Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Kasvatustieteiden tiedonhankinta

tekijä: eemakopo — Viimeisin muutos torstai 31. elokuuta 2023, 15.59

 

Tämä sivu on siirretty uusille sivuille. Tällä sivulla voi olla vanhentuneita tietoja. 

 

Tässä ohjeessa esitellään tiiviisti kasvatustieteiden tiedonhaun erityispiirteitä.Yleisiä ohjeita tieteelliseen tiedonhakuun (esim. aiheenmukaisiin hakuihin, hakulauseiden muodostukseen, lähteiden arviointiin ja lähdeviittauksiin) löydät Kirjastotuutorista.

Keskeiset tieteelliset julkaisutyypit

Kasvatustieteellisessä tutkimuksessa syntyvää tietoa julkaistaan kirjoissa, lehdissä ja konferenssipapereissa.

 • Kirjat ovat alan perinteisin julkaisumuoto. Sisällöltään tieteellinen kirja voi olla joko yhtenäinen kokonaisuus (eli ns. monografia) tai koostua kirja-artikkeleista (= kokoomateos).
 • Nykyisin kasvatustieteiden tärkein julkaisumuoto ovat tieteellisissä aikakauslehdissä ilmestyvät vertaisarvioidut artikkelit. Artikkeleita ilmestyy sekä kansainvälisissä että kotimaisissa lehdissä.
 • Konferenssien esityksistä koostettuja konferenssipapereita kannattaa käyttää lähteinä harkiten, koska niitä säädellään vain vähän: kaikki eivät ole vertaisarvioituja.

HUOM. Kaikki kasvatustieteeseen liittyvät julkaisut eivät ole tieteellisiä. Hallinnollisiin tarpeisiin laaditut raportit, katsaukset ja selvitykset voivat antaa näkökulmia esim. omaan opinnäytteeseen; samoin julkaisutyyppinä tieteellisen tiedon ja yleistiedon välimaastoon jäävät ammattilehtien artikkelit.

Nämä kaikki voivat toimia tutkimuksen kohteena tai niihin voi viitata esimerkiksi johdannossa, mutta tutkimukselle vertailukohtaa etsittäessä käytetään tieteellisiä lähteitä.

 

Artikkelien haku

Kasvatustieteellisiä artikkeleita löytyy 1) tieteenalan omista tietokannoista ja 2) monitieteisistä tietokannoista.
Hyödynnettävissä ovat myös 3) JYKDOKin artikkelihaku ja 4) Google Scholar, mutta näissä tieteenalarajaus ei ole mahdollinen.

Siitä, mikä sopii mihinkin tilanteeseen, tarkempaa tietoa alla. 

1) KASVATUSTIETEELLISET TIETOKANNAT

Eric (ProQuest)

 • Kasvatustieteen tietokanta, jossa tarjolla haun rajaus mm. koulutusasteisiin.
 • Palveluntarjoja ProQuestin tuottamia esittelyjä: ProQuest-pikaopas (yleinen ohje ProQuestin eri tietokantojen käyttöön) ja Eric-ohje. 

PsycINFO (Ebsco)

Muut:

Hyvä tietää: kotimaiset tieteelliset aikakauslehdet

Oman alan tietokannoista ja lehdistä etsimisen etuja on, että ne ovat erikoistuneet tallentamaan ja etsimään nimenomaan kasvatustieteellistä tietoa.
Tieto on siis valikoidumpaa, siihen pystyy soveltamaan alalle olennaisia rajauksia ja esimerkiksi hakutulosten määrän saa yleensä sellaiseksi, että kaikki pystyy käymään läpi.

 

2) MONITIETEISET TIETOKANNAT

Monitieteisissä tietokannoissa haku kannattaa kohdistaa oman alan lähteisiin.
Esim. Scopuksessa: tee haku --> valitse vasemmalta Subject Area: Social sciences.

