Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Psykologian tiedonhankinta

tekijä: eemakopo — Viimeisin muutos torstai 31. elokuuta 2023, 16.01

 

Tämä sivu on siirretty uusille sivuille. Tällä sivulla voi olla vanhentuneita tietoja. 

 

Tässä ohjeessa esitellään tiiviisti psykologian tiedonhaun erityispiirteitä. Yleisiä ohjeita tieteelliseen tiedonhakuun (esim. aiheenmukaisiin hakuihin, hakulauseiden muodostukseen, lähteiden arviointiin ja lähdeviittauksiin) löydät Kirjastotuutorista.

Keskeisin tieteellinen julkaisutyyppi

 • Psykologian alalla tuotettavaa tietoa julkaistaan eniten artikkeleina tieteellisissä lehdissä.

Artikkelien haku

 • Psykologian artikkeleita löytyy 1) tieteenalan omista tietokannoista ja 2) monitieteisistä tietokannoista.
 • Hyödynnettävissä ovat myös 3) JYKDOKin artikkelihaku ja 4) Google Scholar, mutta näissä tieteenalarajaus ei ole mahdollinen.
 • Siitä, mikä sopii mihinkin tilanteeseen, tarkempaa tietoa alla.

 

1) PSYKOLOGIAN TIETOKANNAT

 • PsycINFO (EBSCO)
  • Laaja-alainen psykologian tietokanta.
  • oma asiasanasto (APA Thesaurus) ja tieteenalalle ominaiset haun rajausmahdollisuudet (mm. metodologia, ikäryhmä, sukupuoli).
  • Ohjeita käyttöön: PsycInfo-pikaopas, YouTube playlist
  • PsycINFOn lehtilista
  • Palveluntarjoaja Ebsco, jossa myös myös mm. hoitotieteen Cinahl ja liikuntatieteiden SportDiscus.
 • PsycArticles(EBSCO)
  • Keskeisiä psykologian lehtiä; PsycINFOa suppeampi kokotekstitietokanta on käytettävissä.

Muut:

 Tutustu tarvittaessa myös muiden tieteenalojen tietokantoihin, joista löydät tietoa tiedonhankintasivuilta.

Oman alan tietokannoista ja lehdistä etsimisen etuja on, että ne ovat erikoistuneet tallentamaan ja etsimään nimenomaan psykologian tuottamaa tietoa.
Tieto on siis valikoidumpaa, siihen pystyy soveltamaan alalle olennaisia rajauksia ja esimerkiksi hakutulosten määrän saa yleensä sellaiseksi, että kaikki on mahdollista käydä läpi.


2) MONITIETEISET TIETOKANNAT

 • Scopus
  • lääke-, luonnon-, terveys- ja yhteiskuntastieteiden, humanististen ja teknillisten alojen julkaisuja
 • JSTOR
  • JYU:llä käyttöoikeus ekologian, kasvatuksen, kielitieteen, kirjallisuuden, julkishallinnon, musiikin, oikeustieteen, psykologian ja taiteen julkaisuja
 • Wiley Online Library
  • lääke-, luonnon- ja terveystieteiden, humanististen, yhteiskuntatieteiden ja teknillisten alojen julkaisuja
  • JYU:lla käyttöoikeus alakokoelmiin yhteiskunta-, humanistiset taloustieteet ja biologia
  • erityisesti lääke- ja luonnontieteen aineistoja; myös talous-, yhteiskunta- sekä humanistisia tieteitä)

  Monitieteisissä tietokannoissa haku kannattaa kohdistaa oman alan lähteisiin.
  Esim. Scopuksessa: tee haku --> valitse vasemmalta Subject Area -kohdasta oma tieteenala.

  Monitieteiset tietokannat antavat yleiskuvaa siitä, kuinka paljon aihetta on tutkittu. Hakutuloksia on kuitenkin yleensä paljon, koska nämä tietokannat eivät ole nimensä mukaisesti keskittyneet pelkästään psykologiaan. Jos käytät monitieteistä tietokantaa, pohdi, miten varmistat, että saat toteutettua tarpeeksi rajatun haun ja hyviä lähteitä ei jää käyttämättä. 


