Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Tietokantojen käyttöoppaita

tekijä: eemakopo — Viimeisin muutos tiistai 23. huhtikuuta 2024, 09.39

Kaikki Jyväskylän yliopiston kirjastossa käytössä olevat tiedonlähteet löydät JYKDOKin perushaulla, esirajaus pudotusvalikosta: Tietokannat.
Tiedonhaun peruskysymykset selviävät Kirjastotuutorista.
Ks. myös Tiedonhankinta eri tieteenaloilla -sivusto.

Tiedontuottaja/ tietokanta

Vapaasti
verkossa?
Etäkäyttöohje
SisältöKokotekstejä?Käyttöopas

ARTO > Käytä:

JYKDOK / Kotimaiset artikkelit (ARTO)

Kyllä Kotimaisia (aikakauslehti)artikkeleita. Viitteitä; katso SFX- linkitys lehden saatavuustietoihin JYKDOKissa.

 

Ebook Central Ei, kirjaudu
etäkäyttäjäksi.

Laaja monitieteinen e-kirjakokoelma;
mm. humanistisia, IT-, kasvatus-, liikunta-, luonnon-, talous-, terveys- ja yhteiskuntatieteitä.

Myös kurssikirjoja.

Kyllä.

E-kirjojen ja muiden e-aineistojen käyttöopas 

Ebsco Ei, kirjaudu
etäkäyttäjäksi.

Tieteenalakohtaisissa tietokannoissa artikkeleita, kirjoja ja/tai konferenssijulkaisuja ym. aineistoa. Katso lisää: Document Type.

Tärkeimmät tieteenalakohtaiset:

 • Filosofia: Philosopher's Index
 • Historia: Historical Abstracts
 • Kielet ja kirjallisuus: MLA International Bibliography
 • Liikuntatieteet: SportDiscus with Full Text
 • Psykologia: PsycINFO, PsycArticles
 • Taloustieteet: Business Search Elite
 • Terveystieteet: CINAHL
 • Viestintätieteet: Commucation and Mass Media Complete

Usein kokoteksti / linkki
kokotekstiin.

SFX-linkityksellä voit tarkistaa kokotekstin saatavuuden muista tietokannoista.

HUOM! Full Text -rajaus
rajaa pois osan kokoteksteistä:

 • Business Source Elite
 • Historical Abstracts
 • SportDiscus

 

Pikaopas

Ebscon omat opassivut (engl.)

Ellibs

Ei, kirjaudu etäkäyttäjäksi.

 

Suppea suomen- ja englannninkielinen e-kirjakokoelma.

Myös kurssikirjoja.

Kyllä

E-kirjojen ja muiden e-aineistojen käyttöopas 

 

Finna

Kyllä

Finna on kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisluettelo: kirjat, lehdet, opinnäytteet (Turun opinnäytteet puuttuvat).

Finnassa myös kotimaisia artikkeleita (ARTO).

Painetut aineistot: jos aineisto ei ole saatavilla Jyväskylän yliopiston kirjastosta, tilaa kaukolainaksi.
E-aineistot: linkki kokotekstiin.

Finnan hakuohje

Google Scholar Haku: kyllä.
Aineistoista vain
osa. Kannattaa kirjautua
etäkäyttäjäksi.
Internet-hakukone, pääosin tieteellisiä artikkeleita, kirjoja ja muita dokumentteja. Usein linkki kokotekstiin.  

Tietokannan omat hakuohjeet (engl)

Tiesitkö tämän Googlesta?

JYKDOK Kyllä

Jyväskylän yliopiston kirjaston aineistot: kirjat, lehdet, JY:n opinnäytteet, tietokannat;
Kotimaiset artikkelit (Arto); Kansainvälisten e-aineistojen haulla kv. artikkelit.

Opinnäytteitä muualta, ks. Finna. Tarkemmin Kirjastotuutorissa.

Painetut aineistot: tarkista
saatavuus ja hae kirjastosta.
E-aineistot: linkki kokotekstiin.

Tietokannan oma pikaohje

 

InCites Journal Citation Report (JCR) Ei, kirjaudu
etäkäyttäjäksi.

Lehtien arviointisuureita: impaktiluvut (Impact factor), Immediacy Index, Eigenfactor Score ym.

Lehtien lyhenteitä

Tietokannan osiot:

 • Science Edition: luonnontieteet, lääketiede, tekniikka, liikuntatieteet, terveystieteet
 • Social Sciences Edition: sosiaalitieteet, psykologia, taloustiede, kasvatustiede.
Vain listauksia ja taulukoita

Tietokannan omat hakuohjeet (engl.)

