Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Viestintätieteet yleisinä asiasanoina ja viestintätieteiden sanakirjoja

tekijä: mlkokko — Viimeisin muutos torstai 16. kesäkuuta 2022, 15.09

Yleisiä huomioita asiasanojen käytöstä:

 • Yleinen suomalainen ontologia eli YSO on varsin monipuolinen. Sen tarkoituksena on antaa vakiintunut asiasana kaikille tieteenaloille ja kaikille mahdollisille ilmiöille.
 • Kansainvälisestä tutkimusta hyödyntäessä huomaa muutama pääpiirre.
  • Tietokannoilla on omia asiasanastoja (mm. Thesaurus tai Subject Term), joita on hyvä käyttää, koska ne edustavat tutkittavan ilmiön vakiintuneita käsitteitä.
  • Esimerkiksi kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden sisältöjä kuvataan usein LCHS -sanoilla (Library of Congress Subject Headings), jotka ovat usein varsin yleisiä ja tuottavaksi siksi hyvin laajoja hakutuloksia.
  • Jyväskylän yliopiston kirjasto käyttää hyväksi aina kun on mahdollista juuri LCHS -sanoja, mutta lisää tarvittaessa myös suomenkielisiä vastineita.

Viestintätieteet asiasanoina ja viestintätieteiden sanakirjoja

 • Viestintä, puheviestintä, yhteisöviestintä, journalismi, kulttuurienvälinen viestintä. Ks. lisää YSOsta
 • Communication, social interaction, interpersonal communication, group/team communication ja vastaavat viestintätieteiden perusilmiöistä nousevat käsitteet (esim. myös human communication tai human relations).
 • Vakiintuneita (tietokantojen asiasanoista löytyviä) peruskäsitteitä ovat muun muassa: intercultural communication, organizational communication, communication in organization, public relations jne.
 • Viestintätieden opiskelijan (tutkijan) on hyvä oppia yhdistämään omaa tutkimusaihettaan parhaiten kuvastava ilmiökeskeinen käsite muiden vuorovaikutusta selittävien "kontekstien" kanssa. Tällaisia voisivat olla: business, workplace, health, political, family, classroom, organizational, instructional, corporate jne. communication.
 • Monipuolinen tiedonhankinta edellyttää runsasta hakutermi -valikoimaa ja rinnakkaistermien / synonyymien järkevää yhdistelemistä (esim. intercultural communication OR cross-cultural communication OR multiculturalism). Ks. alla olevaa kuvaa: tietokannan antamissa hakusanoissa "multicultural communication" on hakusana, mutta sillä ei ole yhtä vakiintunutta asemaa kuin puolestaan käsitteellä multiculturalism on. 

.

 • englanninkielisitä kaksiosaisista hakutermeistä voidaan muodostaa fraasi - esim. "intercultural communication", jolloin lainausmerkit sanojen ympärillä pitää halutut sanat yhdessä.

Sanastot pyrkivät vakiinnuttamaan tutkivia ilmiöitä tarkoittavia käsitteitä. Tämän vuoksi vakiintuneet asiasanat saattavat vaikuttaa jopa vanhahtavilta. Tämä voi tarkoittaa tiedonhaussa sitä, että vanhempaa tutkimuskirjallisuutta kannattaa hakea vakiintuneilla asiasanoilla ja uudempaa uusilla hakusanoilla. Voit myös yhdistää vanhahtavalta vaikuttuvan, mutta vakiintuneen asiasanan uudempaan käsitteeseen.

Communication & Mass Media Complete -tietokannan (lyhenne CMMC) vakiinnuttama asiasanasto eli Thesaurus ohjaa käyttämään seuraavia hakutermejä (USE):

 • tarkista hakutermisi CMMC:n thesauruksesta (=asiasanasto, sanaston saa esille tietokannan pääsivun yläpalkista)
 • Lunttaa asiasanoja CMMC- tietokannan hakutuloksesta. Tee tiedonhaku ja klikkaa tulossivun vasemmasta navigaatiosta linkkiä Subject: Thesaurus Term ja valitse asiasanat uutta ja aikaisempaa tarkempaa tiedonhakua varten.
 • Katso edelleen hyödyllisiä asiasanoja hakusi tuottamien artikkeleiden tiivistelmistä (Abstract), joissa subjects kertoo, artikkelin käsittelemiä asioita kuvailevat asiasanat.
SANASTOJA:
Kuutti Heikki (2012), Mediasanasto: Perinteisten käsitemääritelmien ohella kirja sisältää runsaasti laajempia koostekuvauksia. Ne tarjoavat monipuolisen kokonaiskäsityksen median ilmiöistä ja niiden keskinäisistä yhteyksistä. 


Puheviestinnän sanasto
(Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitos)

Sano se someksi, jossa sivuilla 121-125 sosiaalisen median perussanasto.

Sanastokeskus TSK (Tekniikan alan sanasto, mutta myös esim. sosiaalisen median tutkimukseen)

Tieto- ja viestintätekniikan käyttötaito, jossa sivuilla 211-226 tietotekniikan sanasto.

Encyclopedic dictionary of semiotics, media, and communications.

Key concepts in media and communications.

Tieteen termipankki.