Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Kauppatieteet ja taloustiede

tekijä: eemakopo — Viimeisin muutos torstai 31. elokuuta 2023, 15.59

 

Tämä sivu on siirretty uusille sivuille. Tällä sivulla voi olla vanhentuneita tietoja. 

Keskeiset julkaisutyypit

 • Vertaisarvioidut artikkelit ovat tieteellisissä lehdissä julkaistuja artikkeleita, joissa esimerkiksi kerrotaan uusista tutkimustuloksista. Vertaisarvioidut artikkelit ovat kaikkien tieteenalojen arvostama julkaisumuoto.
 • Tieteellisten artikkeleiden lisäksi kauppatieteellistä tutkimusta julkaistaan tieteellisissä kirjoissa (kokoomateokset ja monografiat).
 • Lisäksi lähteinä voi käyttää konferenssipapereita. Julkaisumuodoilla on eroja: esimerkiksi yksittäistä konferenssia varten laadittu konferenssipaperi ei yleisesti ottaen ole tieteellisesti yhtä arvovaltainen kuin vertaisarviointiprosessin läpikäynyt, tieteellisessä lehdessä julkaistu artikkeli. 
 • Kauppatieteellistä tutkimusta julkaistaan sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla, sekä yksin että tutkimusryhmissä.

Mistä löydän artikkeleita?

Oman tieteenalan tietokannat

 • Business Source Elite (EBSCO). Sisältää yrityshakemiston. Business Source Elite kuuluu EBSCOn tuottamiin tietokantoihin: "EBSCO" ei siis ole kauppatieteellinen tietokanta, vaan kustantajan nimi.
 • ABI/INFORM Complete (ProQuest)
 • Tietokannoista löydät myös konferenssijulkaisut, jotka tunnistat usein sanasta conference tai proceedings.

Monitieteiset tietokannat

Monitieteisissä tietokannoissa haku kannattaa kohdistaa kauppatieteellisiin lähteisiin, esim. Scopus > tee haku > valitse vasemmalta Subject Area: Business, Management and Accounting tai Economics, Econometrics and Finance.

Google Scholar

Voit käyttää Google Scholaria yhtenä hakuväylänä tietokantojen ohella. Google Scholarin suurin ongelma tieteellisessä tiedonhaussa on, että et voi rajata hakutuloksia tieteellisiin artikkeleihin. Artikkelin saamien viittausten määrä ei välttämättä kerro siitä, onko kyseessä tieteellinen ja luotettava artikkeli.

Yksi tapa arvioida hakutuloksia Google Scholarissa on katsoa missä lehdessä artikkeli on julkaistu ja käyttää Julkaisufoorumin Julkaisukanavahakua ja tarkistaa mikä tasoluokka lehdellä on. Jos lehdellä on tasoluokka 1, 2 tai 3, kyseessä on tieteellinen lehti. Tietokantojen käyttäminen on tässä suhteessa vaivattomampaa, koska tietokannoissa riittää, että rajaat hakutulokset vertaisarvioituihin artikkeleihin. Tietokantojen sisältämä aineisto on yleensä myös lähtökohtaisesti valikoidumpaa.

Google Scholarissa saat enemmän kokotekstimahdollisuuksia, kun etäkäytössä kirjaudut ensin JYKDOKiin yliopiston tunnuksilla.

Taloushistoriaa

 

Voit nähdä kaikki tietokannat, kun klikkaat JYKDOKin yläpalkissa Hakutoiminnot > Selaa tietokantoja > Tieteenala. Voit valita tieteenalan nimen alta esim. Articles. Tietokannat löytyvät JYKDOKista myös tietokannan nimellä etsien. 

Tietokantoihin mennään aina JYKDOKin kautta. 

 

Artikkelihaku JYKDOKissa

 • Mene JYKDOKin kautta tietokantaan ja etsi artikkeleita tietokannoissa. 
 • JYKDOKissa on myös omat välilehdet artikkelihakuihin.
  • Kotimaiset artikkelit JYKDOKissa: Tee haku JYKDOKissa ja vaihda välilehdeksi Kotimaiset artikkelit, niin löydät suomenkielisiä artikkeleita. Vain osa artikkeleista on saatavana sähköisesti. Paperilehdet: katso, missä lehdessä artikkeli on julkaistu ja hae JYKDOKin Kirjaston kokoelmat -välilehdessä lehden nimellä > katso sijaintitiedot > hae lehti hyllystä tai tilaa varastosta.
  • Kansainväliset artikkelit JYKDOKissa: Kansainvälisten artikkeleiden haku sopii pikahakuun ja silloin, kun jo tiedät artikkelin nimen ja haluat löytää sen. Voit rajata hakutulokset vertaisarvioituihin artikkeleihin.

Yritysprofiilit

Mistä löydän kirjoja?

 • JYKDOK (Jyväskylän yliopiston Finna)
 • Finna (suomalaiset kirjastot, arkistot ja museot)

Jos tarvitset alan perusteoksia tai kurssikirjoja, löydät ne JYKDOKista. JYKDOKin kautta löydät sekä painetut kirjat että e-kirjat. Ohjeita e-kirjojen käyttöön. Voit etsiä JYKDOKista myös käsikirjoja (handbooks) tai menetelmäoppaita (method guides), esim. haulla tieteenalan nimi AND "research methodology”.