  3) JYKDOKin ARTIKKELIHAUT (monitieteellisiä)

  Kotimaiset artikkelit JYKDOKissa:

  • Tee haku JYKDOKissa ja vaihda välilehdeksi Kotimaiset artikkelit
   • Vain osa artikkeleista on saatavana sähköisesti. 
   • Paperilehden saat luettavaksi näin:
    • tarkista, missä lehdessä artikkeli on julkaistu
    • hae JYKDOKin etusivulla lehden nimellä
    • katso sijaintitiedot
    • hae lehti hyllystä tai tilaa varastosta.

  Kansainväliset artikkelit JYKDOKissa

  • Tee haku ja valitse välilehdeksi Kansainväliset artikkelit TAI valitse ennen hakua JYKDOKin etusivulta löytyvä Kansainvälisten artikkeleiden haku.
  • Voit rajata hakutulokset vertaisarvioituihin artikkeleihin.

  JYKDOKin artikkelivälilehtien käyttö sopii pikahakuun ja silloin, kun jo tiedät artikkelin nimen ja haluat löytää sen. Tarkat tiedonhaut kannattaa tehdä oman alan tietokannoissa.


  4) GOOGLE SCHOLAR (monitieteellinen)

  • Google Scholar sisältää nimestään huolimatta myös muuta kuin tieteellistä tietoa ja siksi hakutulosten tieteellisyys on aina arvioitava erikseen!
   • Tuloksia ei voi rajata vertaisarvioituihin julkaisuihin / artikkeleihin. 
   • Artikkelin saamien viittausten määrä (cited by) ei suoraan kerro tieteellisyydestä ja luotettavuudesta, koska palvelu ei arvioi sitä, kuka viittauksen on tehnyt.
   • Yksi tapa arviointiin on katsoa, missä artikkeli on julkaistu ja tarkistaa Julkaisufoorumista lehden tasoluokka. Jos tasoluokka on 1, 2 tai 3, kyseessä on tieteellinen lehti.

  VINKKI: Saat Google Scholarissa enemmän julkaisuja luettavaksi, kun etäkäytössä kirjaudut ensin JYKDOKiin yliopiston tunnuksilla. 

   

  Google Scholaria voi käyttää yhtenä hakuväylänä tietokantojen ohella.

   

  Kirjojen haku

  1. JYKDOK (Jyväskylän yliopiston Finna)
  2. Finna (suomalaiset kirjastot, arkistot ja museot)
  • Jos tarvitset alan perusteoksia tai kurssikirjoja (painettuina tai e:nä), löydät ne JYKDOKista.
  • Voit etsiä JYKDOKista myös käsikirjoja (handbooks) tai menetelmäoppaita (method guides), esim. haulla [tieteenalan nimi] AND "research methodology”.
  • Jos JYKDOK ei tuota tulosta, voit laajentaa hakua kansalliseen Finna-palveluun. 

  Opinnäytteet

  • Väitöskirjat Finna-tietokannassa (rajaa hakutulokset kohdasta Aineistotyyppi > Opinnäytteet > Väitöskirjat). 

  Muistathan, että graduja ei käytetä tieteellisinä lähteinä, sillä niissä vasta harjoitellaan tieteellisen tutkimuksen tekemistä, ja taso on siksi harvoin sama kuin vertaisarvioiduissa artikkeleissa tai väitöskirjoissa. 

   

  Tietoa tutkimusmenetelmistä


  Muita tiedonlähteitä

   • APA ( American Psychological Association): mm. psykologian alan tärkeimmän tietokannan esittely ja kokeiluversio, lehtiluettelo, artikkelipalvelu ja tiedot uutuuksista. Myös ilmaisia kokotekstiartikkeleita.
   • Avoimesti luettavissa:
    • PsyArXiv: ilmainen preprint -palvelu
    • PsychArchives: the Open Access Repository for Psychology
    • Valtionhallinnon ja järjestöjen julkaisuja usein verkossa pdf-muodossa; löytyvät googlaamalla.
    • Psykiatrian Tutkimussäätiön Psychiatria Fennica -vuosikirjan artikkelit
    • Human technology -lehti on luettavissa avoimesti.
    • PIRLS 2016 -tietolähde eri maiden lukemisen opetukseen ja opetussuunnitelmiin
    • PsycINFOssa löydät avoimet julkaisut rajauksella  'Open access'.

  Kirjastotuutori: tieteellisen tiedonhankinnan opas

  Aineistonhallinnan perusteet: mitä kaikkea huomioida tutkimusaineiston keräämisessä

  Ohjeita ongelmatilanteisiin (e-kirjat, maksumuurit ym.)

  Tarvitsetko apua?