Taloustieteet/kauppatieteet

tekijä: Eeva Marjatta Koponen Viimeisin muutos keskiviikko 17. kesäkuuta 2020, 16.21

 

Kun teet esimerkiksi opinnäytetyötä, tutkimusprosessin tueksi on hyvä laatia tiedonhankintasuunnitelma. Ohjeet tiedonhankintasuunnitelman laatimiseksi löydät Kirjastotuutorista.

 

Keskeiset tiedonlähteet

Vertaisarvioidut artikkelit ovat tieteellisissä lehdissä julkaistuja artikkeleita, joissa esimerkiksi kerrotaan uusista tutkimustuloksista. Vertaisarvioidut artikkelit ovat kaikkien tieteenalojen arvostama julkaisumuoto.

Tieteellisten artikkeleiden lisäksi kauppatieteellistä tutkimusta julkaistaan tieteellisissä kirjoissa (kokoomateokset ja monografiat) sekä esimerkiksi konferenssipapereissa. Julkaisumuodoilla on eroja: esimerkiksi yksittäistä konferenssia varten laadittu konferenssipaperi ei yleisesti ottaen ole tieteellisesti yhtä arvovaltainen kuin vertaisarviointiprosessin läpikäynyt, tieteellisessä lehdessä julkaistu artikkeli. Kauppatieteellistä tutkimusta julkaistaan sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla, sekä yksin että tutkimusryhmissä.

Millaisia lähteitä tarvitsen

Mistä löydän

Miten etsin
Artikkelit

Kauppatieteelliset tietokannat

Monitieteiset tietokannat

Taloushistoriaa

Tietokantoihin mennään aina JYKDOKin kautta. Tietokannat löytyvät JYKDOKista tietokannan nimellä etsien. Siirry tietokantaan Tietokannan käyttöliittymä -linkistä.

Voit nähdä kaikki tietokannat, kun klikkaat JYKDOKin yläpalkissa Hakutoiminnot > Selaa tietokantoja > Tieteenala: Taloustieteet. Voit valita tieteenalan nimen alta esim. Articles.

Tieteelliset tietokannat tarjoavat usein tieteenalakohtaisia hakutoimintoja, oman sanaston ja mahdollisuuden rajata hakutulokset vertaisarvioituihin artikkeleihin.

Business Source Elite ja ABI/INFORM Complete ovat kauppatieteiden keskeisimmät tietokannat. (Business Source Elite kuuluu EBSCOn tuottamiin tietokantoihin: "EBSCO" ei siis ole kauppatieteellinen tietokanta, vaan kustantajan nimi.)

Lisäksi kauppatieteissä käytetään monitieteisiä tietokantoja. Monitieteisissä tietokannoissa haku kannattaa kohdistaa kauppatieteellisiin lähteisiin, esim. Scopus > tee haku > valitse vasemmalta Subject Area: Business, Management and Accounting TAI Economics, Econometrics and Finance.

Kotimaiset artikkelit (ARTO) JYKDOKissa

Tee haku JYKDOKissa ja vaihda välilehdeksi Kotimaiset artikkelit (ARTO), niin löydät suomenkielisiä artikkeleita. Vain osa artikkeleista on saatavana sähköisesti. Paperilehdet: katso, missä lehdessä artikkeli on julkaistu ja hae JYKDOKin Kirjaston kokoelmat -välilehdessä lehden nimellä > katso sijaintitiedot > hae lehti hyllystä tai tilaa varastosta.

Kansainvälisten e-aineistojen haku JYKDOKissa

JYKDOKin "Kansainvälisten e-aineistojen haulla" voit hakea englanninkielisiä tieteellisiä artikkeleita. "Kansainvälisten e-aineistojen haku" sopii pikahakuun ja silloin, kun jo tiedät artikkelin nimen ja haluat löytää sen. Voit rajata hakutulokset vertaisarvioituihin artikkeleihin.

Tietokantojen omat hakuominaisuudet ovat tarkemmat ja tehokkaammat, joten tee varsinainen tiedonhankinta oman alasi tieteellisissä tietokannoissa.

Google Scholar

Tieteellisiä artikkeleita löytyy myös Google Scholarista ja voit käyttää Google Scholaria yhtenä hakuväylänä tietokantojen ohella. Google Scholarin suurin ongelma tieteellisessä tiedonhaussa on, että et voi rajata hakutuloksia tieteellisiin artikkeleihin.