Jos kirjaa ei löydy JYKDOKista, sitä voi etsiä kansallisesta Finna-palvelusta. Muualta löytyvän kirjan voi tilata kirjaston kaukopalvelun kautta. Voit myös tehdä hankintapyynnön.

Opinnäytteet

Muistathan, että graduja ei käytetä tieteellisinä lähteinä, sillä ne vastaavat harvoin tasoltaan tieteellistä tutkimusta.
 

Hakusanat, asiasanat ja hakulauseet

 • Hakusanoja ovat esimerkiksi tieteenalan käsitteet ja muut aiheeseen liittyvät sanat. Hakusanoja voi miettiä esimerkiksi sanakirjojen, käsikirjojen, hakuteosten tai aiheeseen liittyvän tutkimuskirjallisuuden avulla.
 • MOT-sanakirjat: Englannin kielen sanakirjat sekä muun muassa synonyymisanakirjat ja MOT Technology and Commerce -sanakirjat
 • Hakuteoksia ja sanakirjoja. Esim. International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences
 • YSO Asiasanastosta sekä tietokantojen omista thesauruksista.
 • Hakulauseen muotoilu: 
  • Operaattorit AND, OR, NOT
  • OR-operaattoria käytetään, kun halutaan yhdistää synonyymit tai erikieliset vaihtoehdot yhteen hakuun, esim. leadership OR management
  • Katkaisumerkillä katkaiset sanan esim. employ* tuottaa tulokset employers, employees, employ, employed jne.
  • Fraasimerkeillä annat tarkan komennon etsiä juuri tiettyjä sanoja tietyssä järjestyksessä esim. "environmental leadership"

Tieteellisyyden arviointi

 • Tieteellisten lehtien artikkelit on vertaisarvioituVertaisarviointi tarkoittaa sitä, että tieteellisen lehden toimitus sekä lehden toimituksen valitsemat alan asiantuntijat ovat arvioineet artikkelin ennen kuin se on hyväksytty julkaistavaksi tieteellisessä lehdessä. Tarkoituksena on tarkistaa, että artikkeli täyttää tieteellisyyden vaatimukset. Tietyissä tietokannoissa haun voi rajata vertaisarvioituun (peer-reviewed, refereed) aineistoon tai esim. tieteellisiin lehtiin (scholarly journals).
 • Tieteellisissä artikkeleissa on tarkat lähdeviitteet.
 • Tieteellisten artikkeleiden kirjoittajat ovat tutkijoita tai alan asiantuntijoita.
 • Tieteellisten lehtien kohderyhmään kuuluvat alan opiskelijat, tutkijat, opettajat ja asiantuntijat.
 • Tieteelliset artikkelit noudattavat usein IMRD-kaavaa (introduction, methods, results, discussion)

Kun etsit artikkeleita, käytä tieteellisiä tietokantoja ja rajaa hakutulokset vertaisarvioituihin artikkeleihin.

Julkaisufoorumi luokittelee tieteellisiä lehtiä asteikolla 1-3.

 • JUFO-luokka kertoo tieteellisen lehden laadusta.
 • Luokassa 1 ovat perustason tieteelliset lehdet.
 • Luokkien 2 ja 3  lehdet ovat huippulehtiä omalla alallaan.
 • 0-tasolle jää lehtiä ja julkaisusarjoja, jotka eivät täytä tieteellisyyden vaatimuksia eli esim. eivät käytä vertaisarviointia. Joskus 0-tasolle jää myös julkaisuja, jotka voivat luokituksesta huolimatta olla tieteellisiä, esim. yliopistojen julkaisusarjoja.
 • Myös kirjojen kustantajat ja vakiintuneet konferenssit voivat saada JUFO-luokan.
 • JUFO-luokitusta käytetään yliopistojen julkaisutoiminnan laadunarvioinnissa ja yhtenä indikaattorina OKM:n asettamissa yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereissä.

Lähdeviitteet ja tieteellinen kirjoittaminen

Zotero on viitteidenhallintaohjelma, jonka avulla voit kerätä talteen löytämäsi lähteet sekä lisätä viittaukset ja lähdeluettelon teksteihisi. Valittavissa on useita erilaisia viittaustyylejä, muun muassa APA-tyyli sekä Jyväskylän yliopiston väitöskirjojen julkaisusarjoissa käytetty tyyli (Jyu Väitöskirjat tai Jyu Dissertations). Valitse viittaustyylin kieleksi kieli, jolla kirjoitat.

Osallistu kirjaston järjestämiin Zotero-koulutuksiin! Ilmoittautuminen (etsi Zotero-sanalla).

Tarkat, systemaattiset lähdeviittaukset sekä tiedon eettinen käyttö ovat osa hyviä tieteellisiä käytänteitä.

Tutkimusmenetelmät


Lue lisää ja ota yhteyttä