Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Perusopintovaiheen tiedonhankinta

tekijä: mlkokko — Viimeisin muutos tiistai 29. marraskuuta 2022, 11.38
Tiedonhankinnan ja -hallinnan perusteet viestintätieteiden perusopintoihin

Opetussuunnitelman mukaan viestintätieteiden perusopiskelijan tulee tunnistaa viestintätieteiden erityisluonne tieteenaloina ja osata hahmottaa viestinnän ja median ilmiöitä yhteiskunnassa. Viestintätieteellinen tutkimus on humanistiselle ja yhteiskuntatieteelliselle tutkimukselle leimallisesti hyvin kielellistä. Samalla viestintätieteet edustavat tieteenaloja, joille on tyypillistä se, että eri alojen raja-aitojen ylittämiseen suhtaudutaan sallivasti, koska viestintä on yksi inhimillisen elämän perusilmiö. Tämä tieteenalojen raja-aitojen ylittäminen ja liikkuminen eri tieteenalojen rajapinnoilla merkitsee sitä, että viestintätieteiden opiskelijan on tunnistettava juuri oman alansa keskeiset ilmiöt ja niitä kuvaavat käsitteet ja osattava hyödyntää niitä tiedonhankinnassa.

Akateemiseen ajatteluun harjaantuminen tarkoittaa sitä, että opiskelija osaa erottaa toisistaan arkitiedon ja tieteellisen tiedon.

 • Tieteelliselle tiedolle on tunnusomaista, että lukijalle kerrotaan, ja hän voi tarvittaessa myös itse tarkistaa, millaisiin aineistoihin tutkimustulokset nojaavat, miten aineisto on koottu ja miten se on analysoitu.
 • Kun tutkimus on julkaistu, tutkimustuloksista alkaa keskustelu, mikä parhaimmillaan innostaa sekä tutkijaa itseään tai tutkijayhteisön muita jäseniä jatkamaan asian syvällisempää tarkastelua. Opinnäytetyö ei poikkea tässä yleisestä tieteellisestä toiminnasta. Tutkimusraporttien kautta opiskelija ja tutkija osallistuu tieteelliseen keskusteluun ja toiminta on siksi aina sosiaalista ja ennen kaikkea dialogista.

Tavoitteen saavuttamiseksi opiskelijan on hyvä tuntea tiedonhankinnan ja -hallinnan perusteet:

 • Opasvideot kirjaston JYKDOKin käyttöön. Videot antavat perustietoa siitä, kuinka kirjaston hankkimat tietoaineistot saadaan käyttöön. Kirjaston käyttöön kannattaa tutusta jo opintojen alkumetreillä - näin säästät omaa aikaasi ja vaivaasi.
 • Kirjaston opastus tiedonhankinnan ja -hallinnan perusteisiin (Kirjastotuutori)
 • Tutkimusaihettasi koskevan aikaisemman tutkimuksen selailussa voit hyvin käyttää esim. Google Scholaria, jolloin pääset helposti käsiksi mm. aihetta koskeviin opinnäytteisiin ja muihin yliopistojen sekä tutkimuslaitosten avoimiin julkaisuarkistoihin tallennettuihin tieteellisiin julkaisuihin. Vinkki: Kirjaudu JYKDOKiin yliopiston tunnuksilla ja mene Google Scholariin JYKDOKin tietokantahaun kautta klikkaamalla Tietokannan käyttöliittymä -linkkiä. Näin voit tutustua myös sellaisiin julkaisuihin, joita et muuten saisi avattua.

Tee tiedonhaut tehokkaasti eli vilkaise Google Scholarin hakuopasta

Google Scholarin rinnalla sinun kannattaa jo opintojen varhaisessa vaiheessa opetella tiedonhaun selailua varten JYKDOKin Kansainvälisten e-aineistojen haku. Haku yhdistää likimain kaikki viestintätieteilijän tiedonhankinnan kannalta hyödyllisimmät tietokannat. Pääset käsiksi työsi kannalta relevantteihin julkaisuihin, kun käytät harkittuja hakusanoja, koska tausta-aineiston laajuuden vuoksi hakutulokista voi olla vaikea erottaa relevantteja julkaisuja.

Kun selailu ei tuota työsi kannalta tyydyttävää hakutulosta, siirry käyttämään varsinaisia tietokantoja.

Tietokannat ovat tieteellisen tiedonhankinnan keskeinen väline!

Viestintätieteiden keskeiset tietokannat löydät  JYKDOKista.

Näin haet tietokannat

 • JYKDOK > Hakutoiminnot > Selaa tietokantoja
 • Käytä oikean reunan suodattimia ja Valitse Tieteenala > Viestintä
 • Valitse Viestintä-sanan alta "Artikkelit"
 • Klikkaa "Tietokannan käyttöliittymä"-linkkiä

Sinun olisi hyvä oppia tuntemaan ainakin tämä tietokanta:

 • Communication & Mass Media (viestintätieteelliseen tutkimuksen julkaisemiseen keskittyvä tietokanta)
 • Lisäksi sinulle on tarjolla runsaasti lähitieteiden tietokantoja, joita viestintätietelijät yleisesti käyttävät, sekä monitieteellisiä tietokantoja, kuten Scopus.

Opi tuntemaan tieteenalasi peruskäsitteet!

Tiedonhakujen tekeminen on helposti hakuammuntaa, jos ei tunnista alan peruskäsitteitä.

Näin haet sanakirjat

 • JYKDOK > Selaa tietokantoja
 • Käytä oikean reunan suodattimia ja Valitse Tieteenala > Viestintä
 • Valitse Viestintä-sanan alta "Sanakirjat"