Yksi tapa arvioida hakutuloksia Google Scholarissa on katsoa missä lehdessä artikkeli on julkaistu ja käyttää Julkaisufoorumin Julkaisukanavahakua ja tarkistaa mikä tasoluokka lehdellä on. Jos lehdellä on tasoluokka 1, 2 tai 3, kyseessä on tieteellinen lehti. Tietokantojen käyttäminen on tässä suhteessa vaivattomampaa, koska tietokannoissa riittää, että rajaat hakutulokset vertaisarvioituihin artikkeleihin. Tietokantojen sisältämä aineisto on yleensä myös lähtökohtaisesti valikoidumpaa.

Artikkelin saamien viittausten määrä ei välttämättä kerro siitä, onko kyseessä tieteellinen ja luotettava artikkeli.

Google Scholarissa saat enemmän kokotekstimahdollisuuksia, kun etäkäytössä kirjaudut ensin JYKDOKiin yliopiston tunnuksilla.

Google Scholarin omat ohjeet.

Kirjat

Hakuportaalit kuten

 • JYKDOK (Jyväskylän yliopiston Finna)
 • Finna (suomalaiset kirjastot, arkistot ja museot)

Jos tarvitset alan perusteoksia tai kurssikirjoja, löydät ne JYKDOKista. JYKDOKin kautta löydät sekä painetut kirjat että e-kirjat. Ohjeita e-kirjojen käyttöön.

Voit etsiä JYKDOKista myös käsikirjoja (handbooks) tai menetelmäoppaita (method guides), esim. haulla tieteenalan nimi AND "research methodology”.

Jos kirjaa ei löydy JYKDOKista, sitä voi etsiä kansallisesta Finna-palvelusta. Muualta löytyvän kirjan voi tilata Jyväskylän yliopiston kirjaston kaukopalvelun kautta (huomaa maksullisuus).

Konferenssipaperit (conference papers, proceedings)

Monissa tietokannoissa ja hakuportaaleissa hakuun voi artikkeleiden lisäksi ottaa mukaan myös konferenssipaperit. Konferenssipaperit ovat käyttökelpoinen tiedonlähde, kun haluat lukea uusimmasta tai meneillään olevasta tutkimuksesta. Konferenssipaperit kootaan yleensä kunkin konferenssin omaan Proceedings-lehteen tai kokoomateokseen.

Opinnäytteet


Opinnäytteet

Selaa Jyväskylän yliopiston opinnäytteitä helposti Opinnäytehaulla. Sisältää myös väitöskirjat. Graduja ei yleensä kannata käyttää lähteinä, sillä ne vastaavat harvoin tasoltaan tieteellistä tutkimusta. Väitöskirjat käyvät lähteiksi.

Jyväskylän yliopiston kauppatieteelliset väitöskirjat julkaistaan julkaisusarjassa Jyväskylä Studies in Business and Economics.

 

Yritysprofiilit

Amadeus

Amadeus-tietokannassa löydät yritysprofiileja sekä tietoa eri yrityksistä. Yritysprofiileja löytyy myös Business Source Elite -tietokannasta.


Hakusanat, asiasanat ja hakulauseet

MikäMitenMiksi
Hakusana

Hakusanoja ovat esimerkiksi tieteenalan käsitteet ja muut aiheeseen liittyvät sanat. Hakusanoja voi miettiä esimerkiksi sanakirjojen, käsikirjojen, hakuteosten tai aiheeseen liittyvän tutkimuskirjallisuuden avulla.

Voit löytää synonyymeja, rinnakkaiskäsitteitä, yläkäsitteitä ja alakäsitteitä.

MOT-sanakirjoista löydät esimerkiksi Kielitoimiston sanakirjan, Synonyymisanakirjan ja useat erikieliset sanakirjat sekä thesaurukset. Kauppatieteilijää saattaa hyödyttää myös MOTin Pankki- ja rahoitusalan sanakirja sekä MOT Tekniikka ja kauppa -sanakirjat (eri kieliä).

Hakuteoksista saatat löytää määritelmän jollekin aiheeseesi liittyvällä peruskäsitteelle. Kokeile esim. International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences -hakuteosta. Mene hakuteokseen Tietokannan käyttöliittymä -linkistä.

Asiasana

Asiasanoja löytyy YSO Asiasanastosta sekä tietokantojen omista thesauruksista.

