Yhteiskuntatieteet ja filosofia

tekijä: Eeva Marjatta Koponen Viimeisin muutos tiistai 29. marraskuuta 2022, 11.32

Keskeiset tiedonlähteet


Artikkelit

Kirjat ja e-kirjat

Hakuteokset, tietosanakirjat ja asiasanastot

Yhteiskuntatieteellinen tutkimus ja tiedonhankinta

Yhteiskuntatieteellisiä tutkimusalueita ovat ihmiselämän erilaiset puolet sekä yhteiskunnan toiminnalliset ja rakenteelliset ilmiöt kaikessa moninaisuudessaan. Jyväskylän yliopistossa Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos on erikoistunut yhteiskunnallisten muutosprosessien tutkimukseen. Tutkimualueita ovat esimerkiksi yhteiskunnalliset ja poliittiset ilmiöt ja kriisit, yksilön ja yhteiskunnan vuorovaikutus, sekä filosofian keskeiset ongelmat. Yhteiskuntatieteellinen tutkimus on tyypillisesti tieteenalarajat ylittävää.

Tyypilliset julkaisumuodot
 • suositaan kotimaisia ja kansainvälisiä vertaisarvioituja eli referee-lehtiartikkeleita.
 • erityispiirteenä monografioiden ja kokoomateosartikkeleiden suuri määrä
Tiedonmuodostuksessa on piirteitä
 • humanistisesta holistisesta ja kertautuvasta tutkimuksesta, jossa pyritään ilmiöiden kokonaisvaltaiseen tulkitsemiseen ja ymmärtämiseen.
 • soveltavasta tutkimuksesta, jossa pyritään löytämään ratkaisuja yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Tiedonhankinta osana tutkimusprosessia

Tiedonhankinta on keskeinen tutkimusprosessin osa. Tiedonhankinnassa tärkeää on suunnitelmallisuus. 

Voit aloittaa itsenäisen tiedonhankinnan opiskelun suorittamalla tiedekuntasi suositellun yleisopinnon eli LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet -verkkokurssin ( 1 op). 

Kirjaston tiedonhankinnan oppimateriaali Kirjastotuutori on verkossa avoimesti käytettävissä.Kirjastotuutorista löydät vinkkejä ja apua tiedonhankinnan eri vaiheisiin.

 Näin etenet tiedonhankinnassa

Opettele tekemään tiedonhankintasuunnitelma. Suunnitelma palvelee sinua koko opiskelusi ajan.

Lähtökohtana ovat oma aiheesi ja siitä tekemäsi tutkimuskysymykset, joilla suuntaat ja rajaat aihettasi.

Aiheesta tarkemmin Kirjastotuutorissa

Alasi peruskäsitteet ja aiheeseesi tutustuminen auttavat hakutermien löytämisessä ja valinnassa.. Käytä apuna esimerkiksi miellekarttaa.

Käytä ensin aikaa selailuun. Lue abstrakteja ja tiivistelmiä, ja käytä tutustumiseen hakuteoksia, kirjallisuuskatsauksia ja opinnäytteitä, Katso, millaisia käsitteitä abstrakteissa tai hakuteosartikkeleissa on käytetty, ja millä asiasanoilla (Subject terms) lähteitä on kuvailtu.

Erilaisia hakuteoksia:

 • Tietokannat: lyhyitä määritelmätyyppisiä kuvauksia tai laajempia artikkeleita
  • International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences (Elsevier)
  • SAGE Reference Online
  • Stanford Encyclopedia of Philosophy
  • Tieteen Termipankki
 • Yksittäisiä tietosanakirjoja, esim.
  • The Encyclopedia of Political Thought
 • Hae hakuteoksia JYKDOKin tarkennetulla haulla, esim.
           
  valtio-oppi OR "political science" 

  AND  tietosanakirjat OR encyclopedia

Käytä hakutermeinä myös asiasanoja, jotka löydät asiasanastoista

 • Yleinen suomalainen asiasanasto YSA (suomenkieliset asiasanat)
 • tietokantojen omat asiasanastot (Thesaurus, Subjects, Subject terms)

Muotoile hakulause ja tarvittaessa muokkaa sitä.
Muista hakutuloksen rajausmahdollisuudet.eri tietokannoissa.

Tieteenalasi julkaisukäytännöt, aiheesi ja tiedontarpeesi (erityisesti tutkimuksen vaihe) määrittävät sen, minkä tiedonlähteen eli esimerkiksi tietokannan valitset. Tiedonlähde määrittää sen, miten hakulause kannattaa muodostaa.

