Informaatioteknologia

tekijä: Eeva Marjatta Koponen Viimeisin muutos tiistai 02. maaliskuuta 2021, 15.31

Informaatioteknologian tutkimuksen erityispiirteitä ja niiden vaikutuksia tiedonhankintaan

Informaatioteknologian alojen tavassa julkaista tieteellistä tietoa on yhtäläisyyksiä mm. luonnontieteiden, kauppatieteiden ja tekniikan alojen tutkimukseen. Kansainväliset tieteelliset aikakauslehdet ja konferenssijulkaisut ovat informaatioteknologian keskeisiä tieteellisen tiedon julkaisukanavia. Yksi informaatioteknologian julkaisemisen erityispiirre on konferenssijulkaisujen korostunut merkitys.

Monitieteiset näkökulmat eivät ole harvinaisia informaatioteknologian tiedonhaussa, joten informaatioteknologian alojen erityistietokantojen (kuten IEEE Xplore Digital Library) ja monitieteisten tietokantojen (kuten Scopus) lisäksi saattavat merkityksellisiä tiedonhaussa olla myös muiden tieteenalojen erityistietokannat (esim. psykologia ja kasvatustieteet).

Yleisohjeita tiedonhankintaan

  • Kirjastotuutori on suunniteltu tukemaan opiskelijan osaamistaitoja tieteellisessä tiedonhankintaprosessissa. Kirjastotuutorin avulla opit esimerkiksi muodostamaan tutkimusaiheestasi hakutermejä, yhdistelemään termejä hakulausekkeiksi, valitsemaan sopivia tiedonlähteitä ja myös muita yleisiä tiedonhankinnan perustaitoja.

Aineistojen etäkäytöstä

JY:n kokoelmat (painetut aineistot, tietokannat, e-lehdet, e-kirjat)

JY:n kokoelmat löytyvät kirjaston JYKDOK-käyttöliittymän avulla. JYKDOK-ohjeet.

Huomaa ohjeet etäkäyttöön kirjaston sivuilla.

Tieteellisten artikkelien haku ja tietokannat

Jos etsit tiettyä artikkelia, tai teet aihetta kartoittavaa tiedonhakua, voit aloittaa JYKDOKin kansainväliset e-aineistot-haulla. JYKDOK-ohjeet.

Jos et löydä suoraa linkkiä artikkeliin PCI-haulla, voit etsiä lehteä JYKDOKin perushaulla. Voit myös kokeilla hakea artikkelia nimellä Google Scholarista.

Hakiessasi tarkemmin tiettyyn aiheeseen liittyviä artikkeleita, kannattaa yleensä siirtyä kansainvälisiin tietokantoihin. Tietokannat haetaan JYKDOKista ja avataan linkistä "Tietokannan käyttöliittymä". Keskeisiä tietokantoja informaatioteknologian artikkelien hakemiseen ovat:

Voit käyttää artikkelien hakemiseen myös muita informaatioteknologian alan tietokantoja. Pääset selaamaan tietokantoja JYKDOKin "Selaa tietokantoja" -hakutoiminnolla. Tietokantalistan oikeasta laidasta löytyy kohta Tieteenala. Sen kautta pääset selaamaan tietokantoja tieteenalan mukaan. Informaatioteknologian tietokannat JYKDOKissa.

Muista tarvittaessa huomioida myös muiden tieteenalojen erityistietokannat.

Tarkempi yleisohje lehtien ja artikkelien etsimisestä.

Tiedelehdet

Tarkempi yleisohje lehtien ja artikkelien etsimisestä.

Konferenssijulkaisut

Keskeisiä tietokantoja informaatioteknologian konferenssijulkaisujen hakemiseen ovat:

Kirjat ja e-kirjat

Yksittäiset painetut ja e-kirjat löytyvät JYKDOKin perushaulla. Jos haluat selata e-kirjakokoelmia, kokoelmat löytyvät myös JYKDOKista. Tärkeitä e-kirjakokoelmia ovat:

Opinnäytteet ja väitöskirjat

Jyväskylän yliopiston opinnäytteet löytyvät JYKDOKista.

Lisäksi: JY:n opinnäytehaku, verkossa julkaistut opinnäytteet on tallennettu yliopiston JYX-julkaisuarkistoon.

Muut korkeakoulut: kansallinen Finna-portaali, Aaltodoc  - Aalto-yliopiston julkaisuarkisto

Hakuteokset ja sanakirjat

Yksittäiset painetut ja e-hakuteokset löytyvät JYKDOKin perushaulla. Tärkeitä hakuteoksia ja käsikirjoja sisältäviä kokoelmia ovat mm:

Myös sanakirjat, tietosanakirjat ja käännössanakirjat löytyvät JYKDOKista. Tärkeitä verkkosanakirjoja ovat mm:

Tutkimusmenetelmät / metodit

Painetulla tutkimusmenetelmäkirjallisuudella on oma kokoelmansa; YK Metodit. Suuri määrä tutkimusmenetelmäkirjallisuutta löytyy tietokannasta:

SAGE Research Methods Online (linkki JYKDOK-tietueeseen)

Patentit ja standardit

Patentit:

Standardeja julkaisevat mm.

Osa suomalaisista SFS-standardeista löytyy painettuna vapaakappalekokoelmasta.

Viitteidenhallinta

Kirja- ja artikkeliviitteiden tallentamiseen voit käyttää RefWorks-viitteidenhallintaohjelmaa. Viitteesi ovat RefWorks-tililläsi helposti löydettävissä. Jos käytät Wordia, voit lisäksi tehdä Refworksin avulla viittaukset ja lähdeluettelon lähes automaattisesti.

RefWorksin "Export references" -toiminnolla voit muuntaa RefWorksin viitteet myös BibTeX-formaattiin. Muita viitteidenhallintohjelmia ovat mm. Mendeley ja Zotero.

Tieteellisen julkaisutoiminnan arviointi

Tieteellisten seurain valtuuskunta ylläpitää Julkaisufoorumi-luokitusta (linnki JYKDOK-tietueeseen). Se pyrkii arvioimaan tieteellisten lehtien, sarjojen, konferenssijulkaisujen ja kirjakustantajien tason. Luokitus on tehty kansallisissa asiantuntijapaneeleissa.

Tieteellisten lehtien vaikuttavuutta voidaan arvioida myös niissä ilmeistyneiden artikkeleiden saamien viitteiden (citations) lukumäärän perusteella (ns. Impact Factor).

Viitelukuja käytetään myös yksittäisten julkaisujen, tutkijoiden, tutkimusryhmien ja organisaatioiden vaikuttavuuden arviointiin. Tärkeimmät viitetietokannat ovat:

Myös Google Scholar ilmoittaa julkaisujen saamien viitteiden lukumäärät.

Painettujen kokoelmien sijainti ja käyttö

  • IT-alan kirjakokoelmat on sijoitettu väistössä Mattilanniemen kirjastoon ja Ylistönrinteen kirjastoon.
  • Kurssikirjat ovat Mattilanniemen kirjastossa.
  • Painetut pro gradu -työt on pääosin sijoitettu Kokoelmakeskukseen, josta niitä voi tilata lukusalikäyttöön. Osa on lukusalikäytössä Mattilanniemen kirjastossa.

Käyttöoppaita

Lisäapua