Keskeiset thesaurukset näistä tietokannoista

Asiasanoja voi käyttää erityisesti silloin, kun tutkimusaiheesi on laaja, yleinen tai paljon tutkittu. Asiasanastoihin tutustumalla saatat löytää uusia hakusanoja, esim. rinnakkaiskäsitteitä tai tarkempia käsitteitä. YSOsta löydät kätevästi yleiset asiasanat suomeksi ja englanniksi.

Tietokannoilla on omia asiasanastojaan. Keskeiset kauppatieteelliset asiasanastot löytyvät Business Source Elite ja ABI/INFORM Complete -tietokannoista. Asiasanastot ovat tietokannoissa nimellä thesaurus tai subject terms.

Hakulause  

Hakulauseen muotoilu:

 • Fraasimerkit ""
 • Katkaisumerkki *
 • Operaattorit AND, OR, NOT

Voit rakentaa erilaisia hakukomentoja operaattoreilla, fraasimerkeillä ja katkaisumerkillä.

 • Fraasimerkeillä annat tarkan komennon etsiä juuri tiettyjä sanoja tietyssä järjestyksessä esim. "environmental leadership"
 • Katkaisumerkillä katkaiset sanan esim. employ* tuottaa tulokset employers, employees, employ, employed jne.
 • OR-operaattoria käytetään muun muassa, kun halutaan yhdistää synonyymit tai erikieliset vaihtoehdot yhteen hakuun. OR-operaattori lisää kattavuutta. Esim. employers OR työnantajat.
 • AND-operaattoria käytetään muun muassa silloin, kun halutaan yhdistää haussa kaksi eri aihepiiriä. AND-operaattori lisää tarkkuutta. Esim. management AND "organizational commitment".
 • NOT-operaattorilla voi kieltää jonkun termin esiintymisen haussa. NOT-operaattori lisää tarkkuutta, mutta sen käyttö ei aina ole tarkoituksenmukaista.


Tieteellisyyden arviointi

Tieteelliset lehdet Tieteellisten lehtien piirteitä
 • Tieteellisten lehtien artikkelit on vertaisarvioituVertaisarviointi tarkoittaa sitä, että tieteellisen lehden toimitus sekä lehden toimituksen valitsemat alan asiantuntijat ovat arvioineet artikkelin ennen kuin se on hyväksytty julkaistavaksi tieteellisessä lehdessä. Tarkoituksena on tarkistaa, että artikkeli täyttää tieteellisyyden vaatimukset. Tietyissä tietokannoissa haun voi rajata vertaisarvioituun (peer-reviewed, refereed) aineistoon tai esim. tieteellisiin lehtiin (scholarly journals).
 • Tieteellisissä artikkeleissa on tarkat lähdeviitteet.
 • Tieteellisten artikkeleiden kirjoittajat ovat tutkijoita tai alan asiantuntijoita.
 • Tieteellisten lehtien kohderyhmään kuuluvat alan opiskelijat, tutkijat, opettajat ja asiantuntijat.
 • Tieteelliset artikkelit noudattavat usein IMRD-kaavaa (introduction, methods, results, discussion)

Tieteellisyyden arviointi

Kun etsit artikkeleita, käytä tieteellisiä tietokantoja ja rajaa hakutulokset vertaisarvioituihin artikkeleihin.

Julkaisufoorumi luokittelee tieteellisiä lehtiä asteikolla 1-3.

 • JUFO-luokka kertoo tieteellisen lehden laadusta.
 • Luokassa 1 ovat perustason tieteelliset lehdet.
 • Luokkien 2 ja 3  lehdet ovat huippulehtiä omalla alallaan.
 • 0-tasolle jää lehtiä ja julkaisusarjoja, jotka eivät täytä tieteellisyyden vaatimuksia eli esim. eivät käytä vertaisarviointia. Joskus 0-tasolle jää myös julkaisuja, jotka voivat luokituksesta huolimatta olla tieteellisiä, esim. yliopistojen julkaisusarjoja.
 • Myös kirjojen kustantajat ja vakiintuneet konferenssit voivat saada JUFO-luokan.
 • JUFO-luokitusta käytetään yliopistojen julkaisutoiminnan laadunarvioinnissa ja yhtenä indikaattorina OKM:n asettamissa yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereissä.

Ulrichsweb on palvelu, joka sisältää tietoa lehdistä. Voit esimerkiksi tarkistaa, onko jokin lehti vertaisarvioitu.

