Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Vertaisarviointi

tekijä: halttune — Viimeisin muutos tiistai 11. tammikuuta 2022, 12.03

Tieteelliseen julkaisemiseen liittyy vertaisarviointi, peer review- tai referee –menettelyksi kutsuttu prosessi. Tämä tarkoittaa, että lehden toimitus tekee päätöksen tarjotun käsikirjoituksen julkaisemisesta alan asiantuntijoiden (1-3) arvioon perustuen. Vertaisarvioinnin tarkoituksena on käsikirjoituksen tieteellisen tason objektiivinen tarkastelu. Tutkimuksen uutuusarvo on olennainen. Arviointi kattaa myös kysymyksenasettelun, tutkimusprosessit, johtopäätökset ja kätetyn kirjallisuuden. Vertaisarviointi on yksi tekijöistä, joiden takia artikkelin julkaistavaksi tarjoamisesta sen ilmestymiseen voi kulua jopa vuosia, joskin viive saattaa nykyään olla vain kuukausiakin. Vertasiarvioinnista lisää mm.: Korpilahti, E.: Vertaisarviointi tieteellisessä julkaisemisessa. Metsätieteen aikakauskirja 4/2006.

Vertaisarviointi ei ole vain "läpihuutojuttu". Tekstiin voidaan ehdottaa muutoksia tai vaatia joskus jopa lisäaineistoa. Vertaisarviointi on perinteisesti ollut  anonyymiä. Joillakin pienillä aloilla tutkijoita on vähän, ja kirjoittajat saattavat joutua itse ehdottamaan arvioijaa, koska tuntevat alansa muut asiantuntijat parhaiten. Nykyisin tämä käytäntö on alkanut yleistyä muillakin kuin vain pienillä aloilla.

Arvioijat ovat alan tutkijoita, mikä tekee heistä myös kilpailijoita. Joskus arvioijan kaksoisrooliin voi jopa liittyä myös rooliin kuulumatonta arvioitavana olevan tutkimuksen hyväksikäyttöä. Aiheesta mm.: Lawrence, P.: The politics of publication. NATURE, VOL 422, ss. 259-262, 20.03.2003

Opiskelijan tulee osata tunnistaa, milloin on kyseessä vertaisarvioitu artikkeli. Ainakin osa opettajista vaatii, että jo seminaaritöissä osan lähteistä on oltava vertaisarvioituja artikkeleita. Kandidaatintutkielmissa ja graduissa vaatimus on itsestäänselvyys.

Lehtien kirjoitus- tai muista ohjeista ilmenee, onko referee-menettely käytössä. Useimmissa tieteenalakohtaisissa viitetietokannoissa on työkaluja vertaisarvioitujen artikkeleiden erotteluun. Haun voi joko etukäteen kohdistaa vain vertaisarvioituun aineistoon tai sitten tutkimus- ja katsausartikkelit (article/review) voi rajata saadusta hakutuloksesta.