Tutustu tietosuojailmoitukseen

tekijä: Tiia Marjaana Puputti Viimeisin muutos maanantai 19. lokakuuta 2020, 13.44

 

Tutkittavalla on lähtökohtaisesti aina oikeus tietää henkilötietojensa käsittelystä. Tutkittavan kanssa sovitaan siitä, millä tavoin häntä koskevia tietoja saa käyttää ja jakaa. Tämä tehdään tietosuojailmoituksen avulla ja sitä täydentävällä suostumuslomakkeella. Jos teet opinnäytettä tutkimusryhmässä, et välttämättä tee tietosuojailmoitusta itse. 

Tietosuojailmoitus on lomake, jossa kerrot tutkittavalle esimerkiksi mitä tietoja kerätään, miksi, mitä niillä tehdään ja miten ne turvataan. Tietosuojailmoitus lähetetään tutkittaville sekä yliopiston kirjaamoon. Tietosuojailmoitus tehdään aina, kun käsitellään henkilötietoja. 

Henkilötietojen käsittely täytyy perustella. Tutkimussuunnitelmassasi kuvaat tutkimusasetelman ja tutkimuksen tavoitteet. Henkilötietojen käsittely täytyy pystyä perustelemaan näiden pohjalta. 

  • Henkilötietojen käsittelyn tulee olla tarkoituksenmukaista, suunniteltua, asiallisesti perusteltua ja tietojen käsittelyyn on laillinen käsittelyperuste” Lähde

  • Henkilötietojen käsittelyperuste kerrotaan tietosuojailmoituksessa. Yliopistossa tehtävässä tutkimuksessa henkilötietojen käsittelyperusteena on yleensä yleisen edun mukainen tutkimus eli henkilötietojen käsittely tieteellistä tutkimusta vartenJoskus käsittelyperuste voi olla myös tutkittavan antama suostumus, mutta nämä tilanteet ovat harvinaisia.  

  • Voi olla houkuttelevaa esimerkiksi kysyä tutkittavalta mahdollisimman paljon tietoa tämän taustasta. Kerää kuitenkin vain sellaisia tietoja, joita oikeasti tarvitset, jotta voit vastata tutkimuskysymyksiisi. 

  • Joskus haastateltava kertoo itsestään enemmän kuin haastattelija on kysynyt. Tällöin ylimääräiset tiedot tulee poistaa aineistosta (henkilötietojen käsittelyn minimointi). 

 

Katso videot!

Ensimmäisellä videolla puhutaan tietosuoja-asetuksesta, henkilötiedon määritelmästä ja tietosuojailmoituksesta.

Videolla 2 ja videolla 3 kuulet opiskelijan kokemuksia muun muassa tutkittavien rekrytoinnista, tietosuojailmoituksen tekemisestä ja pseudonymisoinnista narratiivisessa tutkimuksessa. 

Viimeisessä videossa käsitellään samoja aiheita, mutta näkökulmana on verkkokyselyn toteuttaminen tietosuoja huomioiden.

Anonymisoinnista ja pseudonymisoinnista lisää seuraavalla sivulla. 

 

Suostumuslomakkeet 

Vaikka käsittelyperuste olisi yleinen etu, yleensä suostumus pyydetään joka tapauksessa, koska näin saadaan todiste ns. moraalisesta suostumuksesta osallistua tutkimukseen. 

Jos tutkittava on alle 15-vuotias, tutkimukseen tarvitaan yleensä vanhemman suostumus.   

Esimerkki
Entä jos e
n aio julkaista saamiani henkilötietoja? Tarvitseeko silloin tehdä tietosuojailmoitus? 

Sillä ei ole väliä, julkaisetko saamasi tiedot. Väliä on sillä, että käsittelet näitä tietoja.  

Eettinen ennakkoarviointi ja vaikutustenarviointi

Eettinen ennakkoarviointi ihmisiä tutkittaessa 

Saatat tarvita eettisen ennakkoarvioinnin tutkittaville mahdollisesti koituvien haittojen tai riskien osalta:  

Vaikutustenarviointi 

Joissain tilanteissa saatat tarvita myös vaikutustenarvioinnin. Perustutkinto-opiskelijan opinnäytetyössä nämä tilanteet ovat kuitenkin harvinaisia.

.

Jos olet epävarma, kysy yliopiston tietosuojavastaavalta: tietosuoja@jyu.fi