Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Mikä on julkista?

tekijä: timapupu Viimeisin muutos tiistai 27. kesäkuuta 2023, 11.58

Materiaali on siirretty uusille sivuille (linkki). Tätä Kopassa olevaa materiaalia ei enää päivitetä ja siinä voi olla vanhentuneita tietoja.

Sosiaalisen median aineistot 

Sosiaalisen median aineistot sisältävät usein sekä tietosuoja- ja tekijänoikeuskysymyksiä. 

Sosiaalisen median aineistojen muistilista 

 • Tarkista palvelun käyttöehdot (terms of service). Käyttöehdot saattavat muuttua, joten tarkista aina uusin versio. Mitä käyttöehdoissa sanotaan esimerkiksi 
  • tietojen tallentamisesta 
  • sisällön julkisuudesta 
  • sisällön jakamisesta 
  • tekijänoikeuksista 

 • Onko tutkittavia mahdollista informoida? Jos et pysty olemaan henkilökohtaisesti yhteydessä tutkittaviin, pohdi esimerkiksi 
  • millaisia riskejä tai haittoja henkilötietojen käsittelystä voi koitua tutkittaville? 

Esimerkkejä  

Tutkin videoita eräällä YouTube-kanavalla. Videoita suojaa tekijänoikeus. Mitä tämä tarkoittaa aineistoni kannalta?  

 • Voit viitata videoihin, kuten viittaisit tekstiin tai kuvaan. Et kuitenkaan voi julkaista videoita osana opinnäytettäsi, koska tällöin tekisit kopion videoista. Kopion tekeminen on yleensä kiellettyä, ellei tekijä erikseen anna siihen lupaa. 

 • Kuvankaappaukset: yleensä voit ottaa still-kuvia, sillä still-kuvaa voi pitää kuvasitaattina. Kuvan pitää kuitenkin liittyä olennaisella tavalla tekstiin, eli se ei saa olla ns. kuvituskuva, vaan osa analyysiä tai tulkinnan kannalta keskeinen. 

  
YouTuben tämänhetkiset käyttösäännöt kieltävät esimerkiksi videoiden lataamisen omalle koneelle. Mitä tämä tarkoittaa aineistoni kannalta? 

 • Et voi tallentaa aineistoa itsellesi. Aineistosi on olemassa vain YouTubessa, ja jos videoiden tekijä jostain syytä poistaisi videot, menettäisit aineistosi. Jos yksittäinen video poistettaisiin, aineisto ei enää olisi eheä.  

 • Tämä ei sinänsä estä tutkimuksen tekemistä, mutta tästä riskistä on hyvä olla tietoinen.  

 • Toistettavuus on osa tieteellisen tutkimuksen olemusta: tieteellisen tutkimuksen pitää olla toistettavissa, eikä se onnistu, jos aineistoa ei enää ole olemassa.  

 
Tutkin kommentteja Instagramissa. Kommentit ovat avoimen Instagram-tilin kommentteja, joita pystyy lukemaan kirjautumatta. Osa ihmisistä esiintyy omalla nimellään, osa nimimerkillä. Käsittelenkö aineistossani henkilötietoja? 

 • Jos tili on avoin niin, että kuka tahansa voi lukea kommentit ilman kirjautumista Instagramiin, voi ajatella, että kommentoijat ovat itse julkaisseet omat henkilötietonsa. Kommenttien kirjoittajille on kuitenkin oikeus tietää, että he ovat tutkimuksen kohteena. Jos kirjoittajien henkilökohtainen informointi on mahdotonta, tutkimuksesta tulee tiedottaa muulla tavoin.  

 • Et välttämättä voi tallentaa aineistoa itsellesi. Muista riskit: kommentit tai kuva saatetaan poistaa palvelusta.   

  

Mikä on julkista? 

Monet edellä esitetyistä tilanteista liittyvät kysymykseen ”mikä on julkista”. Rajan vetäminen voi olla vaikeaaHuom! Harkitse tapauskohtaisesti. Esimerkiksi kaikki internetistä löytyvä materiaali ei ole julkista. 

Jos henkilö itse julkaisee omia henkilötietojaan, tietosuoja-asetusta ei tarvitse noudattaa. Miten määrittelet, onko henkilö itse julkaissut tiedot?  

 • Esimerkiksi Twitterin tviitit ovat lähtökohtaisesti julkisia. Voit ottaa suoran lainauksen Twitter-viestistä. Tällöin mainitaan tekijä samalla tavalla kuin tekstisitaatissa.  

 • Facebookin ja Instagramin osalta määrittely on erityisen haastavaa usein muuttuvien palvelun käyttöehtojen vuoksi.  

 • Jos kyseessä on esimerkiksi Facebookin ryhmä, joka on avoin niin, että ilman kirjautumista kuka tahansa pystyy lukemaan sisältöä, voisi ajatella, että tiedot olisivat julkisia. 

Jos tiedot ovat julkisia, niitä voi siteerata (sitaattioikeus). Sitaattioikeus tarkoittaa, että ilman tekijän lupaa voidaan ottaa suora lainaus eli sitaatti. Sitaattioikeus ei kuitenkaan tarkoita, että suora lainaus voidaan tehdä miten tahansa(https://www.sanasto.fi/sitaatti/) 

 • Siteeraamiseen pitää olla pätevä syy, kuten omien näkemysten perusteleminen, toisten esittämien väitteiden kritisointi tai asian havainnollistaminen sitaatin avulla  

 • Sitaatti ei saa olla tarpeettoman laaja – sopiva laajuus on tapauskohtaista 

 • Tekijä mainitaan ja sitaatti erotetaan omasta tekstistä lainausmerkein 

 • Entä jos tutkittavan identiteetin suojan vuoksi ei haluta mainita tekijää nimeltä? 

 

Vinkki:  
Suomi24-keskustelupalstan kirjoitukset ovat saatavilla Kielipankin kautta. Kielipankki on arkisto, jossa säilytetään erilaisia kieliaineistoja.