Tieteenalasi julkaisukäytännöt

tekijä: Eeva Marjatta Koponen Viimeisin muutos tiistai 14. kesäkuuta 2022, 12.17

Selvitä alla olevan taulukon avulla, mitkä ovat tyypillisiä julkaisutyyppejä tieteenalallasi eli missä muodossa julkaistua tietoa tarvitset? Tarvitsetko kirjoja, kansainvälisiä artikkeleita, kotimaisia artikkeleita, jotain muuta? Tämä määrittää sen, mitä tietokantoja käytät. Oman tieteenalasi tietokannat voit tarkistaa esimerkiksi Tiedonhankinta eri tieteenaloilla -sivulta.

TieteenalasiTyypilliset julkaisumuodotTiedonmuodostuksen tavoitteet ja konteksti

Humanistiset alat
Kasvatustieteelliset alat
Yhteiskuntatieteelliset alat
Kauppa- ja taloustieteelliset alat

 • Suositaan kotimaisia ja kansainvälisiä vertaisarvioituja lehtiartikkeleita
 • Kirjat (monografiat ja kokoomateosartikkelit)

 • Kauppatieteissä lisäksi konferenssijulkaisut

 • Humanistisissa tieteissä tiedonmuodostus on holistista ja kertautuvaa –> pyritään ilmiöiden kokonaisvaltaiseen tulkitsemiseen ja ymmärtämiseen.
 • Kasvatustieteet edustavat soveltavia tieteenaloja, joissa pyritään löytämään ratkaisuja yhteiskunnallisiin kysymyksiin
 • Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tiedonmuodostuksessa on piirteitä sekä humanistisesta että kasvatustieteellisestä tutkimuksesta –> kertautuvaa, kehämäistä ja soveltavaa

 • Julkaistaan englanniksi tai suomeksi, tutkimusta tehdään sekä kotimaassa että kansainvälisesti.
Liikuntatieteet
Terveystieteet
Psykologia
 • Suositaan kansainvälisiä vertaisarvioituja lehtiartikkeleita
 • Tiedonmuodostus lähempänä luonnontieteellistä kuin humanistista tutkimusta --> teoreettista, hierarkkista ja kumuloituvaa
 • Pääpiirteiltään aikaisempaa tutkimustietoa hyödyntäviä aloja -->tavoitteena ratkaisujen löytäminen

 • Julkaistaan lähinnä englanniksi, tutkimushankkeet ovat usein kansainvälisiä.
Matemaattis-luonnontieteelliset alat
 • Suositaan kansainvälisiä vertaisarvioituja lehtiartikkeleita
 • Tiedonmuodostus on teoreettista, hierarkkista ja kumuloituvaa
 • Tutkimuksen tavoitteena on yleisten lainalaisuuksien löytäminen

 • Julkaistaan lähinnä englanniksi, tutkimushankkeet ovat usein kansainvälisiä.

IT-alatMuut tieteenalat

 • IT-alalla suositaan konferenssijulkaisuja ja tieteellisiä artikkeleita
 • Pohdi tieteenalasi tyypillisiä tiedonmuodostuksen tavoitteita.