdi tieteenalasi tyypillisiä tiedonmuodostuksen tavoitteita.