Tieteellinen esitystapa

tekijä: Liisa Hannele Halttunen-Keyriläinen Viimeisin muutos torstai 13. helmikuuta 2020, 11.00

Tieteelliseen esitystapaan kuuluu esityksen tarkkuus ja johdonmukaisuus käsitteiden käytössä. Periaatteessa tutkimuksen pitää olla toistettavissa annettujen tietojen perusteella, joten menetelmät, välineet ja työprosessien kulku pitää esittää siten kuin ne on tehty. Terminologian käytössä tulee olla johdonmukainen. Myös menetelmälliset tai muut työhön liittyneet rajoitukset pitää tiedostaa ja esittää.

Tieteellisellä kirjallisella esityksellä on varsin vakiintunut perusmuoto. Sitä noudatetaan mm. tieteellisiin lehtiin kirjoitettaessa. Kuitenkin joka lehdellä on omat tarkat kirjoitusohjeensa, jonka mukaisesti siihen tarjottavan artikkelin on oltava laadittu. Kirjoitusohjeet löytyvät lehden sivulta. Muoto noudattelee seuraavaa kaavaa:

  • Ns. bibliografiset tiedot: otsikko, tekijä/t, osoite
  • Tiivistelmä, abstrakti - abstract
  • Johdanto - introduction
  • Menetelmät - methods
  • Tulokset ja niiden tarkastelu - results, discussion
  • Johtopäätökset - conclusions
  • Kiitokset - acknowledgements
  • Lähdeluettelo - references

Samaa kaavaa noudattavat pääpiirteissään myös opinnäytteiden kirjoitusohjeet. Jyväskylän yliopiston ainelaitosten ohjeistukset opinnäytteiden laadinnasta vaihtelevat. Ajantasaista tietoa saat ohjaajaltasi tai osaston verkkosivuilta. Tutkielman tekoa käsitellään myös laitoksen eri opintojaksoissa ja seminaareissa.

Tieteellisessä lehdessä julkaistavalla artikkelilla on tavallisesti useita kirjoittajia, ja kirjoittajien nimien järjestys yleensä ilmaisee eri henkilöiden osuutta tekijänä. Alalla meritoitumisen takia opiskelijankin kannattaa huolehtia, että saa nimensä tutkimukseen, jossa on ollut osallisena.

Väitöskirjat luonnontietellisillä aloilla tehdään useimmiten artikkeliväitöskirjoina. Ne perustuvat tieteellisissä aikakauslehdissä ilmestyneisiin tai vähintään julkaistavaksi hyväksyttyihin artikkeleihin. Lopullisessa väitöskirjassa on tieteellisen esityksen rakennetta noudattava yhteenveto työstä, lähdeluettelo sekä liitteenä kopiot alkuperäisistä artikkeleista. Ohjeita väitöskirjojen julkaisijoille.