Historia ja etnologia

tekijä: Marja Liisa Kokko Viimeisin muutos torstai 15. huhtikuuta 2021, 14.37
Yleistä: Yleisohjeet historian ja etnologian oppiaineiden tiedonhankintaan ja -hallintaan

1. Johdanto:

Tiedonhankinnan ja -hallinnan opiskelu aloitetaan HELAssa ensimmäisenä lukukautena uusille opiskelijoille tarkoitetuilla infoilla ja opintojen suunnittelu -kurssilla. Taidot tukevat kaikkea opiskelua, ei yksinomaan kirjallisista tehtävistä suoriutumista. Tietämystä ja ymmärtämystä oman tieteenalan julkaisutoiminnasta ja sitä vastaavasta tiedonhankinnasta lisätään koko ajan opintojen eri vaiheessa.

Opiskelijan velvollisuutena on osallistua laitoksen ja kirjaston järjestämiin tiedonhankinnan koulutuksiin. Yliopistosta valmistuvalla akateemisella asiantuntijalla, maisterilla ja/tai tohtorilla, odotetaan olevan hyvät tiedonhankinta ja -hallintataidot, joita hyödynnetään joustavasti erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Tiedonhankinta- ja tiedonhallintataidot kuuluvat vastuulliseen tiedontuotantoon ja tieteeseen, jota harjoitetaan sekä tiedeyhteisön jäsenten välisessä keskustelussa sekä tieteen popularisoinnissa.  

Kirjastotuutorista ja esimerkiksi kirjaston tuottamista ohjevideoista opiskelija saa tarvitsemansa tuen tiedonhankintakysymyksiinsä aina kun apua tarvitsee, sillä verkko-oppimateriaali on käytettävissä 24/7. Opettele jo opintojesi alkutaipaleella hyödyntämään Kirjastotuutorissa tuetun tiedonhankintasuunnitelman tekoa. Tämä tieteenalakohtainen oppimateriaali on tuotettu historian ja etnologian opiskelijoille tukemaan Kirjastotuutorin käyttöä.

Tiedonhankinta ja julkaisukulttuurien pääpiirteet humanistisissa tieteissä

 • Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan esittelysivut:
 • HELAn esittely ja tutkimuksen painopisteiden kuvaus
  • Laitosten sivuilla kerrotaan tutkimuksen pääalat ja millaista tutkimustoimintaa laitos harjoittaa.
  • On hyvä huomata, että julkaisutoiminnan pääpiirteet muuttuvat hitaanlaisesti. Oppiaineen julkaisukäytänteiden tuntemus auttaa opiskelijaa tiedonhankinnassa, koska tietokannat palvelevat eri tavoin tiedontarvettasi.
  • Näillä ohjesivuilla sekä tiedonhankinnan ja -hallinnan koulutuksissa historian ja etnologian opiskelijoille opetetaan tieteenalojen erityispiirteet. 

2. Taustatiedoksi ennen tiedonhaun aloittamista:

Julkaisukäytänteiden yleispiirteitä humanistisissa tieteissä

Käsitys tiedon luonteesta

 • pääpaino Suomessa julkaistussa tutkimuksessa, mutta kansainvälinen julkaiseminen korostuu myös nk. kotimaisilla tieteenaloilla (Suomen historia, Suomen kieli jne)
 • tieteellisessä tutkimuksessa, joihin myös opinnäytteet kuuluvat, suositaan kotimaisia ja kansainvälisiä referee -lehtiartikkeleita
 • tieteellisen keskustelun ja tieteen edistyvyyden kannalta humanistisissa tieteisessä suositaan kuitenkin monografioita (yhden tutkijan julkaisema teos) ja kokoomateoksia (useamman kuin yhden kirjoittajan artikkelikokoelma, joka julkaistaan yleensä yhteisen tutkimusteeman nimissä eli teoksella on yksi yhteinen otsikko)
 • Sekä etnologisen että historian tutkimuksen tiedon käsitys nousee tulkinnasta ja tutkittavan ilmiön ymmärtämisestä. Tutkimustulokset perustuvat laaja-alaiseen aineistojen keruuseen ja sirpaleisten "tiedon" palasten kokoamiseen yhtenäiseksi holistiseksi tulkinnaksi.
 • Tulkinnan "oikeellisuuden" ratkaisee tiedeyhteisö. Uusista tutkimuksista ja niiden merkityksestä tieteenalan edistyvyyden ja tutkimuksen kertautuvuuden näkökulmasta käydään keskustelua tavallisesti tieteenalojen johtavissa lehdissä.
 •  Avoin tiede ja tutkimus: Kansalliset julkaisuarkistot sekä DART-Europe
 • Yliopistojen julkaisuarkistot sisältyvät FINNA-hakuportaaliin
 • DART-Europe E-theses Portal:http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

Sanastot tiedohaun tukena

Tarkoitus: Tiedonhaku täsmentyy ja tehostuu, kun opit tunnistamaan tutkimusaihettasi kuvaavat vakiintuneet asiasanat. Asiasanojen avulla toteutettu tiedonhaku tuottaa kattavamman hakutuloksen, kuin mutu -tuntumalla/randomilla tehty. Palaa tähän taulukkoon, kun aloitat aiheenmukaisen tiedonhaun suunnittelun! 

