Vektoreiden sisätulo

tekijä: Mikko Saarimäki Viimeisin muutos tiistai 18. elokuuta 2009, 11.58

Approbatur 1 A

Vektoreiden pistetulo eli sisätulo

Kuvassa havainnollistetaan vektoreiden OA ja OB sisätulon eli pistetulon suuruutta. Vektoreita OA ja OB voi muuttaa päätepisteitä A ja B siirtämällä.

Harmaan suorakaiteen pinta-ala kuvaa vektoreiden OA ja OB pistetulon suuruutta. Suorakaiteen ollessa janan O´A´ yläpuolella pistetulon arvo on positiivinen ja vastaavasti suorakaiteen ollessa tämän janan alapuolella pistetulon arvo on negatiivinen.

Huomaa, että

  |O´A´| = |OA|

  |O´P´| = |OP| = |OB| |cos(<AOB)|

OA · OB = |OA| |OB| |cos(<AOB)|