Academic Journal Guide 2015 (Chartered Association of Business Schools)

Julkaisuarkistot
Sisältää Jyväskylän yliopiston julkaisuja:
JYX Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto

 

 

Lähdeviitteet ja tieteellinen kirjoittaminen

RefWorks on viitteidenhallintaohjelma, jonka avulla voit kerätä talteen löytämäsi lähteet sekä lisätä viittaukset ja lähdeluettelon teksteihisi. Käyttämällä RefWorksiä säästät aikaa ja vaivaa erityisesti siinä vaiheessa, kun teet laajempia kirjallisia töitä, kuten opinnäytteitä. RefWorksissa on valittavissa useita erilaisia viittaustyylejä, muun muassa APA-tyyli sekä Jyväskylän yliopiston väitöskirjojen julkaisusarjoissa käytetty tyyli (Jyu Väitöskirjat tai Jyu Dissertations). Tyylin englannin- tai suomenkielisyys vaikuttaa siihen, millä kielellä esimerkiksi toimittajat on mainittu viitteessä (editors tai toimittajat). Valitse viittaustyylin kieleksi sama kieli, jolla kirjoitat.

Tutustu RefWorks-ohjeisiin. RefWorks-tilin tekeminen on ilmaista. Käytä tilin tekemiseen yliopiston sähköpostiosoitetta.

RefWorks

RefWorks-ohje Kirjastotuutorissa

Osallistu kirjaston järjestämiin RefWorks-koulutuksiin! Ilmoittautuminen.

 

Tarkat, systemaattiset lähdeviittaukset sekä tiedon eettinen käyttö ovat osa hyviä tieteellisiä käytänteitä.


Tutkimusmenetelmät

MikäMiksi

Sage Research Methods Online


Sage Research Methods Cases

Sage Research Methods Online -palvelusta löydät uusimman metodikirjallisuuden. Hakutuloksissa on
hakuteoksia, artikkeleita, ensyklopedioita, käsikirjoja ja oppaita. Aineistoista on apua tutkimuksen metodologian tai tutkimusmenetelmien valinnassa ja käsitteiden määrittelyssä.

Sage Research Methods Cases -palvelusta löydät esimerkkejä tutkimuksista, joissa on käytetty tiettyä
tutkimusmenetelmää.

Menetelmäopetuksen tietovaranto

Menetelmäopetuksen tietovaranto -sivustolta löydät ohjeita tutkimuksen tekemiseen ja tutkimusmenetelmien
valintaan. Aineisto on jaettu kahteen osaan: KvaliMOTV kvalitatiiviselle tutkimukselle ja KvantiMOTV
kvantitatiiviselle tutkimukselle.

Menetelmäpolkuja humanisteille Menetelmäpolkuja humanisteille tarjoaa laajan tietopaketin myös muille kuin humanisteille.
Menetelmäpolku-kartan avulla tutustut mm. eri tutkimusstrategioihin, aineistonhankintamenetelmiin
ja analyysimenetelmiin.


Tutkimusaineistot

Kirjastotuutori: "Tutkimusaineistoilla eli tutkimusdatalla tarkoitetaan tutkimuksessa tuotettuja ja käytettyjä aineistoja. Tyypillisiä aineistoja ovat kyselyt, erilaiset haastattelut, asiakas- tai asiointitilanteiden tallenteet, viralliset dokumentit, arkistoaineistot, verkkosivustot ja media-aineistot. Tutkimuskysymykset määrittävät, mitä tai minkä tyyppisiä (määrällinen, laadullinen) aineistoja kerätään. "

Ennen kuin ryhdyt oman aineiston tuottamiseen, tarkista ensin, onko saatavilla sopivia valmiita tutkimusaineistoja esimerkiksi Tietoarkiston tai Kielipankin kautta. Oman tutkimusaineiston tuottamiseen liittyy useita huomioonotettavia asioita. Lue lisää Kirjastotuutorista.

Huomaathan tutkimusaineiston (aineisto, jota analysoit) ja tutkimuskirjallisuuden (tutkimuksesi teoreettinen kehys) eron. Tutkimusaineisto voi olla esimerkiksi haastatteluaineisto, kun taas tutkimuskirjallisuus voi olla esimerkiksi artikkeleita ja kirjoja aiheestasi.

 


Ota yhteyttä

Lisää apua löydät täältä:

Kirjastotuutori
Asioi kirjaston palvelupisteissä.
Kysy tai anna palautetta, vastaamme viimeistään kolmen työpäivän sisällä.
Voit myös varata henkilökohtaisen ohjausajan syvällisempää tiedonhankinnan ohjausta varten.