Taiteiden ja kulttuurin tutkimus

tekijä: Eeva Marjatta Koponen Viimeisin muutos perjantai 17. tammikuuta 2020, 10.30

Taiteiden ja kulttuurin tutkimus on oppiaineena monialainen sisältäen: kirjallisuuden, kirjoittamisen, taidehistorian, taidekasvatuksen, museologian ja digitaalisen kulttuurin. Taidetta ja kulttuuria tutkitaan historiallisissa, kulttuurisissa ja teknologisissa yhteyksissään, näin ollen myös tiedonhankinnanssa täytyy tunnistaa omien taiteen ja kulttuurin tutkimuksen tietokantojen lisäksi myös lukuisia lähitieteisiin painottuvia tietoaineistoja. Tutustu taiteen ja kulttuurin tutkimuksen julkaisukäytänteisiin.

Opiskele ensisijaisesti Kirjastotuutori, jonka avulla opiskelet laajasti kirjaston käytön ja tieteellisen tiedonhaun. Tämä sivusto täydentää kirjastotuutorin esittelemällä erityisesti taiteen ja kulttuurin tutkimuksen alan tieteellistä tiedonhakuasi tukevat kirjaston tarjoamat palvelut ja tietoaineistot.

MEHU eli menetelmäpolkuja humanisteille. Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan tuottama metodiopas.

Taiteen ja kulttuurin tutkimuksen kokoelmat:

  • Taiteiden tutkimuksen  aineiston löydät pääsääntöisesti käyttämällä JYKDOKia. Tutustu hakuohjeisiin.Taiteen alan tietokannat löydät  JYKDOKista parhaiten hakutermeillä "taiteet", "kirjallisuudentutkimus" ja "musiikki", haun jälkeen suodata aineistosta tietokannat. Tutustu myös JYKDOK:n "hakutoiminnot" valikkoon, jossa voit rajata eri aineistoja.
  • Muista mahdollisuus painetun aineiston tilaamiseen Kuopion varastokirjastosta. Palvelu on maksuton yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle ja voit tehdä sen itse verkon avulla.
  • Jos löydät meiltä puuttuvaa, mielellään uutta kirjallisuutta, on tärkeää tehdä hankintaesitys. Voit saada toivomasi kirjan yllättävän nopeasti käyttöösi.

Kirjallisuudentutkimuksen tietokantoja:

  • MLA, kansainvälinen nykykielten ja kirjallisuuden tietokanta vuodesta 1925 lähtien.
  • LRC, laaja ainoastaan kirjallisuudentutkimusta sisältävä tietokanta. Sisältää myös kirjailijoiden biografia-tietoja sekä juonikuvauksia. Tietokannasta löytyy myös Merriam-Websterin Encyclopedia of Literature-hakuteos, jossa on yli 1000 käsitteen määritelmät.
  • Finna, kansallinen tietokanta, joka sisältää kotimaisia artikkeleita, yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastojen kokoelmat mm. opinnäytteet.

Taidehistoria ja taidekasvatus, myös laajemmin kulttuurintutkimuksen tietokannat sekä musiikki:

ARTbibliographies Modern, aihealueet: moderni ja nykytaide, kuvataiteet, valokuvaus ja muotoilu. Tietokanta on ProQuest-palvelussa, jossa on mahdollista kohdasta "change databases"-" subject" yhdistää kaikki ProQuestin tarjoamat taiteen tietokannat hakuun mukaan, näin haussa on myös musiiki mukana. ProQuest-palvelussa voi hakuun ottaa myös ERIC-tietokannan, joka voi opetusalan tietokantana antaa haulle aiheesta riippuen lisäarvoa.ERIC-tietokanta löytyy Social Sciences-ryhmästä.

Project Muse, laajasti humanististen alojen artikkeleita. Taiteet laajasti musiikin alaa myöten hyvin edustettuina.

Kirjasto auttaa sinua taideaineiden opiskelija monin eri tavoin: