Ovid pikaopas

by Eeva Marjatta Koponen last modified Mar 15, 2018 03:26 PM

Ovid-tietokantojen pikaopas

 

Tiedonhaun piirreNäin käytätEsimerkki
Sanan katkaiseminen

* tai $ sanan lopussa


# korvaa yhden merkin
sanan keskellä tai lopussa

? korvaa 0-1 merkkiä
sanan keskellä tai lopussa

adolescen* hakee myös adolescent, adolescense


wom#n hakee woman, women


counsel?ing hakee counseling, counselling

Fraasin ilmaiseminen Peräkkäin kirjoitetut sanat muodostavat fraasin.

physical fitness

Haussa käytettävät
operaattorit

Boolen operaattorit AND, OR, NOT

Läheisyysoperaattori adjX paikantaa termit, jotka ovat enintään X-1 sanan etäisyydellä toisistaan kumpaan suuntaan tahansa.

 

exercise adj3 counseling hakee counseling for exercise, exercise counseling, exercise and nutrition counseling jne.

Aihehaku asiasanalla (Advanced Search)

Hakusanat etsitään yksi kerrallaan.
Kun tietokannassa on käytössä kontrolloitu asiasanasto (Medline, EBM Reviews: CCRTC; PsycINFO) ja valittuna Map Term to Subject Heading, haku vie sanastoon, josta voit valita oikeat termit.
Jos asiasanan "mappaus" ei ole käytössä, hakusanoja etsitään kaikista kentistä (otsikko, asiasanakentät, tiivistelmä).

 

 

Hakusanat yhdistetään Boolen operaattoreilla hakuhistoriassa. Rastita yhdistettävät kentät ja valitse AND tai OR -painike.

ovid1

ovid2

Monikenttähaku
(Multifield Search)

Voit yhdistellä useita hakusanoja ja kohdentaa haun haluamallasi tavalla
(All Fields tai esim. Title).

ovid3

 

Perushaku
(Basic Search)

Haku luonnollisen kielen ilmaisuilla, lauseella tai kysymyksellä.
Ei käytetä sanojen katkaisua eikä Boolen operaattoreita.

Hakutulos ei ole kattava.
Hakutulokset ovat relevanssijärjestyksessä.

eating disorders of adolescent boys 
Rajaukset
(Limits)
Limits-linkistä saat pikarajausmahdollisuudet näkyviin.

Kaikki rajausmahdollisuudet saat Additional Limits -painikkeesta.

 

 

Ikäryhmät = Age Groups (Medline)
Julkaisutyypit = Publication Types, esim. Randomized Controlled Trial
(Medline)

Hakutulokset

 

 

 

 

Viitteiden tallennus RefWorksiin

Hakutulokset tulostuvat lyhyinä viitteinä (Citation), uusimmasta vanhimpaan.
Complete Reference = saat esiin koko viitteen.

Voit merkitä viitteitä rastittamalla tallennusta tai tulostusta varten.

Export
Valitse RefWorks, määrittele viitteistä tallennettavat tiedot ja lähetä ne Export Citations -linkistä.

Linkit / Full text =  linkki artikkelin kokotekstiin.

ovid4
Hakuhistorian tallennus
(My Workspace)
Luo itsellesi oma työtila My Account -linkistä.

Tallenna hakuhistoria Save All -linkistä.