Kurssikirja

by Mikko Matias Saarimäki last modified Jun 17, 2014 09:36 AM
Mikko Saarimäki: Vektoriyhtälöitä Approbatur 1A -kurssille.

 

Uusin painos

Mikko Saarimäki: Vektoriyhtälöitä Approbatur 1A -kurssille. Matematiikan ja tilastotieteen laitos, luentomoniste 67, 2012.

Kurssikirjan sisältö

Aikaisempi painos on loppuunmyyty:

Mikko Saarimäki: Vektoreita ja yhtälöitä. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto, oppimateriaaleja n:o 7, 2005  (1. uudistettu painos)
Myös tätä aikaisempi painos (1999) on käyttökelpoinen.

Etu- ja takakannen kuvat:

Etukansi Takakansi