Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Liikuntatieteet

tekijä: palvimak — Viimeisin muutos torstai 31. elokuuta 2023, 16.00

 

Tämä sivu on siirretty uusille sivuille. Tällä sivulla voi olla vanhentuneita tietoja. 

Liikuntatieteiden tutkimusta julkaistaan eniten kansainvälisissä vertaisarvioiduissa tiedelehdissä. Julkaisukäytännöissä on kuitenkin vaihtelua tieteen eri osa-alueiden ja oppiaineiden välillä.  Liikuntabiologiassa julkaistaan luonnontieteiden tapaan pääasiassa kansainvälisiä tiedelehtiartikkeleita ja konferenssijulkaisut ovat keskeinen uusimman tiedon lähde. Liikunnan yhteiskuntatieteissä ja liikuntakasvatuksessa kotimaiset julkaisut sekä lehtiartikkelien ohella kirja-artikkelit ja kirjat ovat keskeisiä julkaisumuotoja. Lue lisää julkaisukäytännöistä Kirjastotuutorista.

Kehitä tiedonhankinta- ja tiedonhallintataitojasi:

Tiedonlähteet

Minkälaisia lähteitä olet hakemassa?

Keskeisiä tietokantoja

Lisätietoa

ARTIKKELIT


Kotimaiset: ARTO, Medic
Kansainväliset: SportDiscus (EBSCO), Spolit (OA) ym.

 

Lähitieteet:
Eric (Pro Quest), PsycINFO (Ovid), Medline (Ovid), Sociological Abstracts (ProQuest), Business Source Elite (EBSCO) ym.
Monitieteiset:
Web of Science
WoS (Thompson Scientific), Scopus (Elsevier API), Academic Search Elite (EBSCO).

Kirjastotuutori: Hae lehtiä ja artikkeleita 

KIRJAT

JYKDOK, Finna, Melinda, Ebook Central, EBSCO eBook Collection, Dawsonera 
Tutkimusmenetelmät: SAGE Research Methods Online (SRMO)SAGE Research Methods Cases ym.

Kirjastotuutori: Hae kirjoja ja
Tutkimusmenetelmät ja -aineistot

GRADUT JA VÄITÖSKIRJAT

JYKDOK, JYX, JYU:n opinnäyte- ja väitöskirjahaku, FinnaSwePub, DiVA portal, DART - Europe E-theses Portal, Open Access Theses and Dissertations ym.

Kirjastotuutori: Näin löydät opinnäytteet ja väitöskirjat

ASIASANASTOT

SANAKIRJAT

HAKUTEOKSET
YSO, Liikuntabiologian sanasto, MeSH Browser

MOT
,
RedFox

International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences,
Handbook of Sports Studies, Handbook of Sport Neuropsychology, Handbook of physical education, The economics of sports, SAGE Knowledge - Handbooks ym.

Kirjastotuutori: Hakutermit ja hakustrategia

FAKTATIEDOT yms.

  • Lipas - Suomalaisten liikuntapaikkojen tietopankki
  • Kansallinen urheilututkimustietokanta
  • Liikuntahankerekisteri
  • tietoa liikuntapaikoista, ulkoilureiteistä, liikuntaoimen taloudesta (liikuntapaikat.fi)
  • julkaisuja (artikkeleita, opinnäytteitä, tutkimusraportteja) urheilututkimuksesta
    (www.urheilututkimukset.fi)
  • ajankohtaista tietoa liikunnan hankkeista ja hyvistä käytännöistä (www.liikuntahankkeet.fi)
    (suljettu toistaiseksi 15.6.2018)

LÄHDEVIITTEIDEN HALLINTA

Zotero
Kirjastotuutori: Zotero-pikaopas
VIITTAUSTIEDOT JA IMPAKTILUVUT (IF)
WOS (Web of Science), Scopus (Elsevier API), Julkaisufoorumi (JUFO), InCites, Journal Citation Reports (JCR) ym. Tietokantojen käyttöoppaita
JYU:n liikuntatieteiden tietokannat  JYKDOK: Selaa tietokantoja > Tieteenala: Liikunta
Kirjoita ja julkaise opinnäyte

 

Tutkimusaineistot, -data

Aineistonhallintaohjeita myös muualla, esim. Kopiraittilan korkeakoulu (Kopiosto), Tietoarkiston aineistonhallinnan käsikirja ja CSC:n Tutkijan polku

Apua tutkimukseen myös JYU:n ihmistieteelliseltä eettiseltä toimikunnalta, esim. lausuntopyynnöt eettiseen ennakkoarviointiin (lääketieteellisen tutkimuksen lausuntopyynnöt Keski-Suomen sairaanhoitopiirin eettiselle toimikunnalle)

Kun tarvitset apua


Kysy kirjastosta

Kysy verkossa

Varaa tiedonhaun ohjausaika

 

 

Kansainväliset liikuntatieteen tietokannat:

SportDiscus with Full Text (EBSCO)Spolit (Open Access)               
Käyttö yliopiston verkossa kyllä; etäkäyttö

vapaasti verkossa

Keskeiset aineistotyypit lehtiartikkelit, kirjat, kirja-artikkelit, konferenssijulkaisut lehtiartikkelit, kirjat, kirja-artikkelit
Vuodesta n.1970- (kirjat 1800-) n. 1970-
Tieteenalan kattavuus laaja-alainen laaja-alainen
Maantieteellinen kattavuus kansainvälinen kansainvälinen, saksankielinen aineisto
Aineiston tieteellisyys tieteellinen, ammatillinen,
yleistajuinen
tieteellinen, ammatillinen
Peer Reviwed -rajaus kyllä;  tärkeää käyttää! ei
Tesaurus/asiasanasto Sport Thesaurus tietokannassa saksankielinen asiasanaluettelo
Kokotekstit n. 660 lehdestä; linkitys kirjaston verkkolehtiin linkitys open access -julkaisuihin
Suomenkielinen hakuohje EBSCO-pikaopas, EBSCO help Hilfe zur Suche

 

Liikunnan tiedonvälityksen yhteistyö