Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Historia ja KUMUn alat

by mlkokko — last modified Aug 31, 2023 03:58 PM

 

Tämä sivu on siirretty uusille sivuille. Tällä sivulla voi olla vanhentuneita tietoja. 

Keskeiset tiedonlähteet

 

Kansalliset tietokannat

 

 • JYKDOK on Jyväskylän yliopiston portaali eri tyyppisiin aineistoihin = ensisijainen tiedonhankinnan portaali. JYKDOKista löydät julkaisujen olennaisimmat perustiedot eli saatavuustiedot (sijainti ja saatavuus/varaustiedot), kaikista kirjoista, lehdistä, JY:n opinnäytteitä. JYKDOKin kautta saat myös JYX:iin tallennetut aineistot. Historian opiskelijalle: JYKDOK ei ole täydellinen, vaan osa vanhemmasta aineistosta puuttuu luettelosta. Kysy tarvittaessa apua kirjaston neuvontapisteestä.

Huomaa JYKDOKin tarkennettu haku:

 

 

 

 

Huom! "kansallinen" ei tarkoita kielirajausta suomenkielisiin aineistoihin eikä sitä, että painopaikka olisi ainoistaan Suomi, vaan kansallisista tietokannoista löytyy myös tietoa eri kielillä ja eri puolilla maailmaa julkaisuista teoksista, lehdistä, artikkeleista jne.

 

 • Muista hyödyntää myös Jyväskylän kaupunginkirjaston (Keskikirjastot) palveluja ja kokoelmia!
 • FINNA on kotimaisten kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisluettelo. Tarkastele saatavuutta Jyväskylän yliopiston kirjastossa kopiomalla esim. teoksen otsikko.
 • Arto -tietokanta suositus: käytä JYKDOKin kotimaiset artikkelit -palvelua (ks. taulukon ylälaita) tai FINNAa, josta löydät samat julkaisutiedot kuin Arto- tietokannasta.

 KUMUn tieteenalojen ja historiatieteiden yleisiä kansainvälisiä tietokantoja     

 

 • HIstorical Abstract (Ebsco): Viitteitä tiivistelmineen historiatieteiden aloilta uuden ajan alusta (vuodesta 1450) tähän päivään.
 • Scopus: monitieteinen viite- ja abstraktitietokanta.
 • WOS: monitieteinen viite- ja abstraktitietokanta; sisältää mm. Arts and Humanities Citation Index:in (osa-tietokanta, jota ei kuitenkaan tarvitse välttämättä valita erikseen).
 • JSTOR: on aikakauslehtien arkistotietokanta, jossa on saatavissa kokotekstiartikkeleita lehtien ensimmäisistä numeroista (jopa 1800-luvun lopulta) asti. Uusin käytettävissä oleva numero on vähintään vuoden (usein 3 - 5 vuotta) vanha.

 

 Kansainvälisten artikkelien haku

 

Kansainvälisten artikkelien haku JYKDOKissa, kun haluat selata kaikkia aineistoja valitsematta erikseen tiettyä tietokantaa. Sopii hyvin nimenomaan selailuun ja tutkimusaiheeseen tutustumiseen.                     

Historia ja etnologia, antropologia & kulttuuripolitiikka (KUMU) ovat luonteeltaan "monitieteisiä" tieteenaloja, mikä tarkoittaa, että tutkimusaiheesi vaikuttaa relevantin tietokannan valintaan. Tieteenalakohtaiset tietokannat löydät JYKDOKista sivun ylälaidasta klikkaamalla Hakutoiminnot -linkkiä ja valitsemalla pudotusvalikosta Selaa tietokantoja. Kirjoita hakuikkunaan tarkoituksenmukainen tieteenala.

JYKDOKin kansainvälisten e-aineistojen haku on erinomainen väline selailla jo tehtyä tutkimusta valitsemastasi aihepiiristä.

Opettele käyttämään hakutoimintoa monipuolisesti. Katso mitä tapahtuu kun kohdennat haun aiheen, abstraktin tekstin tai "kaikki osumat" -komennon mukaan. Nämä hakuvaihtoehdot sisältyvät yleisimpiin kansainvälisin tietokantoihin, joten voit tutustua logiikan perusideaan JYKDOKin kansainvälisten aineistojen haussa.

 

Tiedonhankinta ja julkaisukulttuurien pääpiirteet humanistisissa tieteissä

 

Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan esittelysivut:

HELAn esittely ja tutkimuksen painopisteiden kuvaus

Laitosten sivuilla kerrotaan tutkimuksen pääalat ja millaista tutkimustoimintaa laitos harjoittaa.

On hyvä huomata, että julkaisutoiminnan pääpiirteet muuttuvat hitaanlaisesti. Oppiaineen julkaisukäytänteiden tuntemus auttaa tiedonhankinnassa, koska tietokannat palvelevat eri tavoin tiedontarvettasi.

Näillä ohjesivuilla sekä tiedonhankinnan ja -hallinnan koulutuksissa historian ja KUMU:n opiskelijoille opetetaan tieteenalojen erityispiirteet.