Kun etsit kirjoja

 • JYKDOK (hakukielet: pääasiassa suomi ja englanti, käytä myös YSA:n asiasanoja)
 • Ebrary, Ebsco eBook Collection ja muut e-kirjapaketit (hakukieli englanti yleensä laajempi kattavuus kuin JYKDOK-haussa)

Kun etsit artikkeleita

 • JYKDOK / Kotimaiset artikkelit (ARTO)
  • käytä hakutermeinä YSA:n asiasanoja. Muista hakusanan katkaisu!
  • artikkelit usein painetuissa lehdissä > katso lehden saatavuus SFX > JYKDOK
 • yleiset ja monitieteiset tietokannat
  • ongelma suuri kattavuus, mutta surkea tarkkuus
  • JYKDOK / Kansainvälisten e-aineistojen haku
  • Google Scholar
 • tieteenalakohtaiset
  • hyvä kattavuus ja tarkkuus
  • esim. Philosopher's Index (Ebsco), Social Services Abstracts, Sociological Abstracts ja Worldwide Political Science Abstracts (ProQuest)
  • Usean tietokannan yhtäaikainen haku mahdollista sekä Ebscossa että ProQuestissa. Molemmat sisältävät myös lähialojen tietokantoja

Kun etsit sanomalehtiartikkeleita tai sanomalehtiä

 • kotimaisia:
  • Media-arkisto
  • lehtien arkistohaut: Sanomalehdet verkossa
  • ePress-tietokanta, maakunta- ja paikallislehtiä digitaalisina näköisversioina
  • artikkeleiden kokotekstisaatavuus ei kattava
  • Jos löydät artikkelin julkaisutiedot, tarkista JYKDOK-haulla ja/tai kirjaston Lehdet-sivustolta, onko kyseinen lehti meillä esim. mikrofilmattuna.
  • Muista myös kaupunginkirjaston lehtivalikoima.
 • kansainvälisiä:
  • ProQuest Newsstand
  • PressReader (uusimmat 90 päivää)

Muista myös

 • lähitieteiden tiedonlähteet
 • EU, valtion virallisjulkaisut, tilastot
  • uudemmat aineistot useimmiten (vapaasti) verkossa.
  • Eduskunnan kirjaston ELKI-linkkitietokanta
  • Eilen - Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia

Kirjastotuutorissa:

JYKDOK:

Muita:

Tutkimusmenetelmät ja -aineistot

Tutkimusaiheesi ja siitä tekemäsi tutkimuskysymykset ovat pohjana menetelmävalinnoillesi.

 • Menetelmävalinnoissa apuna: Menetelmäpolkuja humanisteille.
 • Sen englanninkielisestä versiosta, Mapping Research Methods, löydät englanninkieliset hakutermit.
 • SAGE Research Methods (SRM), jossa tutkimusesimerkkejä sisältävä SAGE Research Methods Cases
 • Valmiita kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tutkimusaineistoja maksutta esim. opinnäytteisiin: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto / Aila palveluportaali
  • Palveluportaali Aila > Avaa Aila > Aineistoluettelo > selaa esimerkiksi asiasanalla.
  • Paljon kvantitatiivisia aineistoja, kuten International social survey programme (ISSP); mutta myös kvalitatiivisia aineistoja eri aihealueilta.

Tietokantojen käyttöoppaissa:

Arvioi ja tallenna lähteet, opettele viittaukset.

 • Ota käyttöösi refworks-viitteidenhallintaohjelma opintojesi alusta lähtein.
 • RefWorksissa viittaustyylinä Chicago, Harvard tai Janus-lehti, myös APA, APSA, ASA, MLA. Tarkista viittaustyyli ohjaajaltasi, tärkeintä on käyttää systemaattisesti yhtä tyyliä.
 • Viittaustyyleistä tietoa myös laitoksen  Pro gradu -ohjeissa.
Tallenna lähteet ja viittaa oikein

 

Opinnäytteesi valmistuessa toimita se kirjastoon julkaistavaksi JYX-julkaisuarkistossa. Se voidaan julkaista

 • avoimesti verkossa (suositellaan)
 • käytettäväksi vain rajoitetusti tietyllä kirjaston koneella
Julkaise opinnäytteesi

  Apua ja koulutusta kirjastosta

  Kysy, vastaamme yleensä joko saman tai seuraavan työpäivän kuluessa. Kysy tai anna palautetta
  Osallistu tiedonhankinnan opetukseen.

  Perustaidot kuntoon LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet -verkkokurssilla (1 op)

  Tietojen päivittäminen seminaariryhmäsi kanssa tiedonhankinnan koulutuksessa.

  Zotero-koulutus:  Aikataulut ja ilmoittautuminen, hae kurssin nimellä.

  Varaa henkilökohtainen tiedonhankinnan ohjausaika, kun teet gradua tai väitöskirjaa. Varaa tiedonhaun ohjausaika