Tilastot

tekijä: Liisa Hannele Halttunen-Keyriläinen Viimeisin muutos keskiviikko 18. marraskuuta 2015, 13.26

Tilastokeskus julkaisee sekä omia että yhteistyökumppaneidensa keräämiä tilastotietoja mm. Suomen Tilastollisessa vuosikirjassa sekä ns. ilmiöaluesarjassa, joka alkaa osasta Asuminen ja päättyy osaan Yritykset.

Verkossa tilastoja ja niihin liittyvää tietoa on saatavana Tilastokeskuksen sivuilta, mm. Suomen tilastollinen Vuosikirja, StatFin-tilastopalvelu sekä muuta valikoitua tilastoaineistoa, kuten yllämainittuja ilmiöalueellisia tilastoja.
Esim. kalatalouteen ja vesiviljelyyn liittyvät viralliset tilastot tuottaa Luonnonvarakeskus (LUKE). EU tuottaa monenlaista tilastotietoa, joka on käytettävissä Eurostat-tietokannassa.

Painetut tilastot ovat Jyväskylän yliopiston pääkirjaston kolmannessa kerroksessa pääoven puoleisessa päässä kokoelmassa Virallisjulkaisut. Suomen tilastollinen vuosikirja on hyllykössä 352, Suomen virallinen tilasto hyllykössä 352. Tilastokatsauksia on hyllykössä 348. Aloittaiset, ns. ilmiöaluesarjat "aasta ööhön" (Asuminen-Yritykset) ovat hyllyköissä 348, 343 ja 349 (tässä järjestyksessä). Ulkomaista tilastoaineistoa on hyllyköissä 369, mm. YK:n Statistical yearbook. Tilastojulkaisuja ei lainata kotiin.