Liikuntatieteet

tekijä: Ritva Anitta Pälvimäki Viimeisin muutos torstai 30. tammikuuta 2020, 11.09

Liikuntatieteiden tutkimusta julkaistaan eniten kansainvälisissä vertaisarvioiduissa tiedelehdissä. Julkaisukäytännöissä on kuitenkin vaihtelua tieteen eri osa-alueiden ja oppiaineiden välillä.  Liikuntabiologiassa julkaistaan luonnontieteiden tapaan pääasiassa kansainvälisiä tiedelehtiartikkeleita ja konferenssijulkaisut ovat keskeinen uusimman tiedon lähde. Liikunnan yhteiskuntatieteissä ja liikuntakasvatuksessa kotimaiset julkaisut sekä lehtiartikkelien ohella kirja-artikkelit ja kirjat ovat keskeisiä julkaisumuotoja. Lue lisää julkaisukäytännöistä Kirjastotuutorista.

Kehitä tiedonhankinta- ja tiedonhallintataitojasi:

Tiedonlähteet

Minkälaisia lähteitä olet hakemassa?

Keskeisiä tietokantoja

Lisätietoa

ARTIKKELIT


Kotimaiset: ARTO, Medic
Kansainväliset: SportDiscus (EBSCO), Spolit (OA) ym.

 

Lähitieteet:
Eric (Pro Quest), PsycINFO (Ovid), Medline (Ovid), Sociological Abstracts (ProQuest), Business Source Elite (EBSCO) ym.
Monitieteiset:
Web of Science
WoS (Thompson Scientific), Scopus (Elsevier API), Academic Search Elite (EBSCO); JYKDOKin Kansainvälisten e-aineistojen haku;
Google Scholar ym.

Kirjastotuutori: Hae lehtiä ja artikkeleita 

KIRJAT

JYKDOK, Finna, Melinda, Ebook Central, EBSCO eBook Collection, Dawsonera 
Tutkimusmenetelmät: SAGE Research Methods Online (SRMO)SAGE Research Methods Cases ym.

Kirjastotuutori: Hae kirjoja ja
Tutkimusmenetelmät ja -aineistot

GRADUT JA VÄITÖSKIRJAT

JYKDOK, JYX, JYU:n opinnäyte- ja väitöskirjahaku, FinnaSwePub, DiVA portal, DART - Europe E-theses Portal, Open Access Theses and Dissertations ym.

Kirjastotuutori: Näin löydät opinnäytteet ja väitöskirjat

ASIASANASTOT

SANAKIRJAT

HAKUTEOKSET
YSO, Liikuntabiologian sanasto, MeSH Browser

MOT
,
RedFox

International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences,
Handbook of Sports Studies, Handbook of Sport Neuropsychology, Handbook of physical education, The economics of sports, SAGE Knowledge - Handbooks ym.

Kirjastotuutori: Hakutermit ja hakustrategia

FAKTATIEDOT yms.

  • Lipas - Suomalaisten liikuntapaikkojen tietopankki
  • Kansallinen urheilututkimustietokanta
  • Liikuntahankerekisteri
  • tietoa liikuntapaikoista, ulkoilureiteistä, liikuntaoimen taloudesta (liikuntapaikat.fi)
  • julkaisuja (artikkeleita, opinnäytteitä, tutkimusraportteja) urheilututkimuksesta
    (www.urheilututkimukset.fi)
  • ajankohtaista tietoa liikunnan hankkeista ja hyvistä käytännöistä (www.liikuntahankkeet.fi)
    (suljettu toistaiseksi 15.6.2018)

LÄHDEVIITTEIDEN HALLINTA

Refworks
Kirjastotuutori: Refworks-pikaopas
VIITTAUSTIEDOT JA IMPAKTILUVUT (IF)
WOS (Web of Science), Scopus (Elsevier API), Julkaisufoorumi (JUFO), InCites, Journal Citation Reports (JCR) ym. Tietokantojen käyttöoppaita
JYU:n liikuntatieteiden tietokannat  JYKDOK: Selaa tietokantoja > Tieteenala: Liikunta
Kirjoita ja julkaise opinnäyte

 

Tutkimusaineistot, -data

Aineistonhallintaohjeita myös muualla, esim. Kopiraittilan korkeakoulu (Kopiosto), Tietoarkiston aineistonhallinnan käsikirja ja CSC:n Tutkijan polku

Apua tutkimukseen myös JYU:n ihmistieteelliseltä eettiseltä toimikunnalta, esim. lausuntopyynnöt eettiseen ennakkoarviointiin (lääketieteellisen tutkimuksen lausuntopyynnöt Keski-Suomen sairaanhoitopiirin eettiselle toimikunnalle)

Kun tarvitset apua


Kysy kirjastosta

Kysy verkossa

Varaa tiedonhaun ohjausaika

 

 

Kansainväliset liikuntatieteen tietokannat:

SportDiscus with Full Text (EBSCO)Spolit (Open Access)               
Käyttö yliopiston verkossa kyllä; etäkäyttö

vapaasti verkossa

Keskeiset aineistotyypit lehtiartikkelit, kirjat, kirja-artikkelit, konferenssijulkaisut lehtiartikkelit, kirjat, kirja-artikkelit
Vuodesta n.1970- (kirjat 1800-) n. 1970-
Tieteenalan kattavuus laaja-alainen laaja-alainen
Maantieteellinen kattavuus kansainvälinen kansainvälinen, saksankielinen aineisto
Aineiston tieteellisyys tieteellinen, ammatillinen,
yleistajuinen
tieteellinen, ammatillinen
Peer Reviwed -rajaus kyllä;  tärkeää käyttää! ei
Tesaurus/asiasanasto Sport Thesaurus tietokannassa saksankielinen asiasanaluettelo
Kokotekstit n. 660 lehdestä; linkitys kirjaston verkkolehtiin linkitys open access -julkaisuihin
Suomenkielinen hakuohje EBSCO-pikaopas, EBSCO help Hilfe zur Suche

 

Liikunnan tiedonvälityksen yhteistyö