JSTOR Kyllä Aikakauslehtien arkistotietokanta (ei uusimpia lehtiä), mm. humanistiset, talous- ja yhteiskuntatieteet. Kyllä Tietokannan omat hakuohjeet (engl.)
Literature Research Center (LRC) Ei, kirjaudu
etäkäyttäjäksi.
Kirjallisuusaiheisia hakuteoksia, artikkeleita, kirjasarjoja, kritiikkejä, bibliografioita ja kirjailijoiden elämäkertatietoja. Kyllä

Tietokannan omat hakuohjeet Help-painikkeesta (engl.)

Melinda > Käytä:

Finna

Kyllä

Finna on kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisluettelo: kirjat, lehdet, opinnäytteet (Turun opinnäytteet puuttuvat).

Finnassa myös kotimaisia artikkeleita (ARTO).

Painetut aineistot: jos aineisto ei ole saatavilla Jyväskylän yliopiston kirjastosta, tilaa kaukolainaksi.
E-aineistot: linkki kokotekstiin.

Finnan hakuohje

Ovid Ei, kirjaudu
etäkäyttäjäksi.

Artikkeleita

 • Lääketiede: Medline, EBM Reviews

Usein kokoteksti / linkki
kokotekstiin.

HUOM! Full Text -rajaus
rajaa pois osan kokoteksteistä.

Pikaopas

Tietokannan omat hakuohjeet Help-painikkeesta (engl.)

ProQuest Ei, kirjaudu
etäkäyttäjäksi.

Eri tieteenalojen artikkeleita, kirjoja ja/tai konferenssijulkaisuja tietokannasta riippuen, sanomalehtiä, väitöskirjoja.

Tieteenalan keskeisiä lähteitä mm.:

 • Kasvatustieteet: ERIC
 • Luonnontieteet: esim. ASFA, Biological Sciences
 • Taloustieteet: ABI/INFORM
 • Yhteiskuntatieteet: Social Services, Sociological ja Worldwide Political Science Abstracts

Usein kokoteksti / linkki
kokotekstiin.

SFX-linkityksellä voit tarkistaa kokotekstin saatavuuden muista tietokannoista.

Pikaopas

Tietokannan omat hakuohjeet Help-painikkeesta (engl.)

Proquestin alakohtaisia oppaita

Reaxys Ei, kirjaudu
etäkäyttäjäksi.

Sisältää mm. kemian tietokannat Beilstein ja Gmelin. Tietoa orgaanisista ja epäorgaanisista aineista ja organometalleista. Tietoa reaktioista ja synteeseistä. Kokeellista dataa.

Viitteitä ja faktatietoa

Tietokannan omat pikaohjeet (engl.)

Lisätietoa

SAGE Knowledge Ei, kirjaudu
etäkäyttäjäksi
Hakuteoksia eri tieteenaloilta, erityisesti talous- ja yhteiskuntatieteistä. Kyllä Tietokannan omat hakuohjeet (engl.)
SAGE Research
Methods (SRM)
Ei, kirjaudu
etäkäyttäjäksi
Metodikirjoja, tutkimusesimerkkejä (Cases), hakuteoksia, artikkeleita ja videoita. Kyllä

Pikaopas

Tietokannan omat hakuohjeet (engl.)

Scopus Ei; kirjaudu
etäkäyttäjäksi

Artikkeleita, sarjoina ilmestyviä kirjoja ja konferenssijulkaisuja.

Viittaustietoja ja niihin perustuvia tutkimuksen arviointisuureita: SNIP, SJR, h-indeksi.

Mm. lääke- ja terveystieteet, luonnontieteet, tekniikka, yhteiskuntatieteet, humanistiset tieteet.

Aineistotyypistä riippuen linkki kokotekstiin.

SFX-linkityksellä voit tarkistaa kokotekstin saatavuuden.

Pikaopas (Oulu)

Tietokannan omat hakuohjeet (engl.)

SFS Online Ei; kirjaudu
etäkäyttäjäksi

Kokoelma erikseen käyttöön ostettuja standardeja.

Kyllä (vain sopimukseen kuuluvat standardit).

Käyttöehdot ja -ohjeet

Web of Science (WoS) Ei; kirjaudu
etäkäyttäjäksi

Artikkeleita.

Viittaustietoja ja niihin perustuvia tutkimuksen arviointisuureita: h-indeksi, impaktiluvut linkkinä JCR-tietokannasta.

Tietokannan osiot:

 • Science Citation Index Expanded: mm. luonnontieteet, matematiikka, IT
 • Social Sciences Citation Index: mm. yhteiskuntatieteet, psykologia, historia
 • Arts & Humanities Citation Index: mm. taiteiden ja kirjallisuuden tutkimus, kielitiede, musiikki, historia

Usein linkki kokotekstiin.

SFX-linkityksellä voit tarkistaa kokotekstin saatavuuden.

Pikaopas (Oulu)

Tietokannan omat hakuohjeet (engl.)

Mobiilikäyttö (engl.)

 

Sivun työstämisessä käytetty apuna Oulun yliopiston kirjaston vastaavaa sivustoa.