Tiedonhankintasuunnitelma

tekijä: Johanna Tuulia Kinnunen Viimeisin muutos torstai 01. syyskuuta 2022, 10.31

TIEDONHANKINTASUUNNITELMA

Tiedonhankintasuunnitelmassa on tehtäviä ja kysymyksiä. Vastaa lyhyesti Kirjastotuutorin pohjalta. Kysymysten yhteydessä on linkit Kirjastotuutoriin.

 

Ryhmän jäsenten nimet ja sähköpostiosoitteet

 

Tieteenala tai opintosuunta


 

Tavoitteet
Valitse 3 osaamistavoitetta (kopioi ja liitä vastaukseen).
Osion B lopussa arvioidaan tavoitteiden toteutumista.

  1. Hahmotan arkitiedon ja tutkimustiedon eron
  2. Osaan muuttaa aiheen käsitteiksi ja käsitteet edelleen hakutermeiksi
  3. Osaan muodostaa toimivia hakulauseita
  4. Tunnen tieteenalani julkaisukäytännöt
  5.  Tiedän, miten voin hakea tieteellisiä artikkeleita
  6. Osaan tehdä tiedonhakuja oman tieteenalani keskeisissä tietokannoissa
  7. Osaan arvioida ja muokata saamiani hakutuloksia
  8. Ymmärrän viitteidenhallintaohjelman idean
  9. Ymmärrän lähdeviittausten ja tekijänoikeuksien merkityksen

 

Millaisia tunteita ja ajatuksia tehtävä herättää sinussa?

 

OSIO A

1. AIHEESEEN TUTUSTUMINEN

Tiedonlähteet eri tarpeisiin
Tutustu aiheeseesi

Valitse aihe, josta haet tietoa! Esimerkiksi opinnäytteesi aihe.
Tarvittaessa tutustu opintosuuntasi tutkimusaiheisiin yliopiston sivuilla ja valitse harjoitusaihe.

Aihe:Mitä tietokantoja tai muita tiedonlähteitä käytät, kun haluat taustatietoa aiheesta?
Nimeä tietokannat (vähintään kaksi, esim. JYKDOK).

Tietokannat:
Millaista alustavaa tietoa tarvitset, jotta voit rajata aihetta?
Kokeile etsiä muutama alustava lähde, jotka antavat yleiskuvan aiheesta.
Kirjaa lähteistä löytyviä käsitteitä muistiin hakusanatehtävää varten.

Millaista tietoa tarvitsen:Mihin näkökulmiin keskityt ja mitä haluat kysyä aiheelta?
Muotoile tutkimuskysymykset: pääkysymys ja mahdolliset tarkentavat kysymykset.

Tutkimuskysymykset:

 

 

 

2. HAKUSANAT JA HAKULAUSEET

Hakusanat
Miellekartta

Tee miellekartta tai lista!
Tavoitteena on pilkkoa aihe käsitteiksi ja löytää vaihtoehtoisia käsitteitä/synonyymejä.

Miellekartan voi tehdä paperille tai mind map -työkalulla, esim.
Mindmap Maker tai Mindmup. Voit tehdä miellekartan sijaan myös jäsennellyn listan.

a) Lisää miellekarttaan omia hakusanoja englanniksi.
Kerro, mitä apuvälineitä käytit, esim. MOT-sanakirjat ja hakuteokset.
Vinkkejä:
Tiedonhankinta eri tieteenaloilla.

Sanakirjat ja hakuteokset:

 

b) Täydennä miellekarttaa asiasanoilla englanniksi ja suomeksi!
Kerro, mitä asiasanastoja käytit, esim. YSO ja tieteenalan asiasanasto.
Vinkkejä:
Tiedonhankinta eri tieteenaloilla.

Asiasanastot:

 

c) Liitä kuva miellekartasta tai lista. Löysithän keskeisille käsitteille vaihtoehtoisia käsitteitä?

Miellekartta:

 

 

 

 

 

 

 

Hakulauseet

Muodosta vähintään kaksi erilaista hakulausetta. Käytä miellekartan/listan käsitteitä!
Käytä operaattoreita AND ja OR, fraasimerkkejä ”” ja katkaisumerkkiä *.
Tavoitteena on yhdistää aiheen keskeiset hakusanat ja niiden vaihtoehdot yhteen hakuun.

 Hakulauseet:

 

 


3. TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUSAINEISTOT

Tutkimusmenetelmät ja tutkimusaineistot

Mainitse 2–3 tietokantaa tai sivustoa, joista löydät tietoa tutkimusmenetelmistä.

 

 

 

OSIO B

Ryhmän jäsenten nimet ja sähköpostiosoitteet

 

Tieteenala tai opintosuunta

 

Aihe, josta haet tietoa
4. HAE TIETOA

Tieteenalasi julkaisukäytännöt

Mitkä ovat 2–3 tärkeintä julkaisutyyppiä tieteenalallasi?

Julkaisutyypit, tärkein ensimmäiseksi: 
Avoimet tieteelliset julkaisut
Hae kirjoja
Hae lehtiä ja artikkeleita

Mistä tietokannoista löydät lähteitä?
Mainitse 1–3 oman tieteenalasi tieteellistä tietokantaa per julkaisutyyppi.
Tiedonhankinta eri tieteenaloilla -osiossa kerrotaan eri tieteenalojen tietokannoista.

 Kokeile hakua oman tieteenalasi tieteellisessä tietokannassa.
Käytä A-osiossa tehtyjä hakulauseita. Mitä tietokantaa käytit? Mikä hakulause toimi parhaiten? Miten muokkasit hakulauseita?

  

Arvioi valitsemasi tietokannan käyttökelpoisuutta oman aiheesi kannalta.
Löytyikö relevantteja lähteitä?

 

 

 
Valitse tieteellisiä ja luotettavia lähteitä

Mainitse 3–5 tekijää, joiden perusteella voit arvioida lähteen tieteellisyyttä.

 

 

5. HAKUTULOKSEN MUOKKAAMINEN

Paranna hakutulostasi

Kokeile valitsemassasi tietokannassa strategioita, joilla voit muokata hakutulosta.

Jos hakutulokset ovat aiheen vierestä, voin…

 

 

Jos saan liikaa tuloksia, voin…

 
 

 

Jos saan hyvin vähän tuloksia, voin…

 

 


 
6. LÄHTEET JA VIITTAAMINEN

Tutkimusetiikka ja tekijänoikeudet
Älä sorru tieteelliseen vilppiin
Merkitse oikein lähteet ja viitteet

Mitkä tiedot tieteellisestä lehtiartikkelista on mainittava lähdeluettelossa? Esim. tekijän nimi jne.

 


Miltä tieteellinen lehtiartikkeliviite näyttää lähdeluettelossa?
Kirjoita kokonainen viite sellaisena kuin kirjoittaisit sen lähdeluetteloon.

 

 

Aiotko käyttää viitteidenhallintaohjelmaa opinnäytteessäsi? Mitä ohjelmaa ja miksi?

 

 

Anna itsellesi/antakaa ryhmälle arvosana (1–5). Perustele! Saavutitko asettamasi tavoitteet? Missä onnistuit, mikä jäi epäselväksi?

 

 

Anna palautetta suunnitelmalomakkeesta ja kurssista! Mikä edisti oppimista, mikä aiheutti hankaluuksia? Miten kehittäisit Kirjastotuutoria ja kurssia?

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: