Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Metatiedot

tekijä: timapupu Viimeisin muutos tiistai 27. kesäkuuta 2023, 12.04

Materiaali on siirretty uusille sivuille (linkki). Tätä Kopassa olevaa materiaalia ei enää päivitetä ja siinä voi olla vanhentuneita tietoja. 

Metatietoja on monenlaisia. Eri tilanteissa saatetaan tarvita erilaisia metatietoja. Jos jokin tieto on jo kerrottu tutkimussuunnitelmassa, sitä ei tarvitse kertoa uudestaan aineistonhallintasuunnitelmassa. 

Dokumentoi ja kuvaile aineistonhallintasuunnitelmassa ainakin nämä metatiedot soveltuvilta osin:

Yleiset tiedot
 • Koko aineiston nimi – sisältöä kuvaavasti

 • Tutkijan/tutkijoiden nimet 

 • Mahdolliset muut tutkimusprosessiin osallistujat rooleineen, esimerkiksi litteroija

 • Milloin aineisto on kerätty (pp.kk.vvvv tai aikaväli)

 • Missä aineisto on kerätty, esimerkiksi ”näytteet on otettu paikassa x” jos olennainen tieto

 • Avainsanat, esimerkiksi sosiaalityöntekijät, eduskuntavaalit, verkkopalvelut
 • Miten dokumentoit aineiston keräämisen ja käsittelyn? Esimerkiksi formaali tutkimuspäiväkirja tai excel-taulukko.

Tiedostot ja kansiot

Kirjoita seuraavista kohdista vastaukseesi ne tiedot, jotka kertovat siitä, miten ja missä säilytät aineistoa. Vastauksessa ei tarvitse luetella kansioiden ja tiedostojen nimiä, eikä siihen tarvitse sisällyttää kansioiden sisällönkuvauksia. Kerro vastauksessasi esimerkiksi, millä logiikalla nimeät kansiot ja tiedostot (kansiorakenne, uusimman tiedoston tunnistaminen).

 • Nimeä tiedostot ja kansiot johdonmukaisesti samalla tavalla – sisältöä kuvaavasti
  • Lyhyt kuvausteksti kansion sisällöstä (esimerkiksi .txt-tekstidokumentti, joka tallennetaan kansioon)
  • Tarvittaessa kuvausteksti siitä, miten tiedostot ja kansiot on nimetty (esimerkiksi .txt-tekstidokumentti, joka tallennetaan kansioon)
 • Luo johdonmukainen kansiorakenne ja kirjoita muistiin, missä aineisto on
  • Kansiopolku esimerkiksi U : Documents > Opiskelu > Gradu > Data jne.
  • Jos aineisto tai osa siitä on muualla kuin tietokoneella, kirjoita muistiin, missä aineisto on
  • Jos aineisto on todella laaja, saatat tarvita hakemiston, joka helpottaa kulloinkin tarvittavan tiedon löytymistä aineistosta. 
 • Milloin kansiot ja tiedostot on luotu (pp.kk.vvvv tai aikaväli)

 • Milloin eri versiot on luotu (pp.kk.vvvv tai aikaväli)
  • Kun teet merkittäviä muutoksia tai eri versioita, kuvaile muutokset esim. tiedoston nimessä, erillisessä tekstidokumentissa tai tutkimuspäiväkirjassa

Miten aineisto kerätty ja miten sitä tulkitaan
 • Miten aineisto on kerätty? Kerro käytetty metodologia.
  • Voit liittää tai linkittää lomakkeet tms. (ei tarvitse laittaa vastaukseen)
 • Miten aineistoa käytetään tutkimuksessasi?

 • Ohjelmistot tai laitteet, joita aineiston keräämiseen on käytetty tai joita tarvitaan, jos halutaan katsella dataa
  • Esimerkiksi haastatteluiden tekemiseen oikea nauhuri, ei puhelin, joka usein tallentaa sisältöä automaattisesti pilvipalveluun.
  • Laitteiden kalibroinnit
 • Muuttujat ja niiden määritelmät

 • Koodien, symboleiden ja lyhenteiden selitykset

 • Jos aineistossa on puuttuvia/puutteellisia kohtia, miten merkitset ne?

 

Jakamiseen ja pääsyyn liittyvä tieto
  • Liittyykö aineistoon lisenssejä, esimerkiksi cc-lisenssit?
   • Lisensseillä voidaan määritellä, kenellä on oikeus käyttää aineistoa ja mitä aineistolla saa tehdä. CC-lisenssit ovat avoimen käytön mahdollistavia lisenssejä, joilla voi antaa erilaisia lupia.
  • Millaisia rajoituksia aineiston käyttöön ja jakamiseen liittyy?
 • Onko aineisto jo julkaistu jossain? Miten siihen pääsee käsiksi?
Tarvitessasi metatiedoista kattavammin Aineistonhallinnan käsikirjassa.