Näin viittaat

tekijä: Matti-Petteri Rajahonka Viimeisin muutos keskiviikko 08. heinäkuuta 2020, 13.48

Aina kun lainaat suoraan, tiivistät tai esittelet omin sanoin jonkun toisen kirjoittajan ideoita tai tekstiä, sinun on ilmoitettava käyttämäsi lähde. Lähteet ilmoitetaan aina

  • tekstissä (tekstin sisäinen viite).
  • lähdeluettelossa tekstin lopussa.

Painettuihin ja elektronisiin lähteisiin viittamista varten on olemassa monia erilaisia viittaustyylejä ja -tapoja. Pääsääntö on, että tekstissä viitteessä mainitaan tekijä(t), julkaisuvuosi ja sivunumero(t). Lähdeluettelossa annetaan niin tarkat tiedot, että lukijat pystyvät yksiselitteisesti tunnistamaan käytetyn lähteen. Viittaustyyli vaihtelee tieteenaloittain, noudata ainelaitoksesi antamia ohjeita. Keskeisintä on systemaattisuus! RefWorks-viitteidenhallintaohjelmassa valittavissa on useita erilaisia viittaustyylejä.

Esimerkeissä tyylit ovat APA 6th ja Chicago 16th. Lue lisää:

APA:

Chicago:

Esimerkkejä lähdeviitteistä

 

Kirja, 12 tekijää

Viittaus-
tyyli
LähdeluetteloTekstin sisäinen viite
APA

Kaukua, J. (2015). Self-awareness in Islamic philosophy: Avicenna and beyond. Cambridge: Cambridge University Press.

Holmila, A. & Mikkonen, S. (2015). Suomi sodan jälkeen: pelon, katkeruuden ja toivon vuodet 19441949. Jyväskylä: Atena.

(Kaukua, 2015, s. 5758)

(Holmila & Mikkonen, 2015, s. 147)

Chicago

Kaukua, Jari. 2015. Self-Awareness in Islamic Philosophy: Avicenna and Beyond. Cambridge: Cambridge University Press.

Holmila, Antero ja Simo Mikkonen. 2015. Suomi sodan jälkeen: pelon, katkeruuden ja toivon vuodet 19441949. Jyväskylä: Atena.

(Kaukua 2015, 5758)

(Holmila ja Mikkonen 2015, 147)

Kirja, jolla useita tekijöitä

Viittaus- tyyliLähdeluetteloTekstin sisäinen viite
APA

35 tekijää:

Alasuutari, M., Markström, A.-M. & Vallberg-Roth, A.-C. (2014). Assessment and documentation in early childhood education. Abingdon: Routledge.

67 tekijää:

Swarr, T., Hunkeler, D., Klöppfer, W., Pesonen, H.-L., Ciroth, A., Brent, A. & Pagan, R. (2011). Environmental life-cycle costing: A code of practice. Pensacola, FL: SETAC Press.

8+ tekijää:

Leppänen, S., Pitkänen-Huhta, A., Nikula, T., Kytölä, S., Törmäkangas, T., Nissinen, K., . . . Jousmäki, H. (2011). National survey on the English language in Finland: Uses, meanings and attitudes. (Studies in Variation, Contacts and Change in English "eVarieng", 5). Haettu osoitteesta http://www.helsinki.fi/varieng/journal/volumes/05/

35 tekijää:

Ensimmäinen viite: (Alasuutari, Markström & Vallberg-Roth, 2014, s. 8990)

Seuraavat viitteet: (Alasuutari ym., 2014, s. 89–90)

6+ tekijää:

(Swarr ym., 2011, s. 64)

(Leppänen ym., 2011, s.1718)

 

Chicago

3 tekijää:

Alasuutari, Maarit, Ann-Marie Markström ja Ann-Christine Vallberg-Roth. 2014. Assessment and Documentation in Early Childhood Education. Abingdon: Routledge.

4+ tekijää:

Swarr, Thomas, David Hunkeler, Walter Klöppfer, Hanna-Leena Pesonen, Andreas Ciroth, Alan Brent ja Robert Pagan. 2011. Environmental Life-Cycle Costing: A Code of Practice. Pensacola: SETAC Press.

3 tekijää:

(Alasuutari, Markström ja Vallberg-Roth 2014, 89–90)

4+ tekijää:

(Swarr ym. 2011, 64)

Uudistetut painokset, käännöskirjat

Viittaus- tyyliLähdeluetteloTekstin sisäinen viite
APA

Atkins, P. & de Paula, J. (2014). Atkins' physical chemistry (10. painos). Oxford: Oxford University Press.

Bourdieu, P. (1985). Sosiologian kysymyksiä (suom. J. P. Roos). Tampere: Osuuskunta Vastapaino.

(Atkins & de Paula, 2014, s. 230)

(Bourdieu, 1985, s. 34–35)

Chicago

Atkins, Peter ja Julio de Paula. 2014. Atkins' Physical Chemistry. 10. painos. Oxford: Oxford University Press.

