Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

ProQuest pikaopas

by eemakopo — last modified Feb 22, 2022 12:13 PM

ProQuest-tietokantojen pikaopas

Tiedonhaun piirre / toimintoNäin käytätEsimerkki

Tietokannan valinta;
yhtäaikainen haku mahdollinen:

  • yhdestä tai useasta tietokannasta
  • kokonaisesta aihealueesta

Valitse tietokanta:

  • All databases > Search subject areas = Ainnemukainen luettelo tietokannoista. HUOM: yhdysvaltalainen tieteenalajaottelu
  • All databases -haku ei ProQuestin laajuuden takia suositeltava
Kokotekstien saatavuus;
määrä vaihtelee huomattavasti tietokannasta toiseen
Täppi kohtaan Limit to: Full text. Sanomalehti- ja väitöskirjatietokannoissa parhaiten kokotekstejä;
yläpalkin Searching-linkin tietokantalistauksissa kuvake:
Full Text Included

Sanahaku / All fields (no full text);
lisää kattavuutta

Haku kohdistuu mm.: aineiston nimi, tekijä(t), tiivistelmä ja asiasanat.

Katkaisumerkki tähti *.

Fraasihaku "lainausmerkeillä".

child* (= child, children, childhood...)

"coffee break learning*"

Asiasanahaku / Subject heading;
lisää tarkkuutta

Haku kohdistuu asiasanoihin;
tarkista termit asiasanastosta = Thesaurus.

Useista tietokannoista yhtä aikaa haettaessa yleensä ensin valittava, mitä tesaurusta käyttää.

Huom! Hakulomakkeelle omaa hakutermiä kirjoitettaessa ilmestyvät ehdotukset muiden käyttäjien hakutermejä, ei asiasanoja.

adventure learning (suom. elämyspedagogiikka)
Haun rajaaminen

Useita rajausmahdollisuuksia, esim.:

  • Peer reviewed = vertaisarvioidut artikkelit
  • Scholarly journals = akateemiset lehdet
Tehtyjen hakujen tallennus

Istuntokohtaisesti automaattinen,
pidenpiaikaisesti My Research -palvelussa (vaatii kirjautumisen).

Hakujen muokkaus- ja hälytystoiminnot (uutuusvahti).

Valitut viitteet / Selected items

Täppi valitun viitteen kohdalle; mahdollistaa eri hauista saatujen viitteiden yhtäaikaisen käsittelyn.

Istuntokohtaisesti hakutuloksessa edellisten hakujen valitut viitteet näkyvät täpättyinä.

Viitteiden tallennus Zoteroon Zotero Connector -selainlaajennus toimii ProQuestin kanssa. Voit viedä hakutulossivulta useamman lähteen kerrallaan.