Monitieteiset tietokannat antavat yleiskuvaa siitä, kuinka paljon aihetta on tutkittu. Hakutuloksia on yleensä paljon, koska nämä tietokannat eivät ole nimensä mukaisesti keskittyneet pelkästään kasvatustieteisiin. 


3) JYKDOKin ARTIKKELIHAUT (monitieteellisiä)

Kotimaiset artikkelit JYKDOKissa:

 • Tee haku JYKDOKissa ja vaihda välilehdeksi Kotimaiset artikkelit
  • Vain osa artikkeleista on saatavana sähköisesti. 
  • Paperilehden saat luettavaksi näin:
   • tarkista, missä lehdessä artikkeli on julkaistu
   • hae JYKDOKin etusivulla lehden nimellä
   • katso sijaintitiedot
   • hae lehti hyllystä tai tilaa varastosta.

Kansainväliset artikkelit JYKDOKissa

 • Tee haku ja valitse välilehdeksi Kansainväliset artikkelit TAI valitse ennen hakua JYKDOKin etusivulta löytyvä Kansainvälisten artikkeleiden haku.
 • Voit rajata hakutulokset vertaisarvioituihin artikkeleihin.

JYKDOKin artikkelivälilehtien käyttö sopii pikahakuun ja silloin, kun jo tiedät artikkelin nimen ja haluat löytää sen. Tarkat tiedonhaut kannattaa tehdä oman alan tietokannoissa.


4) GOOGLE SCHOLAR (monitieteellinen)

 • Google Scholar sisältää nimestään huolimatta myös muuta kuin tieteellistä tietoa ja siksi hakutulosten tieteellisyys on aina arvioitava erikseen!
  • Tuloksia ei voi rajata vertaisarvioituihin julkaisuihin / artikkeleihin. 
  • Artikkelin saamien viittausten määrä (cited by) ei suoraan kerro tieteellisyydestä ja luotettavuudesta, koska palvelu ei arvioi sitä, kuka viittauksen on tehnyt.
 • Yksi tapa arviointiin on katsoa, missä artikkeli on julkaistu ja tarkistaa Julkaisufoorumista lehden tasoluokka. Jos tasoluokka on 1, 2 tai 3, kyseessä on tieteellinen lehti.

VINKKI: Saat Google Scholarissa enemmän julkaisuja luettavaksi, kun etäkäytössä kirjaudut ensin JYKDOKiin yliopiston tunnuksilla. 

Google Scholaria voi käyttää yhtenä hakuväylänä tietokantojen ohella.

 

Kirjojen haku

JYKDOK (Jyväskylän yliopiston Finna)

Finna (suomalaiset kirjastot, arkistot ja museot)

 • Jos tarvitset alan perusteoksia tai kurssikirjoja (painettuina tai e:nä), löydät ne JYKDOKista.
 • Voit etsiä JYKDOKista myös käsikirjoja (handbooks) tai menetelmäoppaita (method guides), esim. haulla tieteenalan nimi AND "research methodology”.
 • Jos JYKDOK ei tuota tulosta, voit laajentaa hakua kansalliseen Finna-palveluun. Muualta löytyvästä kirjasta voit tehdä hankintapyynnön tai tilata sen kaukopalvelun kautta

Opinnäytteet

 • Väitöskirjat Finna-tietokannassa (rajaa hakutulokset kohdasta Aineistotyyppi > Opinnäytteet > Väitöskirjat). 
 • Jyväskylän yliopiston opinnäytteet ja väitöskirjat JYKDOKissa.
 • Käytettävissä myös Opinnäytehaku.

Muistathan, että graduja ei käytetä tieteellisinä lähteinä, sillä niissä vasta harjoitellaan tieteellisen tutkimuksen tekemistä, ja taso on siksi harvoin sama kuin esimerkiksi vertaisarvioiduissa artikkeleissa tai väitöskirjoissa. 

Tietoa tutkimusmenetelmistä

 
Muita tiedonlähteitä ja vinkkejä

 

 

Ohjeita ongelmatilanteisiin (e-kirjat, maksumuurit ym.)

Tarvitsetko apua?