Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Lineaarinen algebra ja geometria 1

by saarimak — last modified Jun 17, 2014 09:30 AM
Alunpitäen Approbatur 1 A -kurssiin liittyvää yleistä materiaalia, kuten harjoittelutehtäviä, verkkolaskimia, interaktiivisia havainnollistuksia ja opiskeluvideoita. Materiaali soveltuu myös kurssin Lineaarinen algebra ja geometria 1 opiskeluun.
Approbatur 1 A -kurssikirja — last modified Jun 18, 2014 12:36 PM
Kurssin Approbatur 1 A kirja ja sisältö.
Lineaarinen algebra ja geometria 1 -kurssikirja — last modified Jun 18, 2014 12:38 PM
Kurssin Lineaarinen algebra ja geometria 1 kirja ja sisältö.
Harjoittelutehtäviä — last modified Jun 24, 2013 01:09 PM
Harjoittelutehtäviä Approbatur 1 A -kurssille ja ratkaisuja niihin. Yritä aina ratkaista tehtävät ensin itse ja katso ratkaisut vasta sitten.
Geogebra-havainnollistuksia — last modified Sep 05, 2009 12:16 PM
Tämä osio sivustosta sisältää matemaattisten abstraktioiden interaktiivisia havainnollistuksia, jotka on pääosin toteutettu GeoGebra -ohjelmalla.
JavaSketchpad-havainnollistuksia — last modified Sep 05, 2009 12:16 PM
Tämä osio sivustosta sisältää matemaattisten abstraktioiden interaktiivisia havainnollistuksia, jotka on pääosin toteutettu JavaSketchpad -työkalulla.
LiveMath-laskentapohjia — last modified May 07, 2013 10:29 AM
Laskentapohjat ovat LiveMath-ohjelmalla luotuja intraktiivisia havainnollistuksia.
Opiskeluvideoita — last modified Mar 17, 2010 04:53 PM
Tällä Kopasta erillisellä sivustolla on opiskeluvideoita, jotka matkivat matematiikassa erinomaiseksi koettua liitutauluesitystapaa ja joiden tarkoituksena on hahmotella ratkaisuideoita sekä käsitteitä.