Väitöskirjan julkaiseminen

tekijä: Marja Liisa Kokko Viimeisin muutos tiistai 06. syyskuuta 2011, 11.31

Väitöskirjan julkaiseminen Jyväskylän yliopiston julkaisusarjoissa:

 

Yleistä:

Väitöskirjan julkaisemiseen liittyviä kysymyksiä voi esittää suoraan kirjaston julkaisuyksikön henkilökunnalle

-Väitöskirjojen julkaisu -sivulla tietoa mm. väitöskirjan verkkojulkaisemisesta ja lupa-asioista, jotka liittyvät väitöskirjaan sisältyvien artikkeleiden rinnakkaistallentamisesta.

Väitöskirjan julkaisuohje (pdf), johon kannattaa tutustua jo tutkimustyön alkuvaiheessa. Ohjeissa kerrotaan väitöskirjatyön julkaisemisesta ja sen ulkoasuun liittyvistä seikoista. Siinä on kerrottu myös niin kutsutun artikkeliväitöskirjan tekeminen ja kerrottu perusperiaateet Jyväskylän yliopiston rinnakkaisjulkaisemisesta.

Tietohallintokeskuksen väitöskirjan mallipohja

-kirjaston ja THK:n koulutus Väitöskirja kuosiin -koulutukset (esim. täsmäopetus sisältää sekä RefWorks-viitteidenhallintaohjelman että Word-väitöskirjamallipohjan. Koulutuksessa edetään kirjoitusprosessin mukaan ja molempien työkalujen opastus lomittuu toisiinsa); ks. kirjasto kouluttaa

HUOM! Väitöskirjan verkkojulkaiseminen Jyväskylän yliopistossa:
Julkaisuprosessin maksuttomuuden edellytyksenä on myös, että väittelijä antaa luvan väitöskirjansa julkaisemiseen verkossa. Verkkojulkaiseminen parantaa väitöskirjan näkyvyyttä ja saavutettavuutta sekä mahdollistaa tutkimuksen pitkäaikaissäilyvyyden. Mikäli lupaa sähköiseen julkaisemiseen ei saada, vastaa väittelijä väitöskirjan tuotanto- ja painatuskustannuksista.

Lisää:

Julkaisupalvelut Jyväskylän yliopistossa

Julkaisutoiminta Jyväskylän yliopistossa