Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation


Viestintätieteet

tekijä: eemakopo — Viimeisin muutos torstai 31. elokuuta 2023, 16.01

 

Tämä sivu on siirretty uusille sivuille. Tällä sivulla voi olla vanhentuneita tietoja. 


Keskeiset tiedonlähteet

Artikkelit

Lisäksi lähitieteiden tietokannat, kuten kauppatieteellinen tietokanta Business Source Elite ja yhteiskuntatieteellinen Sociological Abstracts (ProQuest).

Kirjat

Jos kirjaa ei löydy JYKDOKista, sitä voi etsiä kansallisesta Finna-palvelusta. Muualta löytyvän kirjan voi tilata kirjaston kaukopalvelun kautta. Voit myös tehdä hankintapyynnön.

Opinnäytteet

 • Opinnäytehaku. Muistathan, että graduja ei käytetä tieteellisinä lähteinä, sillä ne vastaavat harvoin tasoltaan tieteellistä tutkimusta.

Viestintätieteiden sanastoja (lue lisää)

Voit nähdä kaikki tietokannat, kun klikkaat JYKDOKin yläpalkissa Hakutoiminnot > Selaa tietokantoja > Tieteenala. Voit valita tieteenalan nimen alta esim. Articles. Tietokannat löytyvät JYKDOKista myös tietokannan nimellä etsien. Tietokantoihin mennään aina JYKDOKin kautta. 


Viestintätieteellisen tutkimuksen piirteitä ja niiden vaikutukset tiedonhankintaan:

 • Eri viestintätieteiden katsotaan muodostavan omat tieteen- ja tutkimusalansa, joilla tutkimuksen lähtökohdat ja lähestymistavat vaihtelevat. Oman oppiaineen ja tutkimusaiheen erityispiirteiden tunnistaminen auttaa kohdistamaan tiedonhaut tiedontarpeen kannalta keskeisiin tietokantoihin ja niiden kautta relevantteihin julkaisuihin.

 • Opintojen eri vaiheessa opiskelija syventää ymmärrystään tieteenalansa perusilmiöistä ja oppii myös sanoittamaan nämä tieteenalalla yleisesti hyväksyttyjen käsitteiden avulla. Opintojensa yhteydessä opiskelijalle tulevat tutuksi myös alan keskeiset julkaisukanavat eli keskustelufoorumit.

 • Näitä tietoja hyödyntäen opiskelija kykenee hahmottamaan tiedonhankintastrategiansa, kun hän valmistelee kirjallisia tehtäviään.

 • Tieteenalaa (Subject) viestintä (Communication) ei ole kansainvälisissä tietokannoissa yleensä määritelty omaksi aihealueeksi tai tieteenalaksi, vaan alan tutkimus (Subject Area) sijoitetaan tavallisesti osaksi yhteiskuntatieteellistä tutkimusta (Social Sciences). Viestintätieteiden lähitieteitä ovat muun muassa käyttäytymistieteet (kasvatustieteet ja psykologia) ja taloustieteet.

Tieteenalasta riippumatonta:

 • Tutkimustyön alussa tiedonhankintaa vaikeuttaa tiedonhakijan ajatusten täsmentymättömyys ja tutkimusaiheen moniselitteisyys. Hakutermien ja hakulauseiden määrittämiseen kannattaa panostaa.
 • Tiedonhankintaprosessiin kuuluvat olennaisena osana ajatukset, tunteet ja toiminta. Kun nämä pidetään mielessä, tiedonhankinnan opiskelussa voidaan edetä epävarmuudesta kohti luottavaisuutta. Täsmentymättömät ajatukset selkiintyvät ja tutkimusaihe konkretisoituu mielekkääksi kokonaisuudeksi.Tiedonhankinta ja -hallinta ovat akateemista osaamista, jolla rakennetaan opiskelijan minäpystyvyyttä ja uskoa omaan osaamiseensa opintojen jokaisessa vaiheissa.
 • Tiedonhaun tekninen puoli on helppo ottaa haltuun, kun oivaltaa, millaista tietoa tarvitsee ja mikä on relevanttia työn alla olevan tehtävän kannalta.

 Voit aloittaa itsenäisen tiedonhankinnan opiskelun suorittamalla Tiedonhankinnan perusteet verkkokurssin (1op)

Tärkeää:

 • E-kirjojen ja muiden e-aineistojen käyttöopas 
 • Opiskelijat ja henkilökunta voivat etäkäyttää elektronisia aineistoja kotikoneeltaan (tarkempi ohje yllä mainitussa e-aineistojen oppaassa).
 • Osallistu kirjaston koulutuksiin tai oman ohjaasi ja tieteenalasi informaatikon suunnittelemiin koulutuksiin (kysy ohjaajaltasi)

 

Lähdeviitteet ja tieteellinen kirjoittaminen

 • Zotero on viitteidenhallintaohjelma, jonka avulla voit kerätä talteen löytämäsi lähteet sekä lisätä viittaukset ja lähdeluettelon teksteihisi. Valittavissa on useita erilaisia viittaustyylejä, muun muassa APA-tyyli. Valitse viittaustyylin kieleksi kieli, jolla kirjoitat.
 • Osallistu kirjaston järjestämiin Zotero-koulutuksiin! Ilmoittautuminen (etsi Zotero-sanalla).
 • Tarkat, systemaattiset lähdeviittaukset sekä tiedon eettinen käyttö ovat osa hyviä tieteellisiä käytänteitä.

 

Etene tiedonhankinnassa oman osaamisesi mukaan:

 

Lue lisää ja ota yhteyttä