YSO

Yleinen suomalainen ontologia (YSO) on kaikki tieteen- ja tiedonalat kattava yleissanasto, johon on koottu eri alojen yleisin terminologia. YSO on tarkoitettu käytettäväksi kirjojen, artikkeleiden, elektronisen aineiston ja muiden aineistotyyppien tiedonhakuun.

Vakiintuneita asiasanoja ovat (vaikka kaikkia ei löydy YSOsta): maat, aikaa tarkoittavat ilmaisut [esim. 1900-luku, 1960-luku}, henkilöiden nimet [Urho Kekkonen, Samuli Paulaharju, Erasmus Rotterdamilainen], yhteisönimi [esim. Euroopan Unioni], usein myös historialliset ilmöt ja tapahtumat [esim. toinen maailmansota; Suomen sota; Rooman valtakunta; Pariisin rauha (1856)] jne)

Tieteen termipankki Vuonna 2015 aloittaneen hankkeen tarkoituksena on kartoittaa humanististen tieteiden yhteistä käsitteistöä ja saattaa sitä avoimeen tietokantaan Tieteen termipankkiin. Keskeinen yhteistyön muoto on laatia monitieteisesti sellaisten tieteellisten termien määritelmiä ja kuvauksia, jotka ovat yhteisiä useammalle humanistiselle tieteenalalle. Työ sisältää yhteisten termien nykyisten käyttöalojen sekä käsitehistorian kartoittamista.
MOT, ei ole asiasanasto, mutta sisältää sanakirjoja, joista voi tarkistaa erikielisten sanojen kirjoitusasun.

Tietoa sanakirjoista; MOT® on Kielikone Oy:n kehittämä monipuolinen kielipalvelu, joka tarjoaa korkealaatuiset työkalut päivittäiseen viestintään: sanakirjat, kielentarkistimet ja konekääntimet.

Hakuteoksia käsitemäärittelyyn ja käsitteiden merkityksen tarkistamiseen (käsitteiden määrittelyn merkityksen huomaat, kun pääset työssäsi vaiheeseen, jossa olet lopullisesti vahvistanut tutkimusaiheesi yhdessä ohjaajasi kanssa ja alat käsittelyssäsi vastaamaan asettamiisi tavoitteisiin. Käsitteiden määrittely on osa tutkimuksenkysymyksen rajausta.

Historiatieteille ja etnologialle ei ole tieteenalakohtaisia sanakirjoja ja hakuteoksia.
Sen sijaan eri aihepiireistä on julkaistu tällaisia hakuteoksia: Muodosta JYKDOKissa seuraavanlaisia hakukomentoja (voit kopioida esimerkkikomennot JYKDOKin perushakuun), niin saat esille kirjastoon hankitut lähdeteokset:
1. ethnolog* AND encyclopedia
2. ethnolog* AND handbook
3. history AND encyclopedia
4. history AND handbook

Historical Abstact (Ebsco) -tietokannan asiasanasto

Historical Abstract -tietokanta; avaa tietokanta ja lähde tarkastelemaan asiasanoja sinisestä yläpalkista löytyvästä Indexes -linkistä ja etene pudotusvalikosta (Browse an Index) Subject Term -asiasanastoon. Kirjoita hakusanasi ja tarkastele, millaisia ohjeita tietokanta sinulle tarjoaa. Kun löydät sopivia hakusanoja, lisää ne hakuun = Select one or more terms and add to search using ADD (huomaa, että voit yhdistellä hakusanoja AND ja OR -komentojen avulla). Tarkastele hakutulosta (eli julkaisuja) ja jatka haun tarkentamista tarvittaessa tulossivun vasemmanpuoleisten filttereiden avulla.

Hakutulosten metatietojen tarkastelu auttaa ymmärtämään asiasanojen merkityksen

Humanistisen tutkimuksen erityispiirre on, että julkaisujen otsikot eivät välttämättä tarjoa riittävästi tietoa siitä, mitä julkaisu käsittelee. Et voi tehdä systemaattista tiedonhakua ja siihen sisältyvää kriittistä arviointia pelkästään julkaisun otsikon perusteella. Avaa otsikko ja tutki, mitä tietoa julkaisun yhteyteteen on liitetty. Tämä nk. metatietojen tarkastelu auttaa sinua hahmottamaan, miten hakutulos syntyy ja miksi juuri kyseinen julkaisu osui hakuusi.
Esimerkki: Etnologinen tulkinta ja analyysi : kohti avoimempaa tutkimusprosessia; klikkaa "Näytä kaikki tiedot" linkkiä ja saat varsin hyvän käsityksen siitä, mitä teos käsittelee.

