Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Patentit

tekijä: halttune — Viimeisin muutos torstai 13. helmikuuta 2020, 10.45

Patentti on yhteiskunnan keksijälle myöntämä yksinoikeus, jonka vastineeksi keksijän on sallittava keksintönsä julkaiseminen. Patentin voi saada teollisesti käyttökelpoiseen keksintöön, joka on uusi ja eroaa olennaisesti aikaisemmista (PRH).

Suomessa patenttiasioista vastaa Patentti- ja rekisterihallitus, alueellisina toimipisteinään ELY-keskukset.

Patentit voivat olla tarpeellisia tiedonlähteitä soveltavilla biotieteiden aloilla, kuten biotekniikassa. Patentteja koskevia viitteitä voi tulla mukaan eri tietokannoista, ellei niitä ole erikseen rajattu jäämään haun ulkopuolelle.

Jyväskylän yliopiston kirjastossa on suomalaisia patenttijulkaisuja vapaakappaleina, mutta ei kattavasti. Niitä ei ole luetteloitu. Tarvittavasta patenttijulkaisusta voi jättää pyynnön kuitilla. Tarkistuksen jälkeen selviää, onko kyseinen julkaisu kokoelmissa.

Kattavasti patentit ovat nähtävissä Patentti- ja rekisterihallituksen kirjastossa. Verkossa on paljon vapaasti käytettävissä olevaa patenttitietoa. PRH:n sivuilla on käytettävissä maksuttomia tietokantoja, mm. Euroopan patenttiviraston ja kansallisten patenttiviranomaisten yhteistyönä ylläpidettävä  Espacenet sekä PRH:n Patinfo, joilla voi etsiä suomalaista tai erilaista eurooppalaista patenttitietoa. Muitakin kokonaan tai osin maksuttomia patenttitietokantoja on käytettävissä JYKDOKin kautta.

Kun olet tehnyt sellaisen keksinnön, jonka haluat patentoida, käytännön asioissa neuvoo ja auttaa Jyväskylän yliopiston innovaatiopalvelut.