Bourdieu, Pierre. (1985). Sosiologian kysymyksiä. Suomentanut J. P. Roos. Tampere: Osuuskunta Vastapaino.

(Atkins & de Paula 2014, 230)

(Bourdieu 1985, 34–35)

Toimitettu teos

Viittaus-
tyyli
LähdeluetteloTekstin sisäinen viite
APA Mikkonen, S. & Suutari, P. (toim.). (2016). Music, art and diplomacy: East-West cultural interactions and the Cold War. Farnham: Ashgate. (Mikkonen & Suutari, 2016, s. 6)
Chicago Mikkonen, Simo ja Pekka Suutari, toim. 2016. Music, Art and Diplomacy: East-West Cultural Interactions and the Cold War. Farnham: Ashgate. (Mikkonen ja Suutari 2016, 6)

Luku toimitetussa teoksessa, esim. kirja-artikkeli kokoomateoksessa

Viittaus-
tyyli
LähdeluetteloTekstin sisäinen viite
APA Kärnä, E. (2015). Implementing strategy means changes for employees. Teoksessa F. E. P. Dievernich, K. O. Tokarski & J. Gong (toim.), Change management and the human factor: Advances, challenges and contradictions in organizational development (s. 109–127). Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-07434-4_8 (Kärnä, 2015)
Chicago Kärnä, Eija. 2015. "Implementing Strategy Means Changes for Employees." Teoksessa Change Management and the Human Factor: Advances, Challenges and Contradictions in Organizational Development, toimittajat Frank E. P. Dievernich, Kim Oliver Tokarski ja Jie Gong, 109–27. Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-07434-4_8. (Kärnä 2015, 116)

Tieteellinen lehtiartikkeli

Viittaus-
tyyli
LähdeluetteloTekstin sisäinen viite
APA

Virtanen, A. (2016). Insights into the agency, positioning and development of professional Finnish language skills of international nursing students. Apples - Journal of Applied Language Studies, 10(2), 63–81. Haettu osoitteesta http://apples.jyu.fi/article/abstract/477

Geiss, C. & Labart, C. (2016). Simulation of BSDEs with jumps by Wiener chaos expansion. Stochastic Processes and their Applications, 126, 2123–2162. doi:10.1016/j.spa.2016.01.006

Croucher, S. & Kramer, E. (2016). Cultural fusion theory : An alternative to acculturation. Journal of International and Intercultural Communication. Julkaistu ennakkoon verkossa. doi:10.1080/17513057.2016.1229498

(Virtanen, 2016)

(Geiss & Labart, 2016)

(Croucher & Kramer, 2016)

Chicago

Virtanen, Aija. 2016. "Insights into the Agency, Positioning and Development of Professional Finnish Language Skills of International Nursing Students." Apples - Journal of Applied Language Studies 10 (2): 63–81. http://apples.jyu.fi/article/abstract/477.

Geiss, Christel ja Céline Labart. 2016. "Simulation of BSDEs with Jumps by Wiener Chaos Expansion." Stochastic Processes and their Applications 126:2123–62. doi:10.1016/j.spa.2016.01.006.

Croucher, Stephen ja Eric Kramer. 2016. "Cultural Fusion Theory : An Alternative to Acculturation." Journal of International and Intercultural Communication. Julkaistu sähköisesti 7.9. doi:10.1080/17513057.2016.1229498.

(Virtanen 2016, 67)

(Geiss ja Labart 2016, 2149–50)

(Croucher ja Kramer 2016, 3)

Aikakaus- tai sanomalehtiartikkeli

Viittaus- tyyliLähdeluetteloTekstin sisäinen viite
APA

Dobbs, D. (Syyskuu 2016). A cure in sight. National Geographic, 230(3), 30–53.

Kakkori, S. (8.9.2016). Takapihoille voi mahtua parikymmentä taloa. Keskisuomalainen, s. 13.

(Dobbs, 2016)

(Kakkori, 2016)

Chicago

Dobbs, David. 2016. "A Cure in Sight." National Geographic, September, 30–53.

Kakkori, Satu. 2016. "Takapihoille voi mahtua parikymmentä taloa." Keskisuomalainen, 8.9.2016, 13.

(Dobbs 2016, 35)

(Kakkori 2016)

Kirja-arvio

Viittaus-
tyyli 
LähdeluetteloTekstin sisäinen viite
APA Arentshorst, H. (2015). Arvio kirjasta Freedom’s right. The social foundations of democratic life, tekijä A. Honneth, käänt. J. Ganahl. Journal of Social Ontology 1(1), 167–170. doi:10.1515/jso-2014-0049 (Arentshorst, 2015)
Chicago Arentshorst, Hans. 2015. Arvio teoksesta Freedom’s Right. The Social Foundations of Democratic Life, tekijä Axel Honneth, käänt. Joseph Ganahl. Journal of Social Ontology 1(1): 167–70. doi:10.1515/jso-2014-0049. (Arentshorst 2015)

Opinnäyte tai väitöskirja

Viittaus-
tyyli
LähdeluetteloTekstin sisäinen viite
APA

Savolainen, P. (2001). Finding a right way to communicate: Evaluation of communication practices in a multicultural project (pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto). Haettu osoitteesta http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2001878174

(Savolainen, 2001, s. 32–33)
Chicago

Savolainen, Pinja. 2001. "Finding a Right Way to Communicate: Evaluation of Communication Practices in a Multicultural Project." Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2001878174.

(Savolainen 2001, 32–33)

Sähköinen tutkimusaineisto

Viittaus-
tyyli
LähdeluetteloTekstin sisäinen viite
APA European Social Survey & Ervasti, H. (2015). European social survey 2014: Suomen aineisto (versio 1.0) [sähköinen tutkimusaineisto]. Haettu osoitteesta http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3068 (European Social Survey & Ervasti, 2015)
Chicago European Social Survey ja Heikki Ervasti. 2015. "European Social Survey 2014: Suomen aineisto." Versio 1.0, 17.11.2015. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3068. (European Social Survey ja Ervasti 2015)

Verkkosivu, jossa tekijä mainittu /tekijää ei mainittu

Viittaus-
tyyli
LähdeluetteloTekstin sisäinen viite
APA

Google. (29.8.2016). Google privacy policy. Haettu osoitteesta http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Apple tax: Irish cabinet to appeal EU Commission ruling. (2.9.2016). Haettu osoitteesta http://www.bbc.com/news/world-europe-37251084

(Google, 2016)

("Apple tax", 2016)

Chicago

Google. 2016. “Google Privacy Policy.” Viimeksi muokattu 29.8. http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

"Apple Tax: Irish Cabinet to Appeal EU Commission Ruling." 2016. BBC.com, julkaistu 2.9. Luettu 4.9.2016. http://www.bbc.com/news/world-europe-37251084.

(Google 2016)

("Apple tax" 2016)

Youtube-video

Viittaus-
tyyli
LähdeluetteloTekstin sisäinen viite
APA

Sloan, B. & Pelling, J. (ohjaajat) [Don't Hug me I'm Scared]. (19.6.2016). Don't hug me I'm scared 6 [video]. Haettu osoitteesta https://www.youtube.com/watch?v=dbL-NSkXnl8

ProQuestRefworks. (8.1.2013). RefWorks Write-N-Cite 4: Installing & logging in [video]. Haettu osoitteesta https://www.youtube.com/watch?v=lL_OyAJLpPI

(Sloan & Pelling, 2016)

(ProQuestRefworks, 2013)

Chicago

Sloan, Becky ja Joseph Pelling. 2016. Don't Hug Me I'm Scared 6. YouTube video, 7:59, julkaistu 19.6. https://www.youtube.com/watch?v=dbL-NSkXnl8.

ProQuestRefworks. 2013. "RefWorks Write-N-Cite 4: Installing & Logging In." YouTube video, 2:07, julkaistu 8.1. https://www.youtube.com/watch?v=lL_OyAJLpPI.

(Sloan ja Pelling 2016)

(ProQuestRefworks 2013)

Blogi

Viittaus-
tyyli
LähdeluetteloTekstin sisäinen viite
APA Häkkinen, T. (20.1.2016). Parliament and the Gulf War in 1991 [blogikirjoitus]. Haettu osoitteesta https://thehistoryofparliament.wordpress.com/2016/01/20/parliament-and-the-gulf-war-in-1991/ (Häkkinen, 2016)
Chicago

Jos viittaat blogiin tekstissä usein, voit lisätä sen lähdeluetteloon:

The History of Parliament (blogi). https://thehistoryofparliament.wordpress.com/.

TAI

Häkkinen, Teemu. 2016. "Parliament and the Gulf War in 1991." The History of Parliament (blogi), julkaistu 20.1. https://thehistoryofparliament.wordpress.com/2016/01/20/parliament-and-the-gulf-war-in-1991/.

Viittaa tekstissä ('Blogissa The History of Parliament 20.1.2016 julkaistussa kirjoituksessa "Parliament and the Gulf War in 1991" . . .')

TAI

(Häkkinen 2016)

Twiitti

Viittaus-
tyyli
LähdeluetteloTekstin sisäinen viite
APA Colbert, S. [StephenAtHome]. (28.4.2016). Who is David Tennant? Yes. And vice versa. #LSSC. VIDEO: https://twitter.com/i/videos/tweet/725491618996867072? [twiitti]. Haettu osoitteesta https://twitter.com/StephenAtHome/status/725491618996867072 (Colbert, 2016)
Chicago

Jos viittaat twitter-tiliin tekstissä usein, voit lisätä sen lähdeluetteloon:

Colbert, Stephen. @StephenAtHome. Twitter. https://twitter.com/StephenAtHome.

Viittaa tekstissä ('Tilille @StephenAtHome 28.4.2016 lähetetyssä twiitissä, . . .')

 

Entä kuvasitaatti? ImagOA-oppaasta löydät ohjeet kuvien käyttöön.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,