Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Ota huomioon!

by timapupu last modified Jun 27, 2023 12:05 PM

Materiaali on siirretty uusille sivuille (linkki). Tätä Kopassa olevaa materiaalia ei enää päivitetä ja siinä voi olla vanhentuneita tietoja.

Oli aineistosi millainen tahansa 

Muistathan dokumentoida ja varmuuskopioida! Pidä kirjaa siitä, mitä olet tekemässä, missä tiedot ovat tallessa ja mitä olet sopinut tutkittavien tai yhteistyökumppaneiden kanssa. Kaikkia näitä asioita ei kirjata aineistonhallintasuunnitelmaan, mutta pidä tiedot tallessa, jotta niihin voidaan tarvittaessa palata jälkeenpäin.  

Ota aineistosta varmuuskopioita, jotta voit palata aiempaan versioon, jos jotain menee pieleen. Aineisto ja varmuuskopiot kannattaa säilyttää yliopiston U-asemalla, sillä U-asema on suojattu ja itsessään varmuuskopioitu. 


Mahdolliset luvat ja oikeudet 

Erityyppiset aineistot saattavat vaatia erilaisia lupia ja oikeuksia. Noudata hyvää tieteellistä käytäntöä ja huomioi tilanteen mukaan    

  • tuleeko tutkimukselle kysyä lupaa

  • aineiston omistajuus ja käyttöoikeudet    

  • tietoturva   

  • henkilötietojen käsittelyn ohjeet 

  • tekijänoikeuskysymykset    

Näihin palataan aineistonhallintasuunnitelman aikana. 

Onko aineistossa arkaluontoista tai  salassapidettävää tietoa?  

Arkaluontoista tai salassapidettävää aineistoa voivat olla esimerkiksi yrityssalaisuudet, henkilötiedot, tiedot uhanalaisista eläin- tai kasvilajeista, kansalliseen turvallisuuteen liittyvät tiedot, rikostuomiot… Huomaa, että opinnäytteessä ei kannata käsitellä erittäin arkaluontoisia tietoja, kuten edellä mainittu “kansalliseen turvallisuuteen liittyvät tiedot”. Opinnäyte on julkinen asiakirja.

Gradussa ei kannata myöskään käsitellä aineistoa, jonka kerääminen tai julkaiseminen voisi saattaa graduntekijän tai tutkittavat vaaraan tai johon liittyy kohtuuttomia riskejä. Esimerkkinä tästä voisi olla haastatteluaineisto, jota kerätään sota-alueella. 


Katso video, jolla kerrotaan gradun aiheen ja tutkimusmenetelmien valinnasta.