RefWorks - onko vaihtoehtoja?

tekijä: Eeva Marjatta Koponen Viimeisin muutos tiistai 07. helmikuuta 2017, 10.43

Jyväskylän yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat käyttää lähteidensä hallinnassa apunaan RefWorks-viitteidenhallintaohjelmaa. Refworksin avulla sekä tekstiviitteiden että lähdeluetteloiden tekeminen on pitkälti automatisoitua. Lähteiden hallintaan on myös muita ohjelmia, joista osa on ilmaisia.

Löydetyt lähteet kannattaa heti tallentaa kattavilla tiedoilla - mutta mihin?

Oma pääPaperilaput

Yksittäisen tiedonlähteen
Omat viitteet /
My Account
-tyyppiset ratkaisut

Word-dokumentti
(tai vastaava)

Wordin oma opas:
Lähdeluettelon luominen (engl.)

YouTube-video:
Viittaaminen Wordissa
 

RefWorks-
viitteidenhallinta-ohjelma

Ohjeet

Lähdetiedot
ainakin hetkellisesti
tallessa
X X X X X
Lähdetiedot
todennäköisesti tallessa
huomennakin
X X X X
Lähdetietojen sisältö
kattava
? X X (copypaste)

X

Aineistojen vienti suoraan
tiedonlähteestä tallennusalustalle
X X (pääsääntöisesti)
Lähdetiedot käytettävissä
sähköisesti missä tahansa
(etäkäyttö)
X X (vaikea käyttää) X
Eri tiedonlähteistä
löydetyt lähdetiedot
samassa paikassa
X X
Lähdetiedoissa
automaattisesti
linkit aineistoihin
X? X
Ohjelma tuottaa
viitteet
X X (apuohjelmalla)
Ohjelma tuottaa
lähdeluettelon
X X (apuohjelmalla)
Ohjelma varmistaa
viitteiden ja lähdeluettelon
yhdenmukaisuuden
X (vain apuohjelmalla)
Erilaisia viittaustyylejä
X (joitakin; varmista, että
viittaustyyli sisältää
kaikki tarvittavat tiedot esim. artikkeleista)
X (sadoittain)

 

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,