Rationaalifunktio

by Toni Kristian Hukkanen last modified Sep 14, 2009 01:17 PM
Rationaalifunktion kuvaaja.

Approbatur 1 B

Rationaalifunktion kuvaaja

Rationaalifunktion
     y = (ax²+bx+c)/(x-d)
vakioita voit muuttaa kuvan liukukytkimillä.

 
Asymptoottisuorien yhtälöt ovat   y = ax + b + ad   ja   x = d.

Idea peräisin Wing Kuen:in sivulta.