Tilastot

tekijä: Liisa Hannele Halttunen-Keyriläinen Viimeisin muutos torstai 13. helmikuuta 2020, 10.50

Tilastokeskus julkaisee sekä omia että yhteistyökumppaneidensa keräämiä tilastotietoja mm. Suomen Tilastollisessa vuosikirjassa sekä ns. ilmiöaluesarjassa, joka alkaa osasta Asuminen ja päättyy osaan Yritykset.

Verkossa tilastoja ja niihin liittyvää tietoa on saatavana Tilastokeskuksen sivuilta, mm. Suomen tilastollinen Vuosikirja, StatFin-tilastopalvelu sekä muuta valikoitua tilastoaineistoa, kuten yllämainittuja ilmiöalueellisia tilastoja.
Esim. kalatalouteen ja vesiviljelyyn liittyvät viralliset tilastot tuottaa Luonnonvarakeskus (LUKE). EU tuottaa monenlaista tilastotietoa, joka on käytettävissä Eurostat-tietokannassa.

Painetut tilastot ovat Aallon lukusalissa kokoelmassa Virallisjulkaisut. Tilastojulkaisuja ei lainata kotiin.