 

 Taustatiedoksi ennen tiedonhaun aloittamista

 

Julkaisukäytänteiden yleispiirteitä humanistisissa tieteissä:

 • Pääpaino Suomessa julkaistussa tutkimuksessa, mutta kansainvälinen julkaiseminen korostuu myös nk. kotimaisilla tieteenaloilla (Suomen historia, Suomen kieli jne) tieteellisessä tutkimuksessa, joihin myös opinnäytteet kuuluvat, suositaan kotimaisia ja kansainvälisiä referee -lehtiartikkeleita.
 • Tieteellisen keskustelun ja tieteen edistyvyyden kannalta humanistisissa tieteisessä suositaan kuitenkin monografioita (yhden tutkijan julkaisema teos) ja kokoomateoksia (useamman kuin yhden kirjoittajan artikkelikokoelma, joka julkaistaan yleensä yhteisen tutkimusteeman nimissä eli teoksella on yksi yhteinen otsikko)
Käsitys tiedon luonteesta
 • Sekä etnologisen että historian tutkimuksen tiedon käsitys nousee tulkinnasta ja tutkittavan ilmiön ymmärtämisestä. Tutkimustulokset perustuvat laaja-alaiseen aineistojen keruuseen ja sirpaleisten "tiedon" palasten kokoamiseen yhtenäiseksi holistiseksi tulkinnaksi.
 • Tulkinnan "oikeellisuuden" ratkaisee tiedeyhteisö. Uusista tutkimuksista ja niiden merkityksestä tieteenalan edistyvyyden ja tutkimuksen kertautuvuuden näkökulmasta käydään keskustelua tavallisesti tieteenalojen johtavissa lehdissä.

 

Sanastot tiedohaun tukena

 

Tiedonhaku täsmentyy ja tehostuu, kun opit tunnistamaan tutkimusaihettasi kuvaavat vakiintuneet asiasanat. Asiasanojen avulla toteutettu tiedonhaku tuottaa kattavamman hakutuloksen, kuin mutu -tuntumalla/randomilla tehty. 

 • YSO: Yleinen suomalainen ontologia (YSO) on kaikki tieteen- ja tiedonalat kattava yleissanasto, johon on koottu eri alojen yleisin terminologia. YSO on tarkoitettu käytettäväksi kirjojen, artikkeleiden, elektronisen aineiston ja muiden aineistotyyppien tiedonhakuun. Vakiintuneita asiasanoja ovat (vaikka kaikkia ei löydy YSOsta): maat, aikaa tarkoittavat ilmaisut [esim. 1900-luku, 1960-luku}, henkilöiden nimet [Urho Kekkonen, Samuli Paulaharju, Erasmus Rotterdamilainen], yhteisönimi [esim. Euroopan Unioni], usein myös historialliset ilmöt ja tapahtumat [esim. toinen maailmansota; Suomen sota; Rooman valtakunta; Pariisin rauha (1856)] jne)
 •  Tieteen termipankki: Vuonna 2015 aloittaneen hankkeen tarkoituksena on kartoittaa humanististen tieteiden yhteistä käsitteistöä ja saattaa sitä avoimeen tietokantaan Tieteen termipankkiin. Keskeinen yhteistyön muoto on laatia monitieteisesti sellaisten tieteellisten termien määritelmiä ja kuvauksia, jotka ovat yhteisiä useammalle humanistiselle tieteenalalle. Työ sisältää yhteisten termien nykyisten käyttöalojen sekä käsitehistorian kartoittamista.
 • MOT, ei ole asiasanasto, mutta sisältää sanakirjoja, joista voi tarkistaa erikielisten sanojen kirjoitusasun. MOT® on Kielikone Oy:n kehittämä monipuolinen kielipalvelu, joka tarjoaa korkealaatuiset työkalut päivittäiseen viestintään: sanakirjat, kielentarkistimet ja konekääntimet.          
 • Historiatieteille ja KUMU:n aloille ei ole tieteenalakohtaisia sanakirjoja ja hakuteoksia. Sen sijaan eri aihepiireistä on julkaistu hakuteoksia: Muodosta JYKDOKissa seuraavanlaisia hakukomentoja (voit kopioida esimerkkikomennot JYKDOKin perushakuun), niin saat esille kirjastoon hankitut lähdeteokset:

1. ethnolog* AND encyclopedia

2. ethnolog* AND handbook

3. "cultural policy" AND encyclopedia

4. "cultural policy AND handbook

5. history AND encyclopedia

6. history AND handbook

 

 • Historical Abstact (Ebsco) -tietokannan asiasanasto: Historical Abstract -tietokanta; avaa tietokanta ja lähde tarkastelemaan asiasanoja sinisestä yläpalkista löytyvästä Indexes -linkistä ja etene pudotusvalikosta (Browse an Index) Subject Term -asiasanastoon. Kirjoita hakusanasi ja tarkastele, millaisia ohjeita tietokanta sinulle tarjoaa. Kun löydät sopivia hakusanoja, lisää ne hakuun = Select one or more terms and add to search using ADD (huomaa, että voit yhdistellä hakusanoja AND ja OR -komentojen avulla). Tarkastele hakutulosta (eli julkaisuja) ja jatka haun tarkentamista tarvittaessa tulossivun vasemmanpuoleisten filttereiden avulla.

Hakutulosten metatietojen tarkastelu auttaa ymmärtämään asiasanojen merkityksen:

Humanistisen tutkimuksen erityispiirre on, että julkaisujen otsikot eivät välttämättä tarjoa riittävästi tietoa siitä, mitä julkaisu käsittelee. Et voi tehdä systemaattista tiedonhakua ja siihen sisältyvää kriittistä arviointia pelkästään julkaisun otsikon perusteella. Avaa otsikko ja tutki, mitä tietoa julkaisun yhteyteteen on liitetty. Tämä nk. metatietojen tarkastelu auttaa sinua hahmottamaan, miten hakutulos syntyy ja miksi juuri kyseinen julkaisu osui hakuusi.Esimerkki: Etnologinen tulkinta ja analyysi : kohti avoimempaa tutkimusprosessia; klikkaa "Näytä kaikki tiedot" linkkiä ja saat varsin hyvän käsityksen siitä, mitä teos käsittelee.

 

Ks. lisää