Tekijänoikeudet

tekijä: Tiia Marjaana Puputti Viimeisin muutos torstai 03. syyskuuta 2020, 13.41

Tutkimusaineistoon liittyy tekijänoikeuksia, jos se sisältää teoksia tai muodostaa tietokannan.

Tekijänoikeus tarkoittaa, että tekijällä on oikeus määrätä teoksen käytöstä. Tekijänoikeuden suojaamasta teoksesta ei saa yleensä tehdä julkisia kopioita.  

Tekijänoikeus syntyy, kun tuotos ylittää teoskynnyksen.  Käytännössä teoskynnys ylittyy helposti: kunhan tuotos on itsenäinen (eli ei kopio olemassa olevasta teoksesta) ja tarpeeksi omaperäinen. Tuotos on tarpeeksi omaperäinen, jos toinen henkilö ei todennäköisesti tekisi samanlaista teosta. Tekijänoikeussuoja ei edellytä rekisteröintiä tai julkaisemista, eikä teoksen laadulla ja käytetyllä työmäärällä ole merkitystä. Toisin sanoen esimerkiksi pöytälaatikkorunot, lapsen piirustus, koreografia, tietokonepeli tai elokuva voivat saada tekijänoikeudellisen suojan.  Tekijänoikeus on voimassa tietyn aikaa, yleisimmin tekijän eläessä sekä 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen. 

Tutkimusaineistoon ei synny tekijänoikeutta, eli sinulla ei ole tekijänoikeutta keräämääsi raakadataan (esim. haastatteluaineisto).  Jos sen sijaan tuotat aineiston pohjalta esimerkiksi  tietokannan, tietokannalla voi olla tekijänoikeuden kaltainen oikeudellinen suoja.  

Tutkitko tekijänoikeudella suojattua materiaalia? 

Tutkimusaineistossa voi olla tekijänoikeuksia tai tekijänoikeuden kaltaisia lähioikeuksia, jos tutkit esimerkiksi valokuvia, taideteoksia, piirustuksia, runoja, koreografioita, pelejä, lauluja tai videoita.   

Opinnäyte on julkinen asiakirja. Siteeraaminen on yksi mahdollisuus julkaista tekijänoikeuden suojaama tutkimusaineiston osa, mutta siteeraamisessa on rajoituksia.  Yleisesti ottaen esimerkiksi julkistetun kuvan voi julkaista kuvasitaattina opinnäytetyössäjos kuvalla on yhteys tekstiin ja kuvan julkaiseminen on perusteltua esimerkiksi tekstissä esitettyjen johtopäätösten tukemiseksi.  

Jos keräät aineistoksi esimerkiksi sanomalehtiartikkeleita tai julkaistuja valokuvia, tee erillinen dokumentti, johon listaat kerättyjen asioiden viitetiedot eli bibliografiset tiedot (tekijä, julkaisuaika jne.)  (Lähde: DMP Tuuli, Tietoarkiston ohjeet)

Jos keräät tekijänoikeudella suojattua materiaalia suoraan tutkittavilta (esim. päiväkirjamerkinnät, valokuvat), tee erillinen sopimus tekijänoikeuksista. (Lähde: DMP Tuuli, Tietoarkiston ohjeet)  

”Tekijänoikeus suojaa teoksen ilmaisumuotoa: se ei suojaa tietoa, ideaa, aihetta, juonta tai tutkimustulosta sellaisenaan. Teoksen asiasisältöä voi siis hyödyntää omassa teoksessa tai esityksessä vapaasti omin sanoin kertoen. Tällöin teosta käytetään lähdeteoksena.”  https://www.sanasto.fi/sitaatti/  

Lähteinä käytettyjä tekijänoikeuden sivustoja:  

  • Tekijänoikeus.fi 

  • Kopiosto 

  • Sanasto 

  • Kuvasto 

  • Teosto