Tieteenalasi julkaisukäytännöt

tekijä: Eeva Marjatta Koponen Viimeisin muutos tiistai 19. kesäkuuta 2018, 11.14

Selvitä alla olevan taulukon avulla, mitkä ovat tyypillisiä julkaisutyyppejä tieteenalallasi eli missä muodossa julkaistua tietoa tarvitset? Tarvitsetko kirjoja, kansainvälisiä artikkeleita, kotimaisia artikkeleita, jotain muuta? Tämä määrittää sen, mitä tiedonlähteitä käytät. Oman tieteenalasi tietokannat voit tarkistaa esimerkiksi Tiedonhankinta eri tieteenaloilla -sivulta.

TieteenalasiTyypilliset julkaisumuodotTiedonmuodostuksen tavoitteet

Humanistiset alat
Kasvatustieteelliset alat
Yhteiskuntatieteelliset alat
Kauppa- ja taloustieteelliset alat

 • Sekä kotimaista että kansainvälistä tutkimusta pidetään olennaisena
 • Suositaan kotimaisia ja kansainvälisiä  vertaisarvioituja lehtiartikkeleita
 • Erityispiirteenä monografioiden ja kokoomateosartikkeleiden suuri määrä

 • Kauppatieteissä myös konferenssijulkaisut
 • Humanistisissa tieteissä tiedonmuodostus on holistista ja kertautuvaa –> pyritään ilmiöiden kokonaisvaltaiseen tulkitsemiseen ja ymmärtämiseen.
 • Kasvatustieteet edustavat soveltavia tieteenaloja, joissa pyritään löytämään ratkaisuja yhteiskunnallisiin kysymyksiin
 • Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tiedonmuodostuksessa on piirteitä sekä humanistisesta että kasvatustieteellisestä tutkimuksesta –> kertautuvaa, kehämäistä ja soveltavaa
Liikuntatieteet
Terveystieteet
Psykologia
 • Pääpaino kansainvälisessä tutkimuksessa
 • Suositaan kansainvälisiä vertaisarvioituja lehtiartikkeleita
 • Tiedonmuodostus lähempänä luonnontieteellistä kuin humanistista tutkimusta --> teoreettista, hierarkkista ja kumuloituvaa
 • Pääpiirteiltään aikaisempaa tutkimustietoa hyödyntäviä aloja -->tavoitteena ratkaisujen löytäminen
Matemaattis-luonnontieteelliset alat
 • Pääpaino kansainvälisessä tutkimuksessa
 • Suositaan kansainvälisiä vertaisarvioituja lehtiartikkeleita
 • Tiedonmuodostus on teoreettista, hierarkkista ja kumuloituvaa
 • Tutkimuksen tavoitteena on yleisten lainalaisuuksien löytäminen

Muut tieteenalat

Esim. IT-alat

 • Pohdi tieteenalasi tyypillisiä tiedonmuodostuksen tavoitteita.