Aineistoon liittyvät oikeudet

tekijä: Tiia Marjaana Puputti Viimeisin muutos maanantai 28. kesäkuuta 2021, 13.55

Aineistoon liittyvät oikeudet

 Aineistonhallintasuunnitelmassa kerrot tässä kohtaa

1 Jos teet opinnäytettä tutkimusryhmän osana tai yritysyhteistyönä, mitä aineiston käytöstä on sovittu?

2 Liittyykö aineistoon tekijänoikeudella suojattua materiaalia? Mitä tällöin pitää huomioida?

Liittyy FAIR-periaatteisiin Accessible ja Re-usable. 

Aineistoon liittyvät oikeudet ovat yksi osa aineistonhallintaaAineistoon voi liittyä tekijänoikeuskysymyksiä, mikäli se sisältää teoskynnyksen ylittävää materiaalia tai mikäli se muodostaa tietokannan. Aineistoon liittyvistä käyttö-, säilytys-, ja jakeluoikeuksista kannattaa aina sopia kirjallisesti, mikäli aineistoon on osallisena useampi kuin yksi tutkija.  Tästä katso Openscience-sivustolta Ohjeita tutkimusaineistojen hallintaan ja julkaisemiseen JYUssa / Toimenpiteet. 

 

1. Aineistoon liittyvät oikeudet 

Aineistoon liittyvät oikeudet ovat yksi osa aineistonhallintaa. Oikeuksilla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, kenellä on käyttöoikeus aineistoon, miten aineistoa saa jakaa tai julkaista ja kuka päättää, mitä aineistolla tehdään. 

Jos teet opinnäytettä osana tutkimusryhmää tai yritysyhteistyönä, on tärkeää tehdä kirjallinen sopimus siitä, millaisia oikeuksia tutkimusryhmän jäsenillä on ja kenen vastuulla aineisto on. Kuka esimerkiksi päättää, mitä aineistolle tapahtuu opinnäytteesi valmistumisen jälkeen? Tämä on tärkeää erityisesti, jos suunnittelet jatko-opintoja ja ajattelet jatkavasi saman aineiston parissa gradun jälkeen. 

Näistä käyttö-, säilytys-, ja jakeluoikeuksista kannattaa aina sopia kirjallisesti, mikäli aineistoon on osallisena useampi kuin yksi tutkija. Katso Ohjeita tutkimusaineistojen hallintaan ja julkaisemiseen JYUssa / Toimenpiteet.  

Aineistoon voi liittyä myös tekijänoikeuskysymyksiä, mikäli se sisältää teoskynnyksen ylittävää materiaalia tai mikäli se muodostaa tietokannan.