Julkaise opinnäytteesi

tekijä: Tiia Marjaana Puputti Viimeisin muutos perjantai 09. huhtikuuta 2021, 11.29

Jyväskylän yliopistossa opinnäytteet julkaistaan julkaisuarkisto JYXissä. Opinnäyte on julkinen asiakirja. Jos opinnäyte sisältää salassa pidettävää materiaalia, kuten liikesalaisuuksia, salassa pidettävät aineistot sijoitetaan tausta-aineistoon. Tausta-aineisto voi olla esimerkiksi erillisessä liitteessä, jota ei julkaista. Lue lisää:

Turnitin akateemisen kirjoittamisen tukena

Jos tarjoat graduasi lehteen artikkeliksi

Jos aiot kirjoittaa pro gradu -työstäsi tieteellisen artikkelin ja tarjota sitä julkaistavaksi, tämä ei välttämättä estä gradun julkaisua opinnäytteenä JYXissä. Suuri osa kustantajista ei lue opinnäytettä julkaisuksi, joka estäisi artikkelin tarjoamisen lehteen. Joissain tapauksissa pro gradu -työ voidaan rinnastaa artikkelin preprint-versioksi (vertaisarvioimattomaksi käsikirjoitukseksi), joihin suurella osalla kustantajista on varsin salliva linja. Jos aiot julkaista artikkelin pro gradu -työsi pohjalta, kannattaa aina ensin ottaa yhteyttä lehden toimittajaan ja kertoa, että opinnäyte, johon artikkeli perustuu, on julkaistu yliopiston julkaisuarkistossa. Monessa tapauksessa tämä riittää, eikä estettä artikkelin tarjoamiselle.