Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Yhteiskuntatieteet ja filosofia

tekijä: hepennan — Viimeisin muutos torstai 31. elokuuta 2023, 16.02

 

Tämä sivu on siirretty uusille sivuille. Tällä sivulla voi olla vanhentuneita tietoja. 

 

Tieteellisten lähteiden etsiminen

Etsiessäsi tieteellisiä lähteitä, on hyvä aloittaa määrittelemällä hakusanat ja hakulauseet sekä valitsemalla sopivat tietokannat. Yhteiskuntatieteissä ja filosofiassa ensisijaisia tieteellisiä julkaisutyyppejä ovat vertaisarvioidut artikkelit ja kirjat (monografiat, kokoomateokset), joten useimmiten lähteitä kannattaa lähteä etsimään artikkeli- ja kirjatietokannoista.

 

Hakusanat ja hakulauseet

 

Tarkkoja hakutuloksia saat käyttämällä hakusanoina oman tieteenalasi käsitteitä.

Oman alan käsitteitä voit etsiä hakuteoksista ja sanakirjoista (encyclopedia, reference book). Hakuteoksista löydät käsitteiden määritelmiä, hyödyllistä taustatietoa, avainsanoja täydentämään hakulausettasi, sekä usein myös vinkkejä lähteistä, joista aiheeseen tutustuminen kannattaa aloittaa.

 

Hakuteoksia

Oman tieteenalan käsitteiden lisäksi tiedonhaussa kannattaa käyttää myös asiasanoja. Niillä voit tehdä asiasanahakuja tai käyttää niitä ihan vain vapaina hakusanoina. Asiasanat löydät asiasanastoista. Asiasanastoja on yleisiä, tieteenalakohtaisia sekä tietokantakohtaisia.


Asiasanastoja

 

Kun hakusanat ovat löytyneet, voit yhdistää ne hakulauseeksi käyttäen Boolen hakuoperaattoreita, fraasihakua (lainausmerkit) sekä hakusanan katkaisua (asteriski). Hakulause kertoo tietokannalle mitä haluat löytää. Apua hakulauseen muotoiluun löydät Kirjastotuutorista.

 

Artikkelitietokannat

 

Tieteellisiä artikkeleita löydät tieteellisistä tietokannoista. Voit vielä varmistaa artikkeleiden tieteellisyyden rajaamalla hakusi vertaisarvioituihin lähteisiin (peer-reviewed, refereed, original article & review). Jokainen tietokanta toimii hieman eri periaatteilla, joten tietokannan omista ohjeista on hyvä tarkistaa millaisia hakutyökaluja ja rajauksia sinulla on käytössä.

Tieteenalakohtaisista tietokannoista löydät oman alasi tieteellisissä lehdissä julkaistuja artikkeleita. Jos aiheesi on monitieteinen, suuntaa lähitieteiden tietokantaan. Vaihtoehtoisesti voit valita monitieteisen tietokannan ja rajata hakusi esimerkiksi yhteiskuntatieteellisiin julkaisuihin. Huomaa, että tieteellisistä tietokannoista löydät myös Early Access ja Online First -julkaisuja, eli artikkeleita, jotka on julkaistu jo verkossa, mutta ei vielä varsinaisesti lehdessä.

 

Tieteenalakohtaisia tietokantoja:

 

Lähitieteiden tietokannat:

 

Monitieteiset tietokannat:

 • JSTOR
 • Project Muse
 • SAGE Journals Online
 • Scopus – voit rajata hakutulokset yhteiskuntatieteisiin valitsemalla Refine results > Subject area > Social sciences
 • Web of Science – voit rajata hakutulokset yhteiskuntatieteisiin valitsemalla Search in > Web of Science Core Collection – Editions: Social Sciences Citation Index (SSCI)--1956-present
 • Lisäksi voit hakea artikkeleita JYKDOKin Kotimaiset artikkelit -välilehdellä, josta löydät Journal.fi-alustalla julkaistut kotimaiset tieteelliset lehdet, Arto-viitetietokannan sekä Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistoon rinnakkaistallennetut artikkelit
 • Google Scholar

Huomaa, että sekä JYKDOKin että Google Scholarin kautta hakutuloksina tulee paljon myös ei-tieteellistä ja vertaisarvioimatonta materiaalia. Osa monitieteisistä tietokannoista puolestaan sisältää alkuperäislähteitä ja ei-tieteellisiä aikakauslehtiä. Vinkkejä lähteiden tieteellisyyden ja luotettavuuden arviointiin antaa Kirjastotuutori.

 

Kirjatietokannat

 

JYKDOKista löydät painetut ja e-kirjat suorittamalla hakusi Kirjat, lehdet ja tietokannat -välilehdellä.

Ohjeita e-kirjojen käyttöön löydät Jyväskylän yliopiston kirjaston sivuilta.

E-kirjoja voit etsiä myös suoraan tietokannoista:

 

Tutkimusmenetelmät

 

Oppaita ja käsikirjoja tutkimusmenetelmiin löydät esimerkiksi JYKDOKista ja Sage Research Methods Online -tietokannasta.

Tietoarkiston Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirjojen avulla pääset tutustumaan kvalitatiivisiin menetelmiin ja kvantitatiivisiin menetelmiin.

 

Selvitykset, raportit ja tilastot 

Tieteellisten artikkelien ja kirjojen lisäksi yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa käytetään usein lähteinä erilaisten tutkimuslaitosten ja virastojen julkaisuja:

 

Aineistot

Jos et kerää tutkimusaineistoa itse tai tee opinnäytettäsi esimerkiksi hankkeen osana, voit myös hyödyntää erilaisia arkistoituja ja julkaistuja aineistoja.

 

Valmiita tutkimusaineistoja

 

Sanoma- ja aikakauslehdet

 

Valtion virallisjulkaisut ja arkistot

 

Opinnäytteet

Jyväskylän yliopistossa valmistuneet opinnäytteet löydät JYU opinnäytehausta.

Muiden kotimaisten korkeakoulujen opinnäytteitä löytyy muun muassa Kansallisen Finnan kautta.

 

Apua tiedonhankintaan

 Avoimen tiedon keskus auttaa tiedonhankinnassa, aineistonhallinnassa ja viitteidenhallinnassa.

 • Opiskele itsenäisesti: Tieteellisen tiedonhankinnan opas Kirjastotuutori
 • Osallistu koulutuksiin: lisätietoa koulutuksista Avoimen tiedon keskuksen sivuilla.
 • Ota yhteyttä sähköpostilla: opetus@library.jyu.fi. Jos kysymys koskee tiedonhankintaa yhteiskuntatieteissä ja filosofiassa, muista mainita tieteenalasi!
 • Varaa tiedonhankinnan ohjaus: kun teet gradua tai väitöskirjaa, voit varata henkilökohtaisen ohjauksen HelpJyu:n kautta.