Tiedonhallinta

tekijä: Marja Liisa Kokko Viimeisin muutos keskiviikko 16. marraskuuta 2011, 12.50

Taustaa:

Tiedonhallinta ymmärretään tiedonhankintaan laajempana tutkimusosaamisen osa-alueena. Tiedonhankintataitojen (ks. tieteellinen tiedonhankinta) lisäksi tiedonhallintaa ovat taidot hyödyntää teknisiä sovelluksia, joilla varmistetaan kerätyn aineiston säilyvyys. Tässä osassa keskitytään nimenoaan tiedonorganisointiin, varastointiin ja tutkimusaineiston jatkokäyttöä koskeviin kysymyksiin.

Tiedonhallintasuunnitelma:

Yleistä:

Tutkijan olisi hyvä jo työnsä alkuvaiheessa hahmottaa itselleen "tiedonhallintasuunnitelma", jolla varmistetaan ensisijaisesti se, että tiedonhankinta on ollut sekä systemaattista että automaattisesti päivittyvää ja että työtä varten kerätty tutkimusaineisto on käytettävissä koko väitöskirjaprosessin ajan. Tutkimusaineistojen tiedonhallinnalla pyritään myös siihen, että aineisto on hyödynnettävissä myös jatkossa.

Tietoaineistojen systemaattinen kerääminen ja tallentaminen:

Kirjaston tarjoamien tutkimusaineiston hallintaan on kehitetty erilaisia hakutulosten tallennusmenetelmiä:

-Lähes jokainen tietokanta mahdollistaa hakujen tallennuksen, lähettämisen sähköpostiin ja viemisen viitteiden hallintaohjelmaan. Tietokannat tarjoavat myös Oma kirjahylly -typpisiä palveluja. Katso esimerkiksi NELLI-portaalin OmaNelli-ohjeet.

-Jyväskylän yliopistossa on käytössä RefWorks -viitteidenhallintaohjelma:

 

Tutkimusaineistojen hallinta:

Jyväskylän yliopistossa Tietohallintokeskus, THK, tukee henkilökunnalle ja opiskelijoille SPSS-tilasto-ohjelman käyttöön ja tilastoanalyyseihin. Saat myös opastusta tutkimusaineiston tallennukseen ja aineiston keräämiseen sähköisesti web–kyselyin mrInterview –ohjelmalla. Katso palvelusta THK:n sivulta Tietohallintokeskus tutkijan tukena. Katso myös neuvonnan päivystysajat.

 

Lisää tiedonhallintasuunnitelmasta:

Tutkimusaineistojen käytettävyydellä ja elinkaarisuunnittelulla on laaja tiedepoliittinen kiinnostus. OKM ja Suomen Akatemia kannustavat tutkijoita ja tutkimusryhmiä tekemään tiedonhallintasuunnittelemansa niin, että tutkimuksessa kerätty aineisto on jatkossa myös muiden tutkijoiden käytettävissä. Katso ohjeet SA:n edellyttämään tiedonhallintasuunnitelmaan.

Tampereella sijaitseva Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto tarjoaa ohjeita tiedonhallinnan suunnittelusta. Ohjeet on sovellettavissa laajasti erilaiseen tutkimukseen.

Lisää:

-Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston johtajan Sami Borgin artikkeli Tutkimusdata meriittinä.

-Julkaisuja tutkimusaineistojen arkistoinnin ja jatkokäytön etiikasta. Kirjoittaja Helena Laaksonen

-Lisää mielenkiintoisia keskusteluja: Tietoarkistoblogi