Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Aineiston avaaminen, julkaiseminen ja arkistointi

tekijä: timapupu Viimeisin muutos tiistai 27. kesäkuuta 2023, 11.59

Opinnäyteprosessin päättyessä

Materiaali on siirretty uusille sivuille (linkki). Tätä Kopassa olevaa materiaalia ei enää päivitetä ja siinä voi olla vanhentuneita tietoja.

 Aineistonhallintasuunnitelmassa kerrot tässä kohtaa

1 Mitä aiot tehdä aineistollesi sen jälkeen, kun opinnäyte on valmis? 

Liittyy FAIR-periaatteisiin Accessible ja Re-usable. 

Tässä kohtaa mietit, mitä tutkimusaineistollesi on tarkoitus tehdä, kun oma opinnäyteprosessisi on päättynyt: 

 • Jos luovutat keräämäsi ja tuottamasi aineiston tutkimusryhmällesi tai muulle vastaavalle, tee ryhmän kanssa sopimus aineistoon liittyvien oikeuksien siirrosta (vrt. aineistoon liittyvistä oikeuksista sopiminen tämän kurssin alkupuolella). 

 • Julkaisemisen osalta mieti ensiksi, onko sinulla oikeus tehdä niin. Onko aineisto jo julkaistu esimerkiksi jossain arkistossa? Oletko tehnyt sopimuksen esimerkiksi tutkijaryhmän tai yrityksen kanssa, ettei aineistoa saa julkaista? Sisältääkö aineisto jotain salassa pidettäviä tietoja, jolloin vain metatietojen julkaiseminen on mahdollista? Ja edelleen, onko aineisto niin merkittävää, että pelkkä metatietojen julkaiseminen kannattaa, ja onko primääriaineisto siinä tapauksessa kunnolla arkistoitu? 
  • Jatkotutkimuksessa linjauksena on, että kaikista aineistoista julkaistaan vähintään metatiedot. Maisterivaiheessa aineiston käyttökelpoisuuden ja julkaisun mahdollisuudet ja hyödyt opiskelija arvioi itse yhdessä ohjaajansa kanssa.  
  • Tarvittaessa Avoimen tiedon keskus auttaa! 
 • Mikäli julkaiseminen on mahdollista ja se kannattaa, voit julkaista tutkimusaineistosi ja siihen liittyvät metatiedot yliopiston digiarkistossa JYX:ssä tai eurooppalaisessa Zenodo-arkistossa. Opiskelijoiden osalta tutkimusaineiston julkaiseminen on kuitenkaan vielä ole vakiintunutta, ja toimivia käytänteitä ollaan vasta muodostamassa.

 • Mikäli tutkimusaineistosi ei sittenkään ollut tutkimusprosessisi merkittävä tulos ja aiot hävittää sen, muista, että se ei missään vaiheessa saa päästä ulkopuolisten käsiin!  
  • Ennen hävittämistä tarkista opinnäytteesi ohjaajalta, kuinka kauan oppiaineessasi tutkimusaineistot on säilytettävä, ettei opinnäyteprosessisi vaarannu.
  • Tiedostojen poistaminen ja roskakorin tyhjentäminen ei riitä, sillä tiedot ovat edelleen palautettavissa, vaikka roskakori olisi tyhjennetty. Tietoturvallisin tapa hävittää tiedostot on ylikirjoittamalla. 
   Ylikirjoittamiseen on erillisiä ohjelmia. Voit ajatella ylikirjoittamista eräänlaisena teknisenä paperisilppurina, joka tuhoaa datan.  Ylikirjoittaminen tarkoittaa sitä, että tiedosto tai tallennusväline täytetään useita kertoja satunnaisella datalla, jonka jälkeen ei pystytä enää saamaan esille alkuperäisiä tiedostoja. 
   Ylikirjoitukseen sopivia ohjelmia: 
  • Paperiset aineistot viedään luottamuksellisten paperien kierrätyslaatikkoon, josta ne päätyvät silppuriin. Ei siis koskaan tavalliseen paperinkeräyslaatikkoon tai roskikseen! Useissa yliopiston rakennuksissa on tähän tarkoitukseen tummanharmaita lukollisia Sulo-pönttöjä. 
  • Palautettavat tallennusvälineet (esim. nauhurit) tyhjennetään ylikirjoittamalla ennen palautusta.
  • Hävitettävät tallennusvälineet tyhjennetään ylikirjoittamalla ja viedään lukittuun luottamuksellisen materiaalin kierrätyslaatikkoon. Näitä vihreitä lukollisia Sulo-pönttöjä löydät yliopiston eri rakennusten vahtimestaripisteistä. 

Huomioi päätöstä tehdessäsi, että tutkimusaineistojen jatkokäytön mahdollistava aineiston avaaminen, julkaiseminen ja arkistointi ovat tieteellisen tutkimuksen keskeisiä arvoja ja yksi avoimen vastuullisen tieteen osa-alueista. Esimerkki avoimen tieteen kokonaisuuden jäsentelystä: 

 

Kuva: Bueno de la Fuente, Gema. What is Open Science? FOSTER-portaali / EU

Tutkimusaineistojen elinkaari

"Tutkimusaineistojen elinkaari" -kuva  kokoaa yhteen koko tutkimusprosessin aineistonhallinnan näkökulmasta, vrt. kuva "Vastuullinen tiede ja tutkimusaineistojen hallinta opinnäyteprosessissa" tämän kurssin alussa.  

 

 

Kuva: Tutkimusaineiston elinkaaren eri vaiheet. Aineistonhallinnan käsikirja. 


Yhteenveto:  Mitä aiot tehdä aineistollesi sen jälkeen, kun se on valmis? 

 

 • Hävitätkö aineiston, milloin ja miten?

 • Voiko aineiston metatiedot julkaista ja jos, niin missä?

 • Jos aineistoa säilytetään mutta ei julkaista, missä ja miten pitkään?

 • Jos aiot julkaista aineiston, missä ja milloin, arvioi tähän tarvittava aika ja vaatiiko aineisto muutoksia, rajoittaako mikään julkaisua?