Tutkimusmenetelmät ja aineistojen analyysimenetelmät käsitteinä; tutkimusmenetelmän nimeäminen ei riitä, vaan sinun on osattava myös kuvata, miten valittu menetelmä tukee tutkimuskysymykseen vastaamista

Kirjastotuutori; huomaa erityisesti MEHU, joka on Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan tuottama verkko-oppimateriaali.

 

4. Tunnista tiedonhakukanavasi

Tieteenalasta riippumattomia perustietokantoja, joiden tunnistaminen kuuluu akateemiseen sivistyneisyyteen. Nämä ovat historian ja etnologian opiskelijalle suositeltavia tietokantoja ja portaaleita (ks. yllä julkaisukäytänteiden yleispiirteitä)!

Kansalliset tietokannat

Huom! "kansallinen" ei tarkoita kielirajausta suomenkielisiin aineistoihin eikä sitä, että painopaikka olisi ainoistaan Suomi, vaan kansallisista tietokannoista löytyy myös tietoa eri kielillä ja eri puolilla maailmaa julkaisuista teoksista, lehdistä, artikkeleista jne.

 • JYKDOK on Jyväskylän yliopiston portaali eri tyyppisiin aineistoihin = ensisijainen tiedonhankinnan portaali.

Muista hyödyntää myös Jyväskylän kaupunginkirjaston (Keskikirjastot) palveluja ja kokoelmia!

 

 • JYKDOKista löydät julkaisujen olennaisimmat perustiedot eli saatavuustiedot (sijainti ja saatavuus/varaustiedot), kaikista kirjoista, lehdistä, JY:n opinnäytteitä. JYKDOKin kautta saat myös JYX:iin tallennetut aineistot.
 • Historian opiskelijalle: JYKDOK ei ole täydellinen, vaan osa vanhemmasta aineistosta puuttuu luettelosta. Kysy tarvittaessa apua kirjaston neuvontapisteestä.

Huomaa JYKDOKin tarkennettu haku:

 

 

FINNA on kotimaisten kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisluettelo. Tarkastele saatavuutta Jyväskylän yliopiston kirjastossa kopiomalla esim. teoksen otsikko.

 

FENNICA on Kansalliskirjaston luettelo.

 

 •  Huomaa, että tietokannassa sanahaussa hyödynnetään kysymysmerkkiä (?) sanan katkaisumerkkinä.
 • Katso ohjeet, milloin sinun kannattaa käyttää hakusanan katkaisua ja mitä hyötyä siitä sinulle on hakutuloksen kattavuuden näkökulmasta.
 • Katso lisätietoa, mitä kaikkea voit hakea FENNICAsta

Arto -tietokanta 

 

suositus: käytä JYKDOKin kotimaiset artikkelit -palvelua (ks. taulukon ylälaita) tai FINNAa, josta löydät samat julkaisutiedot kuin Arto- tietokannasta.

 

Kansainvälisten e-aineistojen haku JYKDOKissa, kun haluat selata kaikkia aineistoja valitsematta erikseen tiettyä tietokantaa. Sopii hyvin nimenomaan selailuun ja tutkimusaiheeseen tutustumiseen.
Historia ja etnologia & antropologia ovat luonteeltaan "monitieteisiä" tieteenaloja, mikä tarkoittaa, että tutkimusaiheesi vaikuttaa relevantin tietokannan valintaan.Tieteenalakohtaiset tietokannat löydät JYKDOKista sivun ylälaidasta klikkaamalla Hakutoiminnot -linkkiä ja valitsemalla pudotusvalikosta Selaa tietokantoja. Kirjoita hakuikkunaan tarkoituksenmukainen tieteenala.
JYKDOKin kansainvälisten e-aineistojen haku on erinomainen väline selailla jo tehtyä tutkimusta valitsemastasi aihepiiristä.
Opettele käyttämään hakutoimintoa monipuolisesti. Katso mitä tapahtuu kun kohdennat haun aiheen, abstraktin tekstin tai "kaikki osumat" -komennon mukaan. Nämä hakuvaihtoehdot sisältyvät yleisimpiin kansainvälisin tietokantoihin, joten voit tutustua logiikan perusideaan JYKDOKin kansainvälisten aineistojen haussa.

 

Etnologian ja historiatieteiden yleisiä kansainvälisiä tietokantoja; Huomaa tietokannan kuvaus
 • HIstorical Abstract (Ebsco): Viitteitä tiivistelmineen historiatieteiden aloilta uuden ajan alusta (vuodesta 1450) tähän päivään.
 • Scopus: monitieteinen viite- ja abstraktitietokanta. 
 • WOS: monitieteinen viite- ja abstraktitietokanta; sisältää mm. Arts and Humanities Citation Index:in (osa-tietokanta, jota ei kuitenkaan tarvitse välttämättä valita erikseen).
 • JSTOR: on aikakauslehtien arkistotietokanta, jossa on saatavissa kokotekstiartikkeleita lehtien ensimmäisistä numeroista (jopa 1800-luvun lopulta) asti. Uusin käytettävissä oleva numero on vähintään vuoden (usein 3 - 5 vuotta) vanha.
 • Monitieteiset verkkolehtipalvelut