Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Tapahtumia ja koulutuksia

by tehuovin — last modified Feb 24, 2017 11:06 AM
Liikkuen läpi elämän 2018 — last modified Mar 19, 2018 01:50 PM
Tähän kansioon on koottu materiaalia Piritta Asunnan ja Terhi Huovisen 20.3.2018 pitämästä työpajasta "Tukea tarvitsevat oppilaat liikkuvassa koulussa". Seminaarissa esitellyt linkit ja vinkit löytyvät tästä soveltavan liikunnan Kopasta: ks. soveltavan liikunnan tietoa verkosta ja liikuntavälineet.