Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Lineaarikuvauksen matriisi

by saarimak — last modified Aug 18, 2009 11:59 AM

Approbatur 1 A

Lineaarikuvauksen matriisi

Kuva havainnollistaa tason lineaarikuvauksen L, L(u) = Lu, matriisin mat L alkioiden vaikutusta ko. kuvaukseen (ja päinvastoin). Koordinaatistossa näkyvät vektorin u kuvavektori Lu sekä luonnollisten kantavektoreiden e1 ja e2 kuvavektorit Le1 ja Le2 (joiden komponentit ovat matriisin mat L sarakkeilla).

Matriisin alkioiden arvoja voi muuttaa oikealla olevien liukujanojen avulla. Vektoria u voi liikuttaa vapaasti siirtämällä sen päätepistettä.