Tutkimusetiikka ja tekijänoikeudet

tekijä: Matti-Petteri Rajahonka Viimeisin muutos torstai 04. tammikuuta 2018, 09.20

Tieteellisen tutkimuksen luotettavuuden ja eettisen hyväksyttävyyden edellytys on, että tutkimus on tehty hyvien tieteellisten käytäntöjen mukaisella tavalla. Oikeaoppinen viittaaminen on tutkimusetiikkaa konkreettisimmillaan.

Kerro aina julkaisuissasi, mitä ja miten olet taustalähteitä hyödyntänyt.

Tieteellinen kirjoittaminen vaatii, heti ensimmäisestä esseestäsi lähtien, tekijänoikeuden perusteiden tuntemista.

Tieteellinen teksti rakentuu keskustelulle
, jota kirjoittajana käyt niiden tutkijoiden kanssa, joiden jo julkaistut tutkimukset liittyvät jollakin relevantilla tavalla tekeillä olevaan työhösi. Ne voivat tukea puheenvuoroasi tai mahdollisesti haluat kommentoida niitä työssäsi. Julkistetun teoksen siteeraaminen eli lainaaminen on luvallista vain, kun sitaatilla on em. asiallinen yhteys teokseen, jossa sitä käytät. Muista viittaus.

Pitämällä keskustelun työssäsi avoimena ja läpinäkyvänä sitä voidaan tiedeyhteisössä jatkaa, kun julkaiset työsi tiedeyhteisön arvioitavaksi.

Hyvien tieteellisten käytöntöjen mukaisia viittaamisen perusperiaatteita

Käytä aina alkuperäistä tutkimusta ts. sitä teosta, joka on tiedeyhteisössä yleisesti hyväksytty "ensimmäiseksi" tutkimustuloksen julkaisijaksi.
 • Aikaisemmassa tutkimuksessa esitetyt johtopäätökset ja uudet tieteelliset avaukset muuttuvat helposti toisten tutkijoiden tulkintojen kautta varsinkin, jos alkuperäisestä tutkimuksesta on kauan.
 • Alkuperäistutkimuksen käyttö kertoo siitäkin, että kirjoittajana tunnet tieteenalasi klassikot.
Viittaa myös uusimpaan tutkimukseen asiallisesti oikein.
 • Tämä osoittaa, että olet sisäistänyt tieteellisen keskustelun jatkumon merkityksen osana omaa tutkimustasi.
Sekä alkuperäistutkimuksen että uusimman tutkimuksen esittäminen 
 • osoittavat, että kirjoittajana hallitset systemaattisen tiedonhankinnan ja ymmärrät sen merkityksen osana omaa tutkimusprosessiasi.
Tekijänoikeuslain 22 §:n mukaan "julkistetusta teoksesta on lupa ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa".
 • Sitaatin tarkoituksenmukaisuusmääräystä voikin rikkoa sekä liian pitkällä että liian lyhyellä sitaatilla.
Tekstin lisäksi viitattava asia voi olla taulukko tai ilmiötä visualisoiva kuva.
 • Näihin viitataan samaan tapaan kuten teksteihin.
 • Kuvan käyttöä eli kuvasitaattia (piirros, valokuva tai valokuva taideteoksesta) koskevat tekijänoikeudet ovat rajallisempia kuin tavanomaiset tekstisitaatit.
 • Lue ohjeet kuvien käytöstä tieteellisessä työssä Kopiraitista ja
 • Lue ohjeet esim. kuviin viittaamisesta ImagOA-oppaasta.
Verkkoaineiston käyttöä koskevat säännöt eivät poikkea tavanomaista tekstiaineiston käytöstä.

Hyviin tieteellisiin käytäntöihin liittyviä säädöksiä ja ohjeita

Opiskelija yliopistoyhteisön jäsenenä

Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö määrittää monin tavoin yliopistoyhteisön toimijoiden vastuita, mm. luku 8: Vilppi opinnoissa.

Jyväskylän yliopiston eettiset periaatteet

Jyväskylän yliopiston eettisten periaatteiden (pdf) mukaan Jyväskylän yliopiston perusarvot ovat:

 • Avoimuus – yliopiston ja yliopistoyhteisön jäsenten toiminta on rehellistä, läpinäkyvää ja avointa. Arvojen ja etiikan toteutuminen toiminnassa on arvioitavissa milloin tahansa.
 • Tasa-arvo – yliopisto ja yliopistoyhteisön jäsenet kohtelevat kaikkia ihmisiä kunnioittavasti, tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti.
 • Luottamus – yliopisto ja yliopistoyhteisön jäsenet toimivat tehtävissään niin, että luottamus toiminnan eettiseen kestävyyteen, oikeudenmukaisuuteen, tasapuolisuuteen ja riippumattomuuteen säilyy.

Jyväskylän yliopiston eettisen toimikunnan sivulta löydät lisätietoa tieteen hyvistä käytännöistä, ks. ohjeistus.

Tekijänoikeudet

Tekijänoikeuden kohteena on henkilön luoma teos. Lue lisää Kopiraitista.

Mitä sitaatti tarkoittaa ja miten sitaattioikeutta hyödynnetään hyvässä tieteellisessä käytänteissä, ks. Aalto yliopiston ohjeet

Opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeussivut.

Tietoa tutkimusetiikasta ja hyvistä tieteellisistä käytännöistä

Suomessa eettisesti hyväksyttävää tutkimusta ja hyvää tieteellistä käytäntöä pyrkii edistämään opetus- ja kulttuuriministeriön Tutkimuseettinen neuvottelukunta: