Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Aineiston yleiskuvaus ja laadun varmistaminen

tekijä: timapupu Viimeisin muutos torstai 03. syyskuuta 2020, 13.38

Aineiston yleiskuvaus ja laadun varmistaminen

tekijä: timapupu Viimeisin muutos tiistai 27. kesäkuuta 2023, 11.57

Materiaali on siirretty uusille sivuille (linkki). Tätä Kopassa olevaa materiaalia ei enää päivitetä ja siinä voi olla vanhentuneita tietoja.

Aineistonhallintasuunnitelmassa kerrot tässä kohtaa

1 Millaiseen aineistoon tutkimuksesi perustuu? Millaista aineistoa keräät, tuotat tai käytät uudelleen?

2 Miten varmistat aineistosi yhtenäisyyden ja laadun?

Liittyy FAIR-periaatteisiin FindableAccessible ja Re-usable 

Aloita aineistonhallintasuunnitelma kertomalla lyhyesti aineistosi perusasiat. Aineisto voi olla esimerkiksi tekstejä, kuvia, valokuvia, mittaustuloksia, tilastoja, fyysisiä näytteitä tai koodia. Jos käytät jo aiemmin kerättyä aineistoa, kerro, mistä aineisto on peräisin ja onko aineisto arkistoitu. Millaista aineistoa keräät? Millaista aineistoa tuotat? Käytätkö aiemmin kerättyä aineistoa?

Usein tuotat uutta aineistoa raakadatan pohjalta, esim. taulukointeja, kaavioita.

Pohdi myös, miten paljon aineiston säilyttäminen vaatii tilaa (gigoja tai fyysistä tilaa, arvio riittää)? Jos kyseessä on epätavallisen paljon tilaa vievä aineisto, hanki tarvittava tila heti. Yleensä U-asemalla valmiiksi oleva tila riittää.

Miten huolehdit aineistosi yhtenäisyydestä. Toisin sanoen, miten varmistat aineiston laadunhallinnalla, että aineisto ei epähuomiossa muutu ja että aineisto pysyy virheettömänä koko sen elinkaaren aikana? Esimerkiksi

  • Otetaan raakadatasta tai alkutilanteesta kopio ja työskennellä kopion kanssa, jos mahdollista. 
  • Varmistetaan, että alkuperäinen tietosisältö säilyy, jos tietoja viedään järjestelmästä, muodosta tai paikasta toiseen. Esim. kyselyohjelmasta U-asemalle tai haastatteluäänitteestä litteraatiksi.
  • Säilytetään varmuuskopioita eri versioista: säilytä aineisto yliopiston U-asemalla, joka varmuuskopioituu automaattisesti. Lisäksi U-asemalla kannattaa säilyttää varmuuskopioita eri versioista, jotta opiskelija voi palata tarvittaessa aiempaan versioon, jos jotain on mennyt pieleen.
  • Tarkistutetaan äänitettyjen ja/tai kuvattujen aineistojen litteroinnit toisella henkilöllä (huom. jos aineisto sisältää henkilötietoja, aineistoa ei toki voi tarkistuttaa kenellä tahansa ulkopuolisella. Esim. parityönä tehtävissä graduissa litterointien tarkistaminen yhdessä on hyvä käytäntö)
  • Haastattelurunko ja -kysymykset ovat mahdollisimman samanlaiset kaikilla haastateltavilla.
  • Tarkistetaan mittalaitteiden kalibroinnit
  • Käytetään tarkistussummia jos ohjelmisto tarjoaa sellaista
  • Varmistetaan, että digitoitu aineisto vastaa riittävän tarkasti alkuperäistä fyysistä tai analogista aineistoa
Lähde

Vinkki! Katso halutessasi esimerkkejä DMP Tuulin julkisista aineistonhallintasuunnitelmista. Muistathan, että kopiointi ei kannata. Huomaa, että julkiset suunnitelmat eivät noudata samaa runkoa ja että niiden sisällössä saattaa olla puutteita tai virheellisyyksiä.