Tietokantojen käyttöoppaita

tekijä: Eeva Marjatta Koponen Viimeisin muutos torstai 01. joulukuuta 2016, 14.43

Kaikki Jyväskylän yliopiston kirjastossa käytössä olevat tiedonlähteet löydät JYKDOKin perushaulla, esirajaus pudotusvalikosta: Tietokannat.
Tiedonhaun peruskysymykset selviävät Kirjastotuutorista.
Ks. myös Tiedonhankinta eri tieteenaloilla -sivusto.

Tiedontuottaja/ tietokanta

Vapaasti
verkossa?
Etäkäyttöohje
SisältöKokotekstejä?Käyttöopas

ARTO > Käytä:

JYKDOK / Kotimaiset artikkelit (ARTO)

Kyllä. Kotimaisia (aikakauslehti)artikkeleita. Viitteitä; katso SFX- linkitys lehden saatavuustietoihin JYKDOKissa.

 

Ebrary Ei; kirjaudu
etäkäyttäjäksi.

Laaja monitieteinen e-kirjakokoelma;
mm. humanistisia, IT-, kasvatus-, liikunta-, luonnon-, talous-, terveys- ja yhteiskuntatieteitä.

Myös kurssikirjoja.

Kyllä.

E-kirjojen käyttöopas Kirjastotuutorissa

E-kirjat -koulutus

Ebsco Ei; kirjaudu
etäkäyttäjäksi.

1. Monialainen lehtipalvelu, artikkeleita:

 • Academic Search Elite

2. Tieteenalakohtaisissa tietokannoissa artikkeleita, kirjoja ja/tai konferenssijulkaisuja ym. aineistoa. Katso lisää: Document Type.
Tärkeimmät tieteenalakohtaiset:

 • Filosofia: Philosopher's Index
 • Historia: Historical Abstracts
 • Kielet ja kirjallisuus: MLA International Bibliography
 • Liikuntatieteet: SportDiscus with Full Text
 • Taloustieteet: Business Search Elite
 • Terveystieteet: CINAHL
 • Viestintätieteet: Commucation and Mass Media Complete

Usein kokoteksti / linkki
kokotekstiin.

SFX-linkityksellä voit tarkistaa kokotekstin saatavuuden muista tietokannoista.

HUOM! Full Text -rajaus
rajaa pois osan kokoteksteistä:

 • Academic Search Elite
 • Business Source Elite
 • Historical Abstracts
 • SportDiscus

 

Pikaopas

Ebscon omat opassivut (engl.)

Ellibs

Ei; kirjaudu etäkäyttäjäksi.

 

Suppea suomen- ja englannninkielinen e-kirjakokoelma.

Myös kurssikirjoja.

Kyllä

E-kirjojen käyttöopas Kirjastotuutorissa

E-kirjat -koulutus

Finna

Kyllä.

Finna on kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisluettelo: kirjat, lehdet, opinnäytteet (Turun opinnäytteet puuttuvat).

Finnassa myös kotimaisia artikkeleita (ARTO).

Painetut aineistot: jos aineisto ei ole saatavilla Jyväskylän yliopiston kirjastosta, tilaa kaukolainaksi.
E-aineistot: linkki kokotekstiin.

Finnan hakuohje

Google Scholar Haku: kyllä.
Aineistoista
osa: kyllä, osa: ei;
kannattaa kirjautua
etäkäyttäjäksi.
Internet-hakukone; pääosin tieteellisiä artikkeleita, kirjoja ja muita dokumentteja. Usein linkki kokotekstiin, huomaa Vapaasti verkossa -sarake.

Tietokannan omat hakuohjeet (engl)

Tiesitkö tämän Googlesta?

JYKDOK Kyllä

Jyväskylän yliopiston kirjaston aineistot: kirjat, lehdet, JY:n opinnäytteet, tietokannat; PCI-haulla kv. artikkelit.

Kotimaiset artikkelit, ks. ARTO.

Opinnäytteitä muualta, ks. Melinda. Tarkemmin Kirjastotuutorissa.

Painetut aineistot: tarkista
saatavuus ja hae kirjastosta.
E-aineistot: linkki kokotekstiin.

Tietokannan oma pikaohje

JYKDOK-koulutus

Journal Citation Report (JCR) Ei; kirjaudu
etäkäyttäjäksi.

Lehtien arviointisuureita: impaktiluvut (Impact factor), Immediacy Index, Eigenfactor Score ym.

Lehtien lyhenteitä.

Tietokannan osiot:

 • Science Edition: luonnontieteet, lääketiede, tekniikka, liikuntatieteet, terveystieteet
 • Social Sciences Edition: sosiaalitieteet, psykologia, taloustiede, kasvatustiede.
Vain listauksia ja taulukoita.

Tietokannan omat hakuohjeet (engl.)

JSTOR Kyllä. Aikakauslehtien arkistotietokanta (ei uusimpia lehtiä); mm. humanistiset, talous- ja yhteiskuntatieteet. Kyllä. Tietokannan omat hakuohjeet (engl.)
Literature Research Center (LRC) Ei; kirjaudu
etäkäyttäjäksi.
Kirjallisuusaiheisia hakuteoksia, artikkeleita, kirjasarjoja, kritiikkejä, bibliografioita ja kirjailijoiden elämäkertatietoja. Kyllä.

Tietokannan omat hakuohjeet Help-painikkeesta (engl.)

Melinda > Käytä:

Finna

Kyllä.

Finna on kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisluettelo: kirjat, lehdet, opinnäytteet (Turun opinnäytteet puuttuvat).

Finnassa myös kotimaisia artikkeleita (ARTO).

Painetut aineistot: jos aineisto ei ole saatavilla Jyväskylän yliopiston kirjastosta, tilaa kaukolainaksi.
E-aineistot: linkki kokotekstiin.

Finnan hakuohje

Ovid Ei; kirjaudu
etäkäyttäjäksi.

Artikkeleita

 • Lääketiede: Medline, EBM Reviews

Usein kokoteksti / linkki
kokotekstiin.

HUOM! Full Text -rajaus
rajaa pois osan kokoteksteistä.

Pikaopas

Tietokannan omat hakuohjeet Help-painikkeesta (engl.)

ProQuest Ei; kirjaudu
etäkäyttäjäksi.

Eri tieteenalojen artikkeleita, kirjoja ja/tai konferenssijulkaisuja tietokannasta riippuen, sanomalehtiä, väitöskirjoja.

Tieteenalan keskeisiä lähteitä mm.:

 • Kasvatustieteet: ERIC
 • Liikuntatieteet: Physical Education Index
 • Luonnontieteet: esim. ASFA, Biological Sciences
 • Psykologia: PsycINFO
 • Taloustieteet: ABI/INFORM
 • Yhteiskuntatieteet: Social Services, Sociological ja Worldwide Political Science Abstracts

Usein kokoteksti / linkki
kokotekstiin.

SFX-linkityksellä voit tarkistaa kokotekstin saatavuuden muista tietokannoista.

Pikaopas

Tietokannan omat hakuohjeet Help-painikkeesta (engl.)

Proquestin alakohtaisia oppaita

Reaxys Ei; kirjaudu
etäkäyttäjäksi.

Sisältää mm. kemian tietokannat Beilstein ja Gmelin. Tietoa orgaanisista ja epäorgaanisista aineista ja organometalleista. Tietoa reaktioista ja synteeseistä. Kokeellista dataa.

Viitteitä ja faktatietoa.

Tietokannan omat pikaohjeet (engl.)

Lisätietoa

RefWorks Ei; kirjaudu
etäkäyttäjäksi.
Omien lähteiden tallennus ja muokkaus, apuohjelmalla tekstinsisäiset viitteet ja lähdeluettelot. Aineistolinkit, tiedonlähteestä riippuen linkki kokotekstiin.

Pikaopas Kirjastotuutorissa

Palvelun omat ohjeet (uusi Refworks, engl.)

Lähteet talteen RefWorksilla -koulutus

SAGE Knowledge Ei; kirjaudu
etäkäyttäjäksi.
Hakuteoksia eri tieteenaloilta, erityisesti talous- ja yhteiskuntatieteistä. Kyllä. Tietokannan omat hakuohjeet (engl.)
SAGE Research
Methods (SRM)
Ei; kirjaudu
etäkäyttäjäksi.
Metodikirjoja, tutkimusesimerkkejä (Cases), hakuteoksia, artikkeleita ja videoita. Kyllä.

Pikaopas

Tietokannan omat hakuohjeet (engl.)

SciFinder Chemical Abstracts Ei; kirjaudu
etäkäyttäjäksi ja tietokantaan omilla tunnuksillasi.
Kemian ja sen lähialojen artikkeleita, kirjoja, konferenssijulkaisuja, patentteja, tietoa orgaanisista aineista ja reaktioista,  epäorgaanisista aineista sekä sekvensseistä. Viitteitä ja faktatietoa.

Käyttäjäksi rekisteröityminen

Tietokantaan kirjautuminen

Lisätietoa ja oppaita

Scopus Ei; kirjaudu
etäkäyttäjäksi.

Artikkeleita, sarjoina ilmestyviä kirjoja ja konferenssijulkaisuja.

Viittaustietoja ja niihin perustuvia tutkimuksen arviointisuureita: SNIP, SJR, h-indeksi.

Mm. lääke- ja terveystieteet, luonnontieteet, tekniikka, yhteiskuntatieteet, humanistiset tieteet.

Aineistotyypistä riippuen linkki kokotekstiin.

SFX-linkityksellä voit tarkistaa kokotekstin saatavuuden.

Pikaopas (Oulu)

Tietokannan omat hakuohjeet (engl.)

Web of Science (WoS) Ei; kirjaudu
etäkäyttäjäksi.

Artikkeleita.

Viittaustietoja ja niihin perustuvia tutkimuksen arviointisuureita: h-indeksi, impaktiluvut linkkinä JCR-tietokannasta.

Tietokannan osiot:

 • Science Citation Index Expanded: mm. luonnontieteet, matematiikka, IT
 • Social Sciences Citation Index: mm. yhteiskuntatieteet, psykologia, historia
 • Arts & Humanities Citation Index: mm. taiteiden ja kirjallisuuden tutkimus, kielitiede, musiikki, historia

Usein linkki kokotekstiin.

SFX-linkityksellä voit tarkistaa kokotekstin saatavuuden.

Pikaopas (Oulu)

Tietokannan omat hakuohjeet (engl.)

Mobiilikäyttö (engl.)

 

Sivun työstämisessä käytetty apuna Oulun yliopiston kirjaston vastaavaa sivustoa.