Informaatioteknologia

tekijä: Eeva Marjatta Koponen Viimeisin muutos keskiviikko 04. marraskuuta 2020, 09.34

Informaatioteknologian tutkimuksen erityispiirteitä ja niiden vaikutuksia tiedonhankintaan:

Informaatioteknologian alojen tavassa julkaista tieteellistä tietoa on yhtäläisyyksiä mm. luonnontieteiden, kauppatieteiden ja tekniikan alojen tutkimukseen. Kansainväliset tieteelliset aikakauslehdet ja konferenssijulkaisut ovat informaatioteknologian keskeisiä tieteellisen tiedon julkaisukanavia. Yksi informaatioteknologian julkaisemisen erityispiirre on konferenssijulkaisujen korostunut merkitys.

Monitieteiset näkökulmat eivät ole harvinaisia informaatioteknologian tiedonhaussa, joten informaatioteknologian alojen erityistietokantojen (kuten IEEE Xplore Digital Library) ja monitieteisten tietokantojen (kuten Scopus) lisäksi saattavat merkityksellisiä tiedonhaussa olla myös muiden tieteenalojen erityistietokannat (esim. psykologia ja kasvatustieteet).

Yleisohjeita tiedonhankintaan:

 • Kirjastotuutori on suunniteltu tukemaan opiskelijan osaamistaitoja tieteellisessä tiedonhankintaprosessissa. Kirjastotuutorin avulla opit esimerkiksi muodostamaan tutkimusaiheestasi hakutermejä, yhdistelemään termejä hakulausekkeiksi, valitsemaan sopivia tiedonlähteitä ja myös muita yleisiä tiedonhankinnan perustaitoja.

Aineistojen etäkäytöstä:

 • Opiskelijat ja henkilökunta voivat etäkäyttää aineistoja kotikoneeltaan.

IT-tiedonhaku aineistojen ja julkaisutyyppien näkökulmasta:

JY:n kokoelmat (painetut aineistot, tietokannat, e-lehdet, e-kirjat)

JY:n kokoelmat löytyvät kirjaston JYKDOK-käyttöliittymän avulla. Ohje

Huomaa ohjeet etäkäyttöön.

Tieteellisten artikkelien haku ja tietokannat

Jos etsit tiettyä artikkelia, tai teet jotain aihetta kartoittavaa tiedonhakua, voit aloittaa JYKDOKin kansainväliset e-aineistot-haulla. Ohje

Jos et löydä suoraa linkkiä artikkeliin PCI-haulla, voit etsiä lehteä JYKDOKin perushaulla. Voit myös kokeilla hakea artikkelia nimellä Google Scholarista.

Hakiessasi tarkemmin tiettyyn aiheeseen liittyviä artikkeleita, voi olla kannattavaa siirtyä kansainvälisiin tietokantoihin. Keskeisiä tietokantoja informaatioteknologian artikkelien hakemiseen ovat:

Voit käyttää artikkelien hakemiseen myös muita informaatioteknologian alan tietokantoja. Pääset selaamaan tietokantoja JYKDOKin "Selaa tietokantoja" -hakutoiminnolla. Tietokantalistan oikeasta laidasta löytyy kohta Tieteenala. Sen kautta pääset selaamaan tietokantoja tieteenalan mukaan. Informaatioteknologian tietokannat.

Muista tarvittaessa huomioida myös muiden tieteenalojen erityistietokannat.

