Lähdeviittaukset

by Liisa Hannele Halttunen-Keyriläinen last modified Aug 30, 2016 04:19 PM

Myös tieteellisiä teoksia koskevat tekijänoikeudet. Kun lainataan osia jostakin toisen tekemästä teoksesta, tekijänoikeus osoitetaan tekemällä omaan tekstiin lähdeviite kyseiseen teokseen. Näin lainattujen ajatusten osuus omassa työssä tulee tunnustetuksi, ja "kunnia sille, jolle kunnia kuuluu". Vaikka tieteellisten artikkeleiden tekijänoikeus yleensä siirtyy tutkimuksen julkaisseelle lehdelle, tekijällä on silti oikeus ideaansa tai ajatukseensa. Toisten ajatusten lainaaminen ilman lähteen ilmoittamista on plagiointia. Plagiointi on kiellettyä ja tuomittavaa tieteellistä vilppiä.

Kaikista omassa työssä käsitellyistä tutkimuksista tai muista lähteistä laaditaan työhön lähdeluettelo. Tekstissä lähteisiin viitataan käytettävän viittaustyylin mukaisella tunnisteella. Tietojen oikeellisuudesta on huolehdittava, koska lähteenä olleen julkaisun tulee tarvittaessa olla helposti kenen tahansa löydettävissä.

Tapoja viittausten tekemiseen on monia ja ne vaihtelevat tieteenaloittain ja lehdittäin. Yksin Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen eri osastoilla on opinnäytteiden tekstiviittausten ja lähdeluettelon teossa erilaisia käytäntöjä. Ekologian ja ympäristötieteiden sekä vesistötieteiden opinnäytetöissä noudatetaan Boreal Environment Research -lehden viittaustyyliä. Molekyylintunnistuksen opinnäytteissä käytetään Journal of Cell Biology -lehden viittaustyyliä. Tiettyä viittaustyyliäkin tärkeämpää on tehdä tekstinsisäiset viittaukset ja lähdeluettelo johdonmukaisesti koko työhön samalla tavalla.

Painettujen lehtien verkkoversioissa ilmestyneisiin, pdf-muotoisiin artikkeleihin voidaan yleensä "nyrkkisääntönä" viitata kuten painettuihin. Yleensä kuitenkin suositellaan lisähuomautusta viitetiedon loppuun, esim. Sähköinen versio, luettu 12.12.2002. Viittaamisessa voidaan myös käyttää sähköisiin dokumentteihin liittyvää doi-tunnistetta (digital object identifier), esim. Biol. Lett. (doi:10.1098/rsbl.2005.0999). Tarkista aina laitoksen ohjeista, miten menetellä. Sähköisen viittaamisen malleja:

Hyvä apuneuvo viittausten ja lähdeluettelon tekoon on RefWorks-viitteidenhallintaohjelma. Sen avulla hoituvat käsikirjoituksen tekstinsisäisten viitteiden merkitseminen helposti ja lähdeluettelo syntyy hetkessä muutamalla hiiren klikkauksella. Ohjelma vaatii kirjautumisen.