Tarkempi yleisohje lehtien ja artikkelien etsimisestä

Tiedelehdet

Tarkempi yleisohje lehtien ja artikkelien etsimisestä

  Konferenssijulkaisut

  Keskeisiä tietokantoja informaatioteknologian konferenssijulkaisujen hakemiseen ovat:

   Kirjat ja e-kirjat

  Yksittäiset painetut ja e-kirjat löytyvät JYKDOKin perushaulla. Jos haluat selata e-kirjakokoelmia, kokoelmat löytyvät myös JYKDOKista. Tärkeitä e-kirjakokoelmia ovat mm:

  Opinnäytteet ja väitöskirjat

  Jyväskylän yliopiston opinnäytteet löytyvät JYKDOKista. Lisäksi JY: Opinnäytehaku, Kandidaatintyöt ks. JYX-julkaisuarkisto. Muut korkeakoulut: Finna, Aaltodoc  - Aalto-yliopiston julkaisuarkisto

  Hakuteokset ja sanakirjat

  Tutkimusmenetelmät / metodit

  Yksittäiset painetut ja e-hakuteokset löytyvät JYKDOKin perushaulla. Tärkeitä hakuteoksia ja käsikirjoja sisältäviä kokoelmia ovat mm:

  Myös sanakirjat, tietosanakirjat ja käännössanakirjat löytyvät JYKDOKista. Tärkeitä verkkosanakirjoja ovat mm:

  Painetulla tutkimusmenetelmäkirjallisuudella on oma kokoelmansa; YK Metodit. Suuri määrä tutkimusmenetelmäkirjallisuutta löytyy tietokannasta:

  Patentit ja standardit

  Patentit:

  Standardeja julkaisevat mm.

  Osa suomalaisista SFS-standardeista löytyy painettuna vapaakappalekokoelmasta.
  Viitteidenhallinta

  Kirja- ja artikkeliviitteiden tallentamiseen voit käyttää RefWorks-viitteidenhallintaohjelmaa. Viitteesi ovat RefWorks-tililläsi helposti löydettävissä. Jos käytät Wordia, voit lisäksi tehdä Refworksin avulla viittaukset ja lähdeluettelon lähes automaattisesti. RefWorks-ohjeet

  RefWorksin "Export references" -toiminnolla voit muuntaa RefWorksin viitteet myös BibTeX-formaattiin.

  Tieteellisen toiminnan ja vaikuttavuuden arviointi

  Tieteellisten seurain valtuuskunta ylläpitää Julkaisufoorumi-luokitusta. Se pyrkii arvioimaan tieteellisten lehtien, sarjojen, konferenssijulkaisujen ja kirjakustantajien tason. Luokitus on tehty kansallisissa asiantuntijapaneeleissa.

  Kansainvälisesti tunnetuin julkaisukanavien arviointitapa on Journal Citation Reports. Se arvioi tieteellisten lehtien vaikuttavuutta niissä ilmeistyneiden artikkeleiden saamien viitteiden (citations) lukumäärän perusteella.

  Viitelukuja käytetään myös yksittäisten julkaisujen, tutkijoiden, tutkimusryhmien ja organisaatioiden vaikuttavuuden arviointiin. Tärkeimmät viitetietokannat ovat:

  Myös Google Scholar ilmoittaa julkaisujen saamien viitteiden lukumäärät.

  Runsaasti lisätietoa tieteellisen toiminnan ja vaikuttavuuden arvioinnista: ToR (Oulun yliopisto)

  Painettujen kokoelmien sijainti ja käyttö
  • IT-alan kirjakokoelmat on sijoitettu Mattilanniemen kirjastoon ja Ylistönrinteen kirjastoon.
  • Kirjaston Kokoelmakeskuksessa sijaitsee vapaakappalekokoelma (Fennica), joka sisältää kaikki Suomessa julkaistut kirjat ja aikakauslehdet. Vapaakappaleita voi tilata Mattilanniemen kirjastoon lukusalikäyttöön.
  • Kurssikirjat ovat Mattilanniemen kirjastossa.
  • Painetut pro gradu -työt on pääosin sijoitettu Kokoelmakeskukseen, josta niitä voi tilata lukusalikäyttöön. Osa on lukusalikäytössä Mattilanniemen kirjastossa. ks. JY:n opinnäytteet.

  Käyttöoppaita